Advokatene Sæverud & Co

Kontoret til Advokatene Sæverud & Co ligger sentralt plassert ved Tinghuset i Bergen, og det er derfra de seks advokatene i kontorfellesskapet bistår klienter innen både offentlig og privat rett.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 1997
  • Checkmark
    2 ansatte
  • Checkmark
    Valkendorfsgaten 4, 5012 Bergen

Les mindre

Advokatene Sæverud & Co finner du rett ved Bergen tingrett. Dette er et lite advokatfirma som bistår innenfor de fleste rettsområder. Hovedområdene er offentlig rett, privat rett, fast eiendom og forretningsjus.

Advokatene Sæverud & Co

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatene Sæverud & Co

Advokatene Sæverud & Co har drevet advokatvirksomhet siden 1997, og har med det opparbeidet seg en solid kunnskapsbase innen offentlig og privat rett. Bedriften fungerer som et kontorfellesskap der advokatene jobber tett sammen for å gi kunden den beste bistanden. 

Tjenester

Advokatene Sæverud & Co har fire områder de spesialiserer seg på, med tilhørende underkategorier. 

Offentlig rett er det første området. Typiske områder innen offentlig rett kan være saker omhandlende; barnevern, strafferett, forvaltningsrett eller tvangsfullbyrdelse. 

Videre har vi området kalt privat rett som regulerer rettsforhold mellom private. Her finner man saker av typene; erstatningsrett, forsikringsrett, arverett og arbeidsrett, samt yrkesskader og kjøpsrett. 

Fast eiendom er et stort område og dekker veldig mange problemstillinger. Sæverud & Co kan hjelpe deg enten du er privatperson eller driver med eiendomsvirksomhet, innen de fleste saker. Eksempler på denne typen saker kan være; tvister ved kjøp eller salg av fast eiendom ved f.eks. mangler, nabotvister i form av støy eller om selger ønsker å trekke seg ved et boligsalg.  

Det siste av de fire områdene er forretningsjus. Advokatene Sæverud & Co kan bistå deg enten du ønsker å etablere et firma, fusjonere eller fisjonere eksisterende selskap, trenger bistand i forhandlinger eller andre ting innen generell selskapsrett. 

Priser

Priser på advokattjenester varierer gjerne i forhold til type sak og hvilken stilling den aktuelle advokaten har. Det er også i noen tilfeller mulighet for gratis advokathjelp og i noen saker kan  kostnadene dine dekkes i form av fri rettshjelp.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454