Advokatene Sæverud & Co

Kontoret til Advokatene Sæverud & Co ligger sentralt plassert ved Tinghuset i Bergen, og det er derfra de seks advokatene i kontorfellesskapet bistår klienter innen både offentlig og privat rett.

Advokatene Sæverud & Co finner du rett ved Bergen tingrett. Dette er et lite advokatfirma som bistår innenfor de fleste rettsområder. Hovedområdene er offentlig rett, privat rett, fast eiendom og forretningsjus.

 • Checkmark
  Stiftet i 1997
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Valkendorfsgaten 4, 5012 Bergen

  Om Advokatene Sæverud & Co

  Advokatene Sæverud & Co har drevet advokatvirksomhet siden 1997, og har med det opparbeidet seg en solid kunnskapsbase innen offentlig og privat rett. Bedriften fungerer som et kontorfellesskap der advokatene jobber tett sammen for å gi kunden den beste bistanden. 

  Tjenester

  Advokatene Sæverud & Co har fire områder de spesialiserer seg på, med tilhørende underkategorier. 

  Offentlig rett er det første området. Typiske områder innen offentlig rett kan være saker omhandlende; barnevern, strafferett, forvaltningsrett eller tvangsfullbyrdelse. 

  Videre har vi området kalt privat rett som regulerer rettsforhold mellom private. Her finner man saker av typene; erstatningsrett, forsikringsrett, arverett og arbeidsrett, samt yrkesskader og kjøpsrett. 

  Fast eiendom er et stort område og dekker veldig mange problemstillinger. Sæverud & Co kan hjelpe deg enten du er privatperson eller driver med eiendomsvirksomhet, innen de fleste saker. Eksempler på denne typen saker kan være; tvister ved kjøp eller salg av fast eiendom ved f.eks. mangler, nabotvister i form av støy eller om selger ønsker å trekke seg ved et boligsalg.  

  Det siste av de fire områdene er forretningsjus. Advokatene Sæverud & Co kan bistå deg enten du ønsker å etablere et firma, fusjonere eller fisjonere eksisterende selskap, trenger bistand i forhandlinger eller andre ting innen generell selskapsrett. 

  Priser

  Priser på advokattjenester varierer gjerne i forhold til type sak og hvilken stilling den aktuelle advokaten har. Det er også i noen tilfeller mulighet for gratis advokathjelp og i noen saker kan  kostnadene dine dekkes i form av fri rettshjelp.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454