Bilde

SETTER OPPGJØRET PÅ VENT: Uskiftet bo setter arveoppgjøret på vent.

Uskiftet bo: Dine rettigheter (regler, arveloven, o.l.)

Sist oppdatert: 24. april 2024

Det er mange som har hørt om «uskiftet bo», men som ikke vet helt hva det innebærer. 

Etter et dødsfall er det vanlig at eiendelene etter den avdøde blir fordelt mellom arvingene. Som lengstlevende ektefelle kan du bli sittende med alle eiendelene som er felleseiemidler etter dødsfallet, og i praksis råde over dem som om du var eieren. Samboere som har felles barn med den avdøde har også mulighet til å beholde eiendeler til felles bruk. Formuen vil altså ikke fordeles mellom arvingene etter dødsfallet, og dette utsettes til et senere tidspunkt. 

Som regel er uskiftet bo en god løsning, men dette er ikke alltid tilfellet. I denne artikkelen kan du lese mer om uskiftet bo, og hvilke regler som gjelder. 

Kortversjonen

  • Uskiftet bo innebærer at den lengstlevende ektefellen kan beholde eiendeler og råde over dem som om de var eieren.
  • Samboere med felles barn kan også beholde eiendeler til felles bruk.
  • Uskiftet bo er ikke alltid den beste løsningen, og det kan være lurt å sette seg inn i reglene og konsekvensene.
  • Ekteskap, samboerskap med felles barn og samtykke fra arvinger er noen av faktorene som avgjør hvem som kan sitte i uskiftet bo.

Hva betyr det egentlig å sitte i et uskiftet bo? 

Når en ektefelle eller samboer går bort, må den gjenlevende parten vurdere om arven skal fordeles (skiftes), eller om arveoppgjøret skal vente til et senere tidspunkt. 

Kort fortalt vil et uskiftet bo innebære at du overtar eiendeler, formue og gjelden etter den avdøde uten å gjøre et oppgjør med de andre arvingene. Siden dette både gjelder verdier og gjeld, er ikke selvsagt at uskiftet bo er lønnsomt. 

Du har mulighet til å velge om du vil beholde hele boet uskiftet, eller om du bare vil beholde deler uskiftet. I så fall kan du gi noen av arvingene deres arv, eller fordele noen av eiendelene. 

Uskifteboet er en samlebetegnelse på alle dine, og den avdødes eiendeler. Dette betyr at den dagen du dør, vil hele den felles formuen fordeles likt mellom dine arvinger og den førstavdødes arvinger. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvem kan beholde boet uskiftet? 

Etter arveloven er det bare ektefeller som har felles barn med den avdøde, og felleseie som formuesordning som har rett til å sitte i uskiftet bo. Det er nemlig sånn at felles barn ikke kan nekte deg å beholde eiendelene uskiftet. 

Hvis den avdøde har særkullsbarn (barn med andre enn deg), kan du ikke sitte i uskiftet bo uten samtykke fra dem. Hvis særkullsbarna ikke samtykker til at arvefordelingen utsettes, kan de kreve å få utbetalt sin del av arven etter dødsfallet. 

Noen ganger kan det hende at det både er særkullsbarn og felles barn i bildet. I så fall har du krav på å få sitte i uskiftet bo med arven som skulle ha gått til barna som du har felles med den avdøde. For å få sitte i uskiftet bo med verdiene som særkullsbarna skal arve, må du få samtykke fra dem.

Les også

Sitte i uskiftet bo med særkullsbarn

Teddybjorn

Samboere med felles barn

Samboere som har, har hatt, eller venter barn med den avdøde har mulighet til å beholde noen eiendeler uskiftet. Uskiftet bo for samboere gjelder kun for eiendeler som var til samboernes felles bruk. Typiske eiendeler vil være en felles bil, innbo, og deres felles bolig. Hvis man har fritidsbolig eller andre kjøretøy som blir brukt felles, kan dette også omfattes. 

Det kan oppstå konflikt med øvrige arvinger om hva som er «felles bruk». For å unngå en slik konflikt, kan det være lurt å skrive en samboerkontrakt med gjensidig testament der man sier noe om hva som skjer hvis en faller fra. Her kan det være lurt å si noe om hva som er eiendeler som er ment til felles bruk, og hva dere har kjøpt til dere selv. 

Hvis man ikke blir enige, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat for en videre vurdering av saken. 

Hvilke eiendeler kan du beholde uskiftet? 

Som nevnt er det bare ektefeller med formuesordningen «felleseie» som har rett til å sitte i uskiftet bo. Grunnen til dette, er at du bare kan sitte i uskiftet bo med verdier som er felleseiemidler. Utgangspunktet i arveloven er at ektefeller har felleseie, med mindre noe annet er avtalt gjennom ektepakt. De aller fleste er klar over hva som er særeie, eller felleseiemidler, men hvis du er usikker anbefales det at du tar kontakt med en advokat for en konkret vurdering av din situasjon. 

Noen ganger kan det hende at dere har helt, eller delvis særeie. Dette betyr at noen- eller alle verdiene skal holdes utenfor felleseie, og vil dermed ikke være en del av verdiene som automatisk kan beholdes uskiftet. I så fall kan du bare sitte i uskiftet bo med særeiemidlene så lenge dette har blitt avtalt gjennom en ektepakt, eller hvis arvingene samtykker til at de inngår i uskifteboet. Særeie kan også bestemmes for arv eller gaver, og i så fall må arvelateren eller gavegiveren samtykke til at eiendelen kan beholdes uskiftet. 

SÆREIE UTELATES: Er for eksempel bilen særeie vil denne ikke inngå i et uskiftet bo.

Skjevdelingsmidler

Det er mange som er usikre på om skjevdelingsmidler også kan beholdes uskiftet. Skjevdelingsmidler er for eksempel eiendeler som kan føres tilbake til verdier som ektefellen hadde før ekteskapet, eller arv eller gaver som vedkommende har fått av andre enn ektefellen. Ved oppløsning av ekteskapet kan denne typen eiendeler holdes utenfor fellespotten som skal deles likt mellom ektefellene. 

Ved uskiftet bo vil også skjevdelingsmidler være en del av verdiene som du kan beholde uskiftet. Disse vil heller ikke kunne kreves skjevdelt av arvingene når boet skiftes på et senere tidspunkt. 

Begrensninger i muligheten til å sitte i uskiftet bo

Det er ikke alltid du kan sitte i uskiftet bo, selv om du har felles barn med den avdøde. 

Gjeld

Hvis du har så stor gjeld at kreditorene til den avdøde ikke får stor nok dekning for sine krav, kan du ikke sitte i uskiftet bo med den avdødes verdier. Det samme gjelder hvis du har gjeld som medfører en stor reduksjon i arven til de øvrige arvingene du ønsker å sitte i uskiftet bo med.

Testament

Det er mange som ikke er klar over at man kan begrense retten til å sitte i uskiftet bo gjennom et testament. For at en slik begrensning skal være gyldig, må ektefellen som blir begrenset få kunnskap om testamentet før dødsfallet. 

Nytt ekteskap, eller ny samboer når du sitter i uskifte

Et av hensynene som ligger bak retten til å sitte i uskiftet bo, er at den lengstlevende ektefellen eller samboeren med felles barn skal kunne opprettholde livet sitt slik de er vant til. Dersom man finner seg en ny partner mens man sitter i uskifte, vil behovet for vern gjennom loven bli redusert. 

Dersom du ønsker å gifte deg på nytt mens du sitter i et uskiftet bo, må arven fordeles før det nye ekteskap kan inngås. De øvrige arvingene kan også kreve at formuen fordeles hvis du har hatt en ny samboer i mer enn to år, eller hvis du venter barn med en ny samboer. 

Les også

Uskiftet bo og nytt samboerforhold

Hva kan den lengstlevende gjøre med formuen? 

Hovedregelen er at du kan bruke midlene i uskifteboet på samme måte som om du var eier av dem. I praksis kan du derfor bruke opp alle midlene så lenge dette gjøres på en måte som ikke strider mot øvrige regler for gaver eller testamentering av verdier. 

Om du for eksempel har lyst til å selge et huset ditt for å dra på jordomseiling, eller å selge bilen for å dra på venninnetur til Spania, kan du det. 

Gaver

Det er mange som lurer på hvordan reglene er for gaver når du sitter i et uskiftet bo. Utgangspunktet er at du ikke har anledning til å gi bort verdier som «står i misforhold» til boet. Hva som står i misforhold til boet, avhenger av boets størrelse. Mindre gaver som er vanlige, for eksempel bursdagspresanger til barnebarn eller til konfirmasjon, er det som regel ingenting i veien for å gi. Større gaver, for eksempel eiendommer, kjøretøy, eller lignende, kan ofte være i strid med din råderett over boet. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med en advokat hvis du har lyst til å gi bort større verdier. 

Testament

Det kan være fristende å testamentere bort større verdier til dine egne arvinger når du sitter i uskiftet bo. Reglene setter likevel en stopper for dette, og du står ikke fritt til å testamentere bort verdier i boet, eller gi forskudd på arv som du selv ønsker. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat hvis du skal skrive et testament som kan ha innvirkning på uskifteformuen. Det samme gjelder hvis du har lyst til å gi noen av arvingene forskudd på arv. 

Burde du velge å sitte i uskiftet bo?

Som nevnt innledningsvis, er det ikke alltid like gunstig å bli sittende i uskiftet bo. Ingen familieforhold, formuer eller privatøkonomier er like, så svaret vil variere ut ifra hvilken situasjon du er i.

Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hvilke konsekvenser uskiftet bo har, og hvordan dette vil påvirke økonomien din i fremtiden. Forholdet til de øvrige arvingene er også noe du burde tenke over før du tar en avgjørelse.

Stor andel gjeld

Hvis det viser seg at ektefellen din hadde større gjeld enn verdier, er det ofte ikke så lurt å sitte i uskiftet bo. Hvis du velger å sitte i uskifte vil du nemlig få ansvar for den avdødes gjeld, og dette vil kunne ha stor innvirkning på din personlige økonomi. 

Alder

Hvis du mister partneren din i ung alder, er det gode muligheter for at du inngår et nytt ekteskap eller samboerskap i fremtiden. Som du har lest, vil et nytt ekteskap eller samboerskap over tid kreve at boet skiftes. For å forhindre vanskeligheter i fremtiden, kan det være lurt å skifte boet ferdig før man etablerer seg på nytt. 

Stor andel skjevdelingsmidler

Noen ganger har den lengstlevende store skjevdelingsverdier. Dette kan være verdier som klart kan føres tilbake til midler du hadde før du giftet deg, eller verdier som stammer fra arv eller gaver fra andre enn ektefellen din. Dine arvinger vil ikke kunne kreve disse eiendelene skjevdelt når uskifteboet skiftes, noe som ofte vil være til stor fordel for den førstavdødes arvinger. For å ivareta interessene til dine arvinger, kan det være lurt å skifte boet slik at midlene ikke må deles med flere. 

Ønske om å gi bort gaver eller testamentere bort verdier

Hvis du har lyst til å gi større verdier til ett av barna enn de andre, for eksempel gjennom et testament, vil et uskiftet bo kunne være til hinder for en slik forskjellsbehandling. Det samme gjelder hvis du har lyst til å gi bort store gaver, for eksempel til en forening eller organisasjon du er medlem av. Om du tror at dette kan være tilfellet i fremtiden, vil et uskiftet bo være vanskelig å forene med gaver eller forskjellsbehandlingen. 

Forholdet til de øvrige arvingene

En av de viktigste faktorene for mange når de skal velge om de vil sitte i uskiftet bo, er relasjonen til de andre arvingene. Dette gjelder både felles barn, og den avdødes særkullsbarn. Særlig særkullsbarna kan reagere negativt på dine økonomiske valg, for eksempel hvis du unner deg dyre smykker, eller drar på eksklusive ferieturer. Det er mange som velger å skifte boet før de er nødt til det, nettopp fordi at de har dårlig samvittighet, eller fordi det oppstår konflikt rundt pengebruken. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hva er den beste løsningen for din situasjon? 

Det er mange som er avhengige av å sitte i uskiftet bo for å beholde eksempelvis huset de bor i. Et alternativ til fullstendig skifte av formuen vil være at du får overta deler av boet uskiftet, for eksempel huset, bilen og andre eiendeler du er avhengig av. Arvingene vil få deler av formuen, og vil være mindre skeptiske til din pengebruk. Det går også an å skrive avtaler som bestemmer hva du kan- og ikke kan gjøre med uskifteformuen dersom det er særkullsbarn i bildet. Dere kan for eksempel avtale at du ikke kan selge eiendeler av en gitt størrelse, uten at dette er avklart med særkullsbarn(a). 

Hvis dere ikke har livsarvinger, er det enkelt å skrive et gjensidig testament som gir den andre hele formuen når en faller fra. På denne måten unngår man konflikt med øvrige arvinger. 

Det går også an å skrive et gjensidig testament hvis man har livsarvinger, men i så fall kan deres pliktdelsarv ha så stor betydning at testamentet ikke vil ha noen reell verdi. En advokat kan gi dere en god vurdering av hva som er den mest gunstige løsningen for deres økonomi og livssituasjon. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om uskiftet bo

frase

Hvem kan ha rett på uskiftet bo?

Gjenlevende ektefelle eller samboer kan ha rett på uskiftet bo etter loven, så lenge dette ikke er i strid med arveloven eller avtaler som er gjort mellom partene.

frase

Hva skjer når den gjenlevende ektefellen eller samboeren ønsker å skifte boet?

Når den gjenlevende ektefellen eller samboeren ønsker å skifte boet, må dette gjøres etter reglene i arveloven og eventuelle avtaler mellom partene. Arvingene har krav på sin del av arven, og det kan oppstå uenighet om fordelingen av eiendommer og midler.

frase

Hva skjer hvis den gjenlevende ektefellen eller samboeren ønsker å selge eiendommer som tilhører uskiftet bo?

Den gjenlevende ektefellen eller samboeren kan ikke selge eiendommer som tilhører uskiftet bo uten samtykke fra arvingene eller etter domstolsbeslutning. Hvis salget er i strid med arveloven eller avtaler mellom partene, kan arvingene kreve erstatning eller tilbakeføring av eiendommen.

frase

Kan man avtale uskifte ved ektepakt eller samboeravtale?

Ja, det er mulig å avtale uskifte ved ektepakt eller samboeravtale. Avtalen må være skriftlig og oppfylle visse formkrav, og den kan ikke være i strid med arveloven.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454