Bilde

EKTEFELLER HAR KRAV PÅ ARV: Som lengstlevende ektefelle har du krav på arv, men størrelsen avhenger av øvrige arvingers arverett.

Ektefellens arverett: Komplett guide (arveloven, uskiftet bo, o.l.)

Sist oppdatert: 20. april 2024

Når du inngår et ekteskap får du større rettigheter og plikter overfor personen du gifter deg med. Hvis en av dere går bort, vil rollen som ektefelle gi deg tilgang til deler av arven etter den avdøde. 

I denne artikkelen kan du lese mer om ektefellers rettigheter til arv etter arveloven. Først presenteres de generelle reglene for ektefellens rett til arv ved fordeling av formuen. Videre ser vi nærmere på hvilke rettigheter en ektefelle har til å sitte i uskiftet bo.

Kortversjonen

  • For å ha arverett må du ha et gyldig ekteskap med den avdøde. Ved separasjon eller krav om skilsmisse vil du ikke kunne kreve arv som ektefelle.
  • Din arverett avhenger av om den avdøde har øvrige arvinger, og hvilken arvegangsklasse de er i. Om den avdøde har livsarvinger (barn eller barnebarn), vil du ha krav på 1/4 av arven med et minstekrav på 4G. Hvis det ikke er livsarvinger, har du krav på 1/2 om den avdøde har foreldre eller søsken i live. Her er minstekravet på 6G.
  • Om det ikke er arvinger i form av barn, foreldre eller søsken, arver ektefellen alt.
  • Ektefellens arverett kan begrenses i testamentet, men det må du i så fall få kunnskap om. Unntaket er der det er umulig eller urimelig vanskelig å varsle deg før dødsfallet.
  • Ved uskiftet bo vil arveoppgjøret utsettes, og du kan sitte i uskiftet bo med alle arvingene. Unntaket er særkullsbarn, og her kreves det samtykke.

Hvilke krav stilles det til “ektefelle” etter arveloven?

Hvis du skal regnes som ektefelle etter arveloven, må du ha inngått et gyldig ekteskap med den avdøde. 

Hvis det har blitt sendt inn begjæring om separasjon eller krav om skilsmisse før arvelateren døde, vil du ikke ha rett til arv i rollen som ektefelle. For å ha krav på arv må du i så fall være tilgodesett i den avdødes testamente.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Den gjenlevende ektefellens arverett når den avdøde har livsarvinger

Hvor stor andel av arven du får som gjenlevende ektefelle, avhenger av om den avdøde har livsarvinger (barn, barnebarn eller oldebarn). 

Hvis arvelateren har livsarvinger, vil du ha rett til ¼ av arven. Du har uansett et krav på minstearv tilsvarende 4G. G er en forkortelse for grunnbeløpet i folketrygden, og per. 1. mai 2022 var 1G 111 477 kroner. På NAV sine nettsider kan du holde deg oppdatert på grunnbeløpets verdi. 

Som ektefelle har du derfor minstekrav på ca. 400 000 kroner i arv. Denne rettigheten vil prioriteres foran livsarvingenes krav på arv. I praksis kan dette medføre at du arver alt hvis formuen er liten. 

I eksemplene under kan du se forskjellene på hvordan arven vil fordeles ved en liten og en stor formue. Det tas utgangspunkt i at Per ikke har skrevet et testament.

Eksempel 1 – Arveoppgjør ved liten formue

Per og Kari er gift. Per har 2 barn fra et tidligere ekteskap, og Kari har ingen barn. Da Per døde, etterlot han seg en formue på 395 000 kroner. Siden Kari har et minstekrav på 400 000 kroner (4G), vil hun i denne situasjonen arve alt. Pers 2 barn vil ikke arve noe.

Eksempel 2 – Arveoppgjør ved stor formue

Per og Kari er gift. Per har 2 barn fra et tidligere ekteskap, og Kari har ingen barn. Da Per døde, etterlot han seg en formue på 4 millioner kroner.

I dette tilfellet har Kari krav på ¼ av formuen, altså vil hun arve 1 million kroner. Per sine 2 barn vil dele resten av formuen mellom seg, og få 1.5 millioner hver.

Hvis man ikke har bestemt noe annet i et testament, vil fordelingen av arv gjøres etter de vanlige reglene som står i arveloven.

Les også

Alt du trenger å vite om arveloven

Den gjenlevende ektefellens rett til arv når den avdøde ikke har livsarvinger

I noen tilfeller vil ikke den avdøde ektefellene etterlate se barn eller barnebarn.

Hvis de nærmeste slektningene til den avdøde er hans foreldre eller søsken, vil du som ektefelle ha krav på halvparten av arven.

Du har uansett et minstekrav på arv tilsvarende 6G, altså 600 000 kroner. På samme måte som ved livsarvingene, vil dette kunne gjøre at du arver hele formuen hvis den er av mindre størrelse. 

I eksemplene under tas det utgangspunkt i at Per ikke har skrevet et testament. 

Eksempel 1 – Arveoppgjør ved liten formue

Per og Kari er gift. Per har ingen barn, men han har gjenlevende foreldre. Da per døde etterlot han seg en formue på 550 000 kroner.

Siden Kari har krav på minstearv på 600 000 kroner (6G), vil hun i dette tilfellet arve alt. Pers foreldre vil ikke arve noe etter sin sønn.

Eksempel 2 – Arveoppgjør ved stor formue

Per og Kari er gift. Per har ingen barn, men han har gjenlevende foreldre. Da Per døde etterlot han seg en formue på 6 millioner kroner. 

Kari har krav på halvparten av arven, og får tildelt 3 millioner. De resterende 3 millionene vil tildeles Pers foreldre.

Den gjenlevende ektefellens rett til arv når den avdøde ikke har livsarvinger eller levende foreldre eller søsken

Hvis den avdøde ektefellen ikke har barn, foreldre eller søsken, vil du som ektefelle arve hele formuen. 

Begrensninger i ektefellens arverett

Din arv kan begrenses gjennom den avdødes testament. Her kan han bestemme selv hvordan formuen fordeles, så lenge det er innenfor arvelovens rammer. 

Som nevnt tidligere har du krav på ¼ eller ½ av formuen hvis den avdøde har livsarvinger eller slektsarvinger. Denne summen kan begrenses til 6G eller 4G (avhengig av om det er gjenlevende livsarvinger eller slektsarvinger) hvis du har fått kunnskap om at det finnes et testament som avgrenser din arverett. 

Kravet til at du skal ha fått kunnskap til testamentet vil ikke være avgjørende hvis det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle deg om testamentet. Det kan for eksempel tenkes at ektefellen som begrenses sliter med alvorlige sinnslidelser og ikke forstår hva testamentet betyr, eller at testamentet skrives i en nødsituasjon der det ikke er mulig å gi ektefellen beskjed. 

Det er ikke et krav om at du som ektefelle får kunnskap om innholdet i testamentet, så lenge du får vite at din arverett blir begrenset. 

Les også

Fordeling av arv: Se dine rettigheter

Eksempel: Per og Kari er gift og har to barn. Da Per døde, etterlot han seg en formue på 20 millioner kroner. Per og barna hadde et godt forhold, så i testamentet skrev han at barna skulle arve så mye som mulig ved hans dødsfall. Kari fikk vite om testamentet etter at Per hadde skrevet det, og fikk også beskjed om at hennes arverett ville bli begrenset.

Hvis Per ikke hadde begrenset Karis arverett, ville hun ha fått 5 millioner kroner da han døde. 

Siden han skrev at barna skulle arve så mye som mulig, innebærer dette at Kari vil bli begrenset så mye som loven tillater. Hun vil derfor sitte igjen med 600 000 kroner, mens barna får de resterende 19.4 millionene på deling. 

Retten til å sitte i uskiftet bo

Når du sitter i uskiftet bo, vil arveoppgjøret utsettes til et senere tidspunkt. 

Som den gjenlevende ektefellen er det ofte ønsket at du får beholde formuen uskiftet, sånn at du kan bli boende i deres felles bolig, og i stor grad opprettholde den levestandarden du er vant til. 

USKIFTET BO: En person i uskiftet bo har mange rettigheter.

Hvem har du rett til å sitte i uskiftet bo med?

Du har rett til å sitte i uskiftet bo med den avdøde ektefellens arvinger etter loven. I praksis betyr dette at du kan sitte i uskiftet bo med livsarvinger, slektsarvinger og andre arvinger som følger av et eventuelt testament.  Det er et unntak for uskifte med arvelaterens særskilte livsarvinger (også kalt særkullsbarn), altså barn eller barnebarn som den avdøde ektefellen har med noen andre enn deg. Hvis du skal sitte i uskifte med disse, må de samtykke til dette. I så fall vil de kunne stille krav til samtykket.

Hvilke verdier kan du beholde uskiftet?

Hvilke verdier du kan sitte i uskiftet bo med, avhenger av hvilken formuesordning dere har valgt for ekteskapet. Hvis dere ikke har inngått en ektepakt om særeie, vil dere ha formuesordningen felleseie. 

Felleseie betyr at all formuen skal fordeles likt mellom dere ved oppløsning av ekteskapet. Som gjenlevende ektefelle kan du sitte i uskifte med alle eiendelene som hadde vært felleseie ved samlivsbrudd.

Hvis dere har særeie, vil hver av dere beholde deres egne eiendeler ved oppløsning av ekteskapet uten at verdien deles. I så fall vil du ikke kunne sitte i uskifte med din avdøde ektefelles eiendeler uten at de andre arvingene samtykker.

Bruk av advokat i arveoppgjør

Arveoppgjør er noe de fleste må ta stilling til, og det er ofte mye følelser og tanker som preger deg underveis. For å unngå unødvendig konflikt og tidsbruk, er det anbefalt at du tar kontakt med en advokat hvis det oppstår spørsmål rundt arveoppgjøret. 

En advokat vil også kunne passe på at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få svar på ofte stilte spørsmål om ektefellers rettigheter i arveloven

frase

Hvor stor andel av arven får ektefellen dersom det finnes livsarvinger?

Dersom det finnes livsarvinger, vil ektefellen arve en andel av arven som tilsvarer 1/2 av arvelaterens formue. Livsarvingene vil motta den andre halvparten av arven.

frase

Hva skjer dersom arvelateren ikke har livsarvinger, men har slektsarvinger i ektefellens linje?

Hvis arvelateren ikke har livsarvinger, men har slektsarvinger i ektefellens linje (ektefellens foreldre, søsken osv.), vil ektefellen arve 3/4 av arvelaterens formue. Den resterende 1/4 vil tilfalle arvelaterens slektsarvinger i ektefellens linje.

frase

Hvordan påvirker ektepakt arverettighetene til ektefellene?

En ektepakt kan regulere arverettighetene mellom ektefellene og eventuelt begrense eller utvide arveretten. Det er viktig å være klar over at en ektepakt ikke kan innskrenke livsarvingers pliktdelsarv.

frase

Hva er forskjellen mellom uskifte og skifte av boet ved ektefelles død?

Uskifte innebærer at gjenlevende ektefelle beholder boet i felles eie med avdødes livsarvinger, og boet fordeles ikke umiddelbart. Dette kan være en fordel for gjenlevende ektefelle, da det sikrer en mer stabil økonomisk situasjon. Skifte av boet innebærer at arven fordeles mellom arvingene, og gjenlevende ektefelle vil motta sin arveandel i henhold til arveloven.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454