Få gratis juridisk hjelp og tilbud for erstatningskrav

Fyll ut skjemaet til høyre og få tilbud fra flere advokater innen erstatningsrett, helt gratis og uforpliktende.

  • check
    Fyll ut skjemaet
  • check
    Vi videresender det til advokater
  • check
    Motta tilbud

Få tilbud fra flere advokater

Informasjonen du sender inn deles kun med advokater som vurderer saken din, og sensitive opplysninger blir ikke lagret.

Bilde

Få gratis juridisk hjelp og tilbud for erstatningskrav

Sist oppdatert: 8. september 2022

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med tvist i forbindelse med erstatningsrett? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor erstatningsrett.

Få advokathjelp

Veldig mange tilfeller i dagens samfunn kan føre til at en person må betale – eller krever – erstatning fra en annen. Det kan tenkes en pasient som krever erstatning etter mislykket behandling, en arbeidstaker som krever erstatning etter en arbeidsulykke, en fornærmet som krever erstatning etter blind vold, en kjøper som krever erstatning etter å ha kjøpt en defekt vare og lignende.

I alle tilfeller er fellestrekket at visse fellesvurderinger som oftest kommer til syne. Dette er for eksempel om det foreligger et økonomisk tap, om det foreligger skyld hos vedkommende det kreves erstatning fra og om det er årsakssammenheng mellom vedkommende sin handling og det økonomiske tapet.

Dersom du har spørsmål om erstatning er det bare å fylle ut skjemaet på vår side så vil du bli kontaktet av 3 forskjellige advokater som vil kunne forklare deg nærmere om du har krav på erstatning eller ikke, naturligvis helt gratis og uforpliktende.

Generelle vilkår for erstatning

Som et utgangspunkt må det foreligge 3 hovedvilkår for at en person skal kunne kreve erstatning fra en annen. For det første må det foreligge et økonomisk tap, for det andre må det foreligge skyld fra vedkommende sin side, og for det tredje må det foreligge årsakssammenheng mellom disse to.

Et klassisk eksempel en kan tenke seg er der en bilist kjører på en fotgjenger i et fotgjengerfelt, som fører til at fotgjengeren brekker benet.

I disse tilfellene vil det foreligge et økonomisk tap for fotgjengeren. Han vil brekke benet og vil påløpes legeutgifter samt sannsynligvis også tapt inntekt og lignende. 

Videre vil det foreligge skyld hos bilisten, han burde ha sett fotgjengeren og/eller uansett tilpasset farten.

For det tredje vil det foreligge årsakssammenheng; det var den uaktsomme påkjørselen som førte til det økonomiske tapet.

Særlig om culpa

Normalt vil det mest omtvistede elementet i vurderingen være om det foreligger skyld fra skadevolders side. Årsakssammenheng og økonomisk tap er som oftest relativt enkelt å påvise, selv om dette ikke gjelder kategorisk.

Culpa går ut på at en kan si at en person burde handlet annerledes, eller med andre ord at han ikke har handlet slikt som en normalt aktsom person burde gjort. For eksempel vil en bilist som kjører på en fotgjenger i et fotgjengerfelt normalt aldri være så aktsom som han burde være. 

I mange tilfeller er det imidlertid svært vanskelig å påvise om en person har handlet uaktsomt eller ikke., da en rekke årsaksfaktorer vil være relevante i alle hendelser.

Voldsoffererstatning

En særlig erstatningspost som dekkes direkte av staten er såkalt voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er typisk relevant i tilfeller som overgrep, vold, familievold og lignende.

Denne erstatningsformen innebærer altså at du slipper å søke om erstatning direkte fra gjerningsmannen, hvilket kan være en stor fordel da du slipper å risikere at gjerningsmannen ikke har penger til å betale deg. 

Voldsoffererstatning har også normalt relativt lave beviskrav, og vil også innebære en langt enklere prosess enn dersom du måtte søkt erstatning direkte fra skadevolder. 

I noen tilfeller vil også de som søker om voldsoffererstatning også ha krav på gratis bistandsadvokat, typisk ved overgrep, familievold og lignende.

logo

Advokatmatch er en pålitelig kilde for å finne den rette advokaten for deg

Er du på jakt etter en advokat som forstår dine behov? La Advokatmatch veilede deg! Vi er stolte av å levere en trygg tjeneste og hjelpe deg med å finne den perfekte advokaten.

Når du fyller ut skjemaet, vil vi umiddelbart koble deg til tre utvalgte og seriøse advokater som er eksperter på det fagfeltet du trenger hjelp til. På den måten kan du sammenligne og velge den beste for deg. Og ikke bekymre deg – tjenesten vår er helt anonym, og vi deler aldri informasjonen din med andre tjenester eller forfølger deg med markedsføring i sosiale medier.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454