Hvor mye arver samboer?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  I noen tilfeller har samboeren til den avdøde rett til arv. Loven oppstiller mange krav som må være oppfylt for at en samboer skal ha krav på arv hvis det ikke er skrevet et testament. For å sikre at din samboer får arv etter deg, er det anbefalt at dere skriver et testament som uttrykker dette.

  I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke arverettigheter man har som samboer.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hvem er samboere etter loven?

  For at du skal få arverett som samboer, må du oppfylle arvelovens krav til samboerstatus. Du kan lese mer om arveloven her

  For å få status som «samboer», må både du og personen du bor sammen med være over 18 år. 

  Det er også et krav om at dere må leve i et «ekteskapsliknende parforhold». Hva som anses som et “ekteskapslignende forhold” er noe som vurderes fra sak til sak, men det vil for eksempel ikke være  tilstrekkelig at et vennepar bor sammen. Forholdet må fremstå som ekteskapsliknende. 

  Dere må også ha bodd sammen sammenhengende i minst to år. Når man skal beregne hvor lenge dere har bodd sammen, inkluderes eventuell tid man har bodd fra hverandre periodevis på grunn av utdanning, sykdom, institusjonsopphold eller lignende. Hvis du er borte på grunn av førstegangstjeneste, eller andre militære opphold, vil denne perioden være medregnet. 

  Hvem kan du ikke være samboer med?

  Man kan ikke være samboer med noen som man ikke kan gifte seg med. Dette betyr at du ikke kan være samboer med dine barn, foreldre, eller søsken. Du kan heller ikke være samboer med noen som allerede har en annen samboer, eller er gift med noen andre. 

  Benevningen «G» kommer til å bli brukt fortløpende videre i artikkelen, og er en forkortelse for folketrygdens grunnbeløp. Per 1. mai 2021 tilsvarer 1G 106 399 kroner. På NAV sine nettsider kan du holde deg oppdatert på verdien av grunnbeløpet.

  Arverett for samboer som har felles barn med avdøde

  Hvis du har barn med den avdøde, har du en lovfestet rett på arv på inntil 4G, en verdi på litt i overkant av 425 000 kroner. 

  Samboerens rett til arv vil prioriteres fremfor barnas rett til pliktdelsarv. I praksis betyr dette at samboeren vil bli enearving hvis den totale verdien av arven er på mindre enn 425 000 kroner.  

  Du kan få mer eller mindre arv hvis dette er bestemt i et testament. 

  • Hvis minstearven din skal reduseres, er det et krav at du skal ha fått kunnskap om denne reduksjonen før dødsfallet. 
  • Hvis arveandelen din skal økes, må dette gjøres innenfor lovens rammer om pliktdelsarv. Det er et krav om at livsarvingene (den avdødes barn og barnebarn) skal arve minst 2/3. I testamentet kan samboerens arverett økes fra 4G til 1/3 av arvens totale verdi.

  Eksempel: Hvis arven har en totalverdi på 3 000 000 kroner, vil livsarvingene (barna eller barnebarna etter den avdøde) ha krav på minst 2/3. Dette utgjør 2 000 000. Arvelateren har fremdeles 1 000 000 som han står fritt til å gi til hvem han vil gjennom et testament. Hvis den resterende 1/3 testamenteres til deg, vil du arve 1 000 000, istedenfor 425 000 kroner. 

  Arverett for samboere uten felles barn

  Som samboer uten felles barn, har du i utgangspunktet ikke rett på arv etter arveloven. 

  Du kan likevel få arv hvis den avdøde har skrevet et testament der du får tildelt deler eller hele formuen. 

  Arverett for samboere uten felles barn, der den avdøde har barn fra et tidligere forhold

  Som nevnt tidligere, har du ikke rett på arv etter loven hvis du ikke har barn med den avdøde. 

  Likevel kan du få tilkjent arv hvis den avdøde har opprettet et testament. Dette vil i så fall ha noen begrensninger: 

  • Livsarvingene har krav på minst 2/3 av den totale arven. I praksis betyr dette at den avdøde har 1/3 som han eller hun kan bestemme over selv. Som samboer kan din arverett være opptil 1/3 av arvens totalverdi. 
  • Hvis du og den avdøde har vært samboere i de siste 5 årene før dødsfallet, kan testamentet bestemme at du skal ha et minimumskrav på 4G. Du kan fremdeles bli tilkjent 1/3 av arvens totalverdi, men med et minstebeløp på 4G (i dag litt i overkant av 425 000 kroner). 

  I sistnevnte eksempel vil ditt krav på 4G bli prioritert foran livsarvingenes krav hvis arvens totalverdi ikke er stor nok til å dekke begge deler. 

  Samboers rett til å sitte i uskiftet bo

  Uskiftet bo betyr at du kan disponere den avdødes eiendeler, uten at du arver dem. Fordelingen av den avdødes arv vil derfor utsettes til et senere tidspunkt. 

  Du kan sitte i uskiftet bo som samboer hvis du har, har hatt, eller venter barn med den avdøde. Etter loven kan du overta disse eiendelene uskiftet: 

  • Felles bolig og innbo
  • Bil og fritidsbolig med eventuelt innbo som tjente til felles bruk for samboerne. 

  Andre eiendeler kan også beholdes uskiftet hvis det følger av et testament, eller at de andre arvingene samtykker. 

  Samboers rett til å sitte i uskiftet bo med avdødes særkullsbarn

  Hvis den avdøde samboeren har barn som ikke er dine arvinger, vil du bare kunne sitte i uskiftet bo hvis de samtykker til det. 

  Samboers rett til å sitte i uskiftet bo når den avdøde sitter i uskifte fra før

  I noen tilfeller vil den gjenlevende samboeren, eller den avdøde samboeren sitte i et uskiftet bo fra et tidligere dødsfall. 

  For å kunne sitte i uskiftet bo når en av samboerne dør, må det første boet skiftes ferdig. 

  Etter at det første uskifteboet er fordelt, kan man sitte i uskiftet bo etter den avdøde samboeren. 

  Uskiftet bo for samboere som ikke har felles barn

  Hvis du ikke har barn med den avdøde samboeren, vil du heller ikke ha muligheten til å sitte i uskiftet bo. 

  Dette gjelder også hvis den avdøde ikke hadde barn fra andre forhold. 

  Uskifteretten kan heller ikke fastsettes gjennom et testament. 

  Avslutningsvis

  Som du har lest, er det mange krav som skal oppfylles for at en samboer skal få arverett etter loven. 

  For å gjøre det enklere for de gjenlevende etter at man har gått bort, er det anbefalt at man skriver et testament. På denne måten får du også være med på å bestemme hvordan formuen din skal fordeles. 

  Et klart og tydelig testament vil også forhindre at det oppstår konflikter under arveoppgjøret. Hvis dine ønsker allerede er fastslått vil formuesfordelingen gå raskere, og de gjenlevende kan konsentrere seg om viktigere ting. 

  Det er mange krav til hvordan et testament skal skrives for å være gyldig. Det er anbefalt at du tar kontakt med en advokat for å sikre at testamentet ditt oppfyller kravene. Sånn sikrer du at dine ønsker ivaretas på best måte.  

  Bruk av advokat i arvesaker

  Fordeling av arv er et sårt tema, og det er mange følelser innblandet i prosessen. I noen tilfeller oppstår det langvarige konflikter i forbindelse med fordelingen av formuen. 

  For å forhindre at det blir dårlig stemning under arveoppgjøret, anbefales det at du tar kontakt med en advokat. Ingen saker er like, og du vil komme best mulig ut av et arveoppgjør hvis du er klar over dine rettigheter i forkant av fordelingen. 

  Du kan lese mer om våre tjenester her. 

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454