Bilde

SKILSMISSEARV: Hva skjer med arven ved separasjon og skilsmisse? Bli kjent med reglene i norsk arvelov og lær mer om hvordan arv håndteres i slike situasjoner.

Arv ved separasjon og skilsmisse: Se reglene

Sist oppdatert: 1. juni 2023

Arv ved separasjon og skilsmisse – hva er egentlig reglene? Arvekonflikter oppstår ofte i tilfeller der man skiller seg og får en ny partner. Desto mer komplisert kan det bli når det er snakk om “mine, dine og våre” barn. 

– Arv og testament er et følsomt tema for mange, og noe som i for liten grad snakkes om før det eventuelt krangles om i et arveoppgjør. Følelsen av å skulle ha rett til å arve alt står sterkt i den norske folkesjelen, og allmennheten er ikke vant til at familie eller slektninger gjør omdisponeringer i arven,» sier ekspert på arverett Jacob Winderen Lindegaard fra Kvale Advokatfirma i en pressemelding.

Uansett hvordan du vil omdisponere arven, så må du først ha god forståelse for arveloven. Vi tar en nærmere titt på regelverket og ser på noen eksempler.

Kortversjonen

  • Arveretten til en ektefelle bortfaller ved formell separasjon eller skilsmisse, mens barn fra tidligere ekteskap har krav på pliktdelsarv.
  • Ektefellen har rett på 4G (ca. 400 000 kr) i minstearv, og barn har rett på 15G (ca. 1,5 millioner) i arv, enten det er felles barn eller særkullsbarn.
  • Ved skifte av arv har særkullsbarn rett til å kreve umiddelbar utbetaling av deres arv, selv om den gjenlevende ektefellen ønsker å sitte i uskiftet bo.
  • For å unngå arvekonflikter, er det anbefalt å snakke åpent med familien, skrive et testamente, og søke råd fra en advokat med kunnskap om arveloven.

Dette sier arveloven om arv ved separasjon og skilsmisse

Man har krav på 4G (ca. 400 000 kr) i minstearv fra ektefellen, enten man har barn sammen eller ikke. Ektefellens arverett faller derimot bort, hvis dere separerer og skiller dere. Det holder imidlertid ikke å bare flytte fra hverandre – dere må sende inn en begjæring om separasjon til Statsforvalteren. 

Eks-partneren kan ha krav på arv ved separasjon, hvis dere bare flytter fra hverandre og ikke separerer dere formelt. Arveretten til ektefellen faller derimot bort det øyeblikket retten mottar stevning, dersom dere søker om skilsmisse via retten. Det må gå to år før dere kan skilles, hvis dere ikke har sendt inn begjæring om separasjon. Hvis dere har sendt inn begjæring, så kan dere skilles etter ett år.

Hvis dere flytter sammen igjen uten å skilles, så vil ektefellen igjen ha krav på minstearv. Samboere som har opprettet gjensidig testamente må derimot passe på at de oppdaterer testamentet etter samlivsbruddet. Det kan også være mulig å legge ved et forbehold i testamentet som sier at samboeren ikke skal motta arven hvis dere har gått fra hverandre.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Arveretten til ny ektefelle etter samlivsbrudd

Mange ønsker å sikre den nye samboeren eller ektefellen ved å skrive et testamente. Selv om den oppdaterte loven verner arveretten til felles barn, adoptivbarn og særkullsbarn (barn fra tidligere forhold), så gir den også større frihet til å omdisponere deler av arven ved å opprette et testamente. 

Ektefellen har rett på 4G i arv og barn har rett på 15G (ca. 1,5 millioner) i arv, enten det er snakk om felles barn eller særkullsbarn. Barnas rett til arv kalles for pliktdelsarv. Utover det, så kan arvelater velge hvem som skal arve hva. Arveloven tillater også skjevfordeling, så lenge krav om minstearven og pliktdelsarven blir etterfulgt.

Eksempel på arveoppgjør

La oss se på et eksempel. Trine har 2 barn etter et tidligere ekteskap. Hun gifter seg på nytt, men hun får ingen barn med den nye ektefellen. Hun etterlater seg en formue på 5 millioner. I så fall skal ektefellen ha ca. 400 000 kr i minstearv og barna skal ha 1,5 millioner hver som pliktdelsarv. 

Resterende 1,6 millioner kan hun disponere fritt i et testamente. Tidligere ektefelle har ingen rett på arv. Dersom Trine ikke har skrevet et testamente, så skal ektefellen ha 400 000 kr og barna skal dele de resterende 4,6 millionene. Den nye ektefellen vil ikke ha rett til mer enn kun minstearven, så sant det ikke står noe annet i testamentet. 

Trine har derimot stor frihet til å disponere arven, så lenge hun oppretter et testamente. Hun kan for eksempel velge å gi den resterende formuen til sin nye ektefelle, eller hun kan bestemme at det ene barnet skal motta mer i arv enn det andre. Hun kan også testamentere arv til eventuelle stebarn og andre arvinger, dersom hun ønsker det.

Arveretten til ny samboer etter skilsmisse

Hvis man velger å være samboer med den nye partneren og ikke gifter seg, så blir det desto viktigere å skrive et testamente. Samboere har ingen automatisk arverett, med mindre man har barn sammen, venter barn eller har hatt barn sammen. Hvis dere har felles barn, så har samboere rett på arv på lik linje med ektefeller under arveloven. 

Du kan velge å testamentere 4G til samboeren, hvis dere ikke har barn og har bodd sammen i minst fem år. Hvis du gifter deg på nytt etter skilsmisse, så har den nye ektefellen rett på 4G i minstearv. Den nye ektefellens krav på minstearv kommer foran barnas krav på arv, enten det er snakk om felles barn eller barn fra tidligere ekteskap. Hvis formuen er på ca. 400 000 kr eller mindre, så vil hele arven gå til den nye ektefellen.

Skilsmisse kan endre mange aspekter av livet, inkludert arveforhold, så det er essensielt å forstå hvordan dette kan påvirke både deg og dine barns fremtidige arverettigheter.

Særkullsbarns rett til arv ved skilsmisse

Barn har som sagt rett på arv etter foreldre, selv når foreldrene har gått fra hverandre og stiftet nye familier. Den nye ektefellen har riktignok krav på minstearv foran barnas pliktdelsarv, men barn fra tidligere forhold skal ha 15G så lenge formuen er stor nok til det. I motsetning til felles barn, så kan særkullsbarn kreve å få utbetalt arven straks – selv om ektefellen har rett til å sitte i uskiftet bo.

Felles barn må nemlig vente med å få tildelt arven sin, dersom den gjenlevende ektefellen sitter i uskiftet bo. Uskiftet bo vil si at ektefellen disponerer arvelaters verdier og utsetter arvefordelingen. I praksis vil det si at gjenlevende ektefelle kan overta felles bolig og fortsette å bo der, uten å utbetale arv til barna. Felles barn vil først arve boligen eller verdiene når begge ektefeller har gått bort.

Særkullsbarn må godkjenne om den gjenlevende ektefellen kan sitte i uskiftet bo eller ikke. Hvis barnet ikke samtykker, så skal pliktdelsarven utbetales med én gang. 

Eksempel på arv til barn fra tidligere forhold

For eksempel, la oss si at gjenlevende ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo. Arvelater etterlater seg en bolig som er verdt 5 millioner kroner som arv. Arvelater har ett barn fra tidligere forhold og to felles barn med den nye ektefellen. De tre barna skal totalt ha ca. 4,5 millioner kroner i pliktdelsarv og ektefellen skal ha ca. 400 000 kr i minstearv.

Hvis det barnet sier nei til at den nye ektefellen kan sitte i uskiftet bo, så skal barnet ha utbetalt pliktdelsarven sin på 1,5 millioner. Hvis ektefellen ikke har 1,5 millioner tilgjengelig og ikke ønsker å oppta lån, så kan konsekvensen være at huset må selges for at pliktdelsarven skal kunne utbetales. Dersom ektefellen får lov til å sitte i uskiftet bo av særkullsbarnet, så får særkullsbarnet arven sin når den gjenlevende ektefellen dør. 

Særkullsbarnet kan gi samtykke med forbehold for å sikre at pliktdelsarven ikke sløses bort i mellomtiden. De to felles barna kan ikke kreve å få sine 1,5 millioner utbetalt straks, dersom den gjenlevende ektefellen har krav på å sitte i uskiftet bo. Felles barn må i så fall vente, selv om særkullsbarnet får tildelt sin arv med én gang.

Slik kan du unngå arvekonflikt etter samlivsbrudd

Man kan unngå mange konflikter ved å snakke med sine nærmeste, skrive testamente og sette seg inn i hva arveloven sier om arv ved separasjon og skilsmisse. Selv om skjevfordeling er tillatt, så kan det vekke mange vonde følelser om man ikke forklarer hvorfor eller har en god dialog i forkant.

– Nordmenn har en følelse av at pliktdelsarven ivaretar arvingene godt, og at ingen kan gjøres arveløse. Allikevel har vi eksempler på at livsarvinger mener at de har blitt gjort arveløse dersom de «bare» mottar pliktdelsarven, spesielt når store verdier er involvert. Hvis slike omdisponeringer ikke har vært snakket om i familien kan det ofte føre til uforutsette utfordringer og tvister i forbindelse med det endelige arveoppgjøret, selv om det også har vært fordelt store verdier i levende live, sier Winderen Lindegaard.

Vi anbefaler å snakke med en dyktig advokat som har inngående kunnskap om arveloven. En advokat kan hjelpe med å tolke lovverket eller bistå med å sette opp et rettferdig testamente som samsvarer med arveloven. Advokaten vil kunne veilede deg og familien din gjennom hele prosessen. En advokat kan også bidra til å løse eventuelle arvekonflikter som allerede har oppstått. I tillegg til rådgivning, kan en advokat også hjelpe med å håndtere den praktiske siden av arveoppgjøret.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Konklusjon: Dette er reglene for arv ved separasjon og skilsmisse

Det er viktig å sette seg godt inn i hva regelverket sier om arv ved separasjon og skilsmisse. Det kan oppstå mange arvekonflikter, særlig når man etablerer seg på nytt. Arveretten til ektefellen faller bort ved formell begjæring om separasjon og/eller skilsmisse. Barn fra det tidligere ekteskapet har derimot krav på pliktdelsarv, selv om arvelater stiftet ny familie.

Utover den nye ektefellens krav på minstearv og barnas krav på pliktdelsarv, kan du opprette et testamente for å fordele resten av arven fritt. Vi anbefaler å snakke med en advokat som har kunnskap om arveloven for å unngå arvekonflikter og sikre rettferdig fordeling. Det er viktig å ha åpen kommunikasjon med dine nærmeste og forklare eventuelle skjevheter i arven for å unngå uforutsette konflikter og tvister i arveoppgjøret.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454