Bilde

SØSKEN ARVER LIKT: I utgangspunktet gir arveloven søsken lik rett på arv. Deler av denne er også beskyttet av loven oppad til en viss grense.

Fordeling av arv mellom søsken: Hva er reglene?

Sist oppdatert: 19. april 2024

Arv er noe alle vil påvirkes av i løpet av livet. Det er mange som skal fordele eiendelene til den avdøde, og etter undersøkelser gjort av Ipsos MMI har hver fjerde nordmann har opplevd varig konflikt i familien på grunn av arveoppgjøret.

Det er mange følelser involvert etter et dødsfall. For å forhindre konflikt, er det viktig at du og dine søsken setter seg inn i reglene for hvordan arven etter deres foreldre skal fordeles.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for arveoppgjøret mellom søsken.

Kortversjonen

  • Det er reglene i arveloven som gjelder hvis den avdøde ikke har skrevet et testament. Her er utgangspunktet at søsken deler arven likt.
  • Hvis den avdøde har en gjenlevende ektefelle eller samboer som har krav på arv, vil søsknene dele arven likt etter fratrekk fra kravet til ektefelle eller samboeren.
  • Ved testament kan testatoren bestemme hvordan verdiene skal fordeles. Som livsarving har man en pliktdelsarv som kan begrenses ned til 15G per livsarving. Dette betyr at alt som overstiger dette beløpet per barn kan fordeles etter egne ønsker.
  • Om ett søsken er dødt, vil resten fordele arven mellom seg.
  • Det er ingen som plikter å etterlate seg arv, og i utgangspunktet kan man kan fordele eiendelene sine som man vil mens man er i live.

Hvis det ikke er skrevet et testament

Hvis den avdøde ikke har skrevet et testament, vil arven fordeles etter reglene i arveloven.

Hvis den avdøde ikke har en ektefelle eller samboer med arverett, er utgangspunktet at du og dine søsken deler arven likt.

Hvis den avdøde har en gjenlevende ektefelle eller samboer med arverett, skal hun eller han arve 1/4 av formuen, eller minimum 4 ganger statens grunnbeløp som etter 1. mai 2022 er 111 477 kroner. Resten av arven fordeles likt mellom livsarvingene. Om vi runder av vil den gjenlevende ektefellen minimum ha krav på ca. 450 000 kroner. Ektefellen eller samboerens krav på arv prioriteres foran livsarvingenes krav. Dette betyr at du og dine søsken ikke har krav på arv hvis formuen er på mindre enn 450 000 kroner.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Fordelingen av arv mellom søsken når det er skrevet et testament

Hvis den avdøde har skrevet et testament, kan alt som ikke er låst gjennom arveloven regler testamenteres bort. Livsarvingenes pliktdelsarv, altså krav på arv etter loven, kan begrenses til 15 ganger statens grunnbeløp per barn.

I praksis kan den avdøde bestemme over alt av formue som er igjen etter at ektefellens har fått tildelt 1/4 eller 450 000, og hvert barn har fått 1 500 000kr. Dette betyr altså at dersom arvelater har mye verdier vil vedkommende disponere relativt fritt over arven, og kan testamentere en stor del til andre enn barna.

Les også

Oversikt over arveloven

Fordeling av arv mellom søsken der et søsken er død

I noen tilfeller vil den avdødes livsarvinger også ha gått bort. Den avdøde arvingens barn vil få arven som deres forelder egentlig skulle hatt. Beløpet vil fordeles likt mellom barna hvis de er flere.

Eksempel: Knut er død, og etterlater seg barna Hans og Grete. Han har ingen gjenlevende ektefelle, og ikke skrevet testament. Grete har gått bort, men hun har barna Petter og Stian. Her vil Hans arve halvparten av Knuts formue, og Gretes barn (Petter og Stian) vil dele Gretes halvpart likt mellom seg. Gretes barn får altså 1/4 av Knuts formue hver. Hvis Grete ikke har noen barn, vil Hans arve alt alene.

Arven mellom søsken må ikke fordeles likt

I noen tilfeller velger den avdøde å forskjellsbehandle barna. Det er mange grunner som kan ligge bak dette valget, men i mange tilfeller er sterk tilhørighet til en eiendom eller forskjeller i barnas økonomiske situasjon typiske eksempler.

Hvis man vil fordele eiendelene sine forskjellig mellom barna, kan dette gjøres på 2 måter.

  1. Den avdøde kan gi ett av barna den 1/3 han står fritt til å bestemme over i testamentet
  2. Den avdøde kan gi fra seg eiendelene mens han er i live
KAN FORDELES ULIKT: Utover pliktdelsarven kan foreldre fordele arven ulikt til de forskjellige barna. Dette er imidlertid svært uvanlig i Norge, da de fleste velger å fordele arven likt til barna.

1. Arvelater kan fritt disponere “den frie tredjedelen”.

Som nevnt tidligere, har barna rett på 2/3 av arven. Dette betyr at det står 1/3 igjen som arvelateren fritt kan bestemme hvordan skal fordeles. Hvis man vil bestemme over den frie tredjedelen, må dette være skriftlig i et testament.

Den frie tredjedelen kan gis til ett av barna, slik at det ene barnet arver 2/3 og det andre arver 1/3 av formuen.

Hvis det er snakk om en stor formue, vil forskjellene i fordelingen være stor. Som nevnt kan ikke den avdøde begrense et barns arv til mer enn 15G (Avrundet til 1 500 000 kroner).

Les også

Så stor del av arven har barna krav på

Eksempel: Knut etterlater seg en formue på 10 millioner. Han har to barn, men ingen ektefelle eller samboer med arverett. Hvert av barna har krav på ca. 1 500 000 kroner. De resterende 7 millionene kan Knut selv velge hva han vil gjøre med. I praksis kan dette bety at det ene barnet arver 8,5 millioner, og det andre arver 1,5 millioner.

Hvor stor forskjellsbehandling som kan gjøres, avhenger av hvor stor andel av arven den avdøde kan bestemme over.

2. Ingen har plikt til å etterlate seg noe til hverken ektefelle eller barn.

Det er ingen som har plikt til å etterlate seg arv. Mens man er i live kan man fritt bestemme over sine egne eiendeler.

Mens du lever kan du for eksempel velge å gi hytten din til ett av barna, eller selge huset ditt og tilbringe resten av livet på cruise i Karibien. Du kan også gi bort tingene dine til venner, andre i familien, eller veldedige organisasjoner.

Du kan også bruke opp pengene dine hvis du ønsker det.

Bruk av advokat i arvespørsmål

Selv om man fritt kan disponere eiendelene sine mens man er live, vil de fleste ønske å etterlate seg noe til barna sine.

De færreste vil at det skal oppstå konflikter under arveoppgjøret, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å få hjelp til å skrive et testament som alle er fornøyde med.

Vi hjelper deg å finne advokat innen arverett

Få tilbud fra 3 advokater innen arverett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få svar på ofte stilte spørsmål om fordeling av arv mellom søsken

frase

Kan en av arvingene kreve å få mer arv enn de andre?

Ja, det kan være tilfeller der en arving krever å få mer arv enn de andre, for eksempel hvis en av arvingene kan dokumentere at de har tatt seg av avdøde person og hjulpet dem økonomisk i deres levetid. I slike tilfeller kan det være mulig å kreve mer arv enn de andre arvingene.

frase

Kan arv bli beskattet?

Ja, arv kan bli beskattet hvis arven overstiger en viss sum. I Norge er grensen for arveavgift 1 million kroner. Hvis arven overstiger denne summen, må arvingene betale arveavgift på den overskytende delen. Det er viktig å merke seg at arveavgift kun skal betales hvis arvingen har fått eiendeler eller penger avdøde person, ikke hvis det er snakk om en gave.

frase

Hva skjer hvis en av arvingene ikke ønsker å ta imot arv?

Hvis en av arvingene ikke ønsker å ta imot arv, kan de avstå fra sin del av arven. De andre arvingene vil deretter motta sin andel av arven, og arvingen som avstod vil ikke lenger ha noen rettigheter eller plikter i forhold til arven.

frase

Hvordan kan man sikre at arven blir fordelt etter ens egne ønsker?

For å sikre at arven blir fordelt etter ens egne ønsker, kan man opprette et testament. I testamentet kan man bestemme hvordan arven skal fordeles og til hvem. Det er viktig å merke seg at testamentet må opprettes på riktig måte for å være gyldig, og det må også være underskrevet og vitnet av to personer som ikke er arvinger.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454