Yrkesskadeadvokat: Slik finner du den beste advokaten

Sist oppdatert: 30. Dec, 2022

  En yrkesskade defineres som en skade som oppstår i arbeid, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. Disse forekommer hvert eneste år, og de kan være noe så enkelt som et fall på glatt gulv, men så tragisk som et dødsfall også. I tillegg kommer også yrkessykdom, som ofte assosieres med yrkesskade, men altså er noe annerledes.

  I moderne tid har de fleste bedrifter gode sikkerhetsrutiner. Dessuten har teknologien utviklet seg dithen at vi mennesker gjør færre farlige oppgaver i dag enn noensinne før. Allikevel forekommer det altså yrkesskader hvert eneste år. Det inkluderer både mindre skader og skader som setter folk ute av arbeid i flere måneder, og til og med år.

  Der enkelte yrkesskader, slik som en avkappet finger, ikke er så veldig vanskelig å bevise, så finnes det flere skader der en nok vil motta suspekte blikk fra NAV og forsikringsselskap. For å sikre seg mot forsikringssvindel, så er det en veldig grundig prosess ved alle søknader. Det kan være tøft med de mange medisinske og juridiske begrepene og retningslinjene.

  Derfor er en yrkesskadeadvokat å anbefale for din sak. Spesielt viktig er det å benytte seg av en advokat når du er i en sak der du for eksempel skal bevise årsakssammenheng, altså at skaden er relatert til arbeidet. Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvorfor du bør benytte deg av en yrkesskadeadvokat, og hvordan advokat kan hjelpe deg.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Hjelp til å befeste yrkesskade

  En av de første tingene en yrkesskadeadvokat kan bistå deg med er å befeste hvorvidt du har en yrkesskade eller ei. Dersom du fikk en maskin over deg, eller kappet av en finger med sag, så er det ganske åpenbart at dette er en yrkesskade. De fleste yrkesskader er derimot ikke like enkle å befeste, og vi går nedenfor gjennom de forskjellige typene yrkesskader.

  Ulykkeskade

  En ulykke er definert som en situasjon som kommer helt plutselig og uten forvarsel. Dette er et utgangspunkt for en yrkesskade, samtidig som skaden skal forekomme i jobb, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. En ulykkeskade er med andre ord noe du ikke kan ha kontroll over i det hele tatt, slik som brann i en maskin som fører til brannskader for den ansatte.

  Allikevel er det ikke alltid like enkelt å avgjøre en yrkesskade som når en snekker kutter av fingeren sin. Noen ganger kreves det dyp medisinsk og juridisk forståelse for hva som kan regnes som en ulykke eller ei. Her vil en yrkesskadeadvokat ha dyptgående kunnskap, slik at de kan bistå deg i å avgjøre omfanget.

  Typiske ryggskader ved løft

  Ryggen er veldig utsatt i mange yrker. En arbeider som løfter mye i jobben, det være seg om en lagerarbeider løfter esker eller en snekker løfter treverk, kan fort oppleve en kil i ryggen. Dette er, tross skade på jobb og i arbeidstiden, ikke en yrkesskade å regne. Det vil si, faller en eller får objektet en bærer over seg, så kan dette regnes som en ulykke.

  Siden ryggskade ved løft ikke er påført av en ytre påvirkning eller regnes som en ulykke, i de fleste tilfeller hvert fall, så gjelder ikke yrkesskadeforsikringen her. Allikevel er det mange gråsoner ved slike tilfeller, der en yrkesskadeadvokat helt klart er å foretrekke å ha ved sin side.

  Skader ved ekstraordinære påkjennelser

  Tolkningen av loven blir enda mer kompleks når en tar høyde for ekstraordinære påkjennelser. Det er nemlig slik at en arbeider som løfter et objekt kan bli bedt om å løfte enda tyngre objekter eller løfte disse på en raskere måte enn vanlig. Dette forekommer ofte i perioder med hektiske frister. Da kan det forekomme en yrkesskade ved ekstraordinære påkjennelser.

  Igjen kan det være en vanskelig kamp både med NAV og forsikringsselskap her. Har det ikke vært noen ytre påvirkning eller uhell, så får mange avslag. En yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med å anke saken og ta den videre i systemet. Dersom du på urettmessig vis har fått avslått din søknad, så behøver du mest sannsynlig bistand.

  Belastningsskade

  Mange opplever høy belastning blant annet på rygg, skuldre, og knær i sin jobb. Det å bære tyngre materialer dag inn og dag ut er tross alt tøft for kroppen. Har en pådratt seg en belastningsskade, så regnes dessverre ikke dette for å være en yrkesskade. Her er det derimot igjen veldig mange gråsoner som kan oppstå.

  Det er for eksempel vanskelig å påvise hvorvidt skaden oppstod over tid som en belastning, eller at det var en enkelt hendelse som førte til skaden. Definisjonen av yrkesskade sier at du skal dekkes om skaden oppstår ved uhell og dersom det er på jobb under arbeidstiden. Skillet mellom belastningskader og ulykker er noe en yrkesskadeadvokat har god kontroll på med sin erfaring.

  Yrkessykdom

  Sykdom som følge av jobb blir veldig ofte blandet med yrkesskade. For sistnevnte får en tross alt sykepenger, og det er også en veldig lik prosess med søknad. Allikevel skilles disse to. NAV har for øvrig en egen liste over hvilke sykdommer som anerkjennes som yrkessykdommer i Norge.

  Hjelp til å søke om yrkesskadeforsikring

  Når du har avgjort legitimiteten for din yrkesskade sammen med yrkesskadeadvokat, så kan du naturligvis også få bistand til å søke. Det å befeste yrkesskade er den viktigste delen av prosessen, og for mange er det viktig å få medhold av en person med medisinsk og juridisk forståelse i loven, slik som en yrkesskadeadvokat. Deretter skal en søke hos både NAV og forsikringsselskapet.

  Hjelp til søknad hos NAV

  Søknadsprosessen for de fleste begynner hos NAV. Norges offentlige etat for velferdsgoder er ansvarlig for å dekke utgiftene som kommer opp ved behandling av skaden, og du slipper å dekke noen egenandel her. Søknaden kan være tøff å gjennomføre, spesielt etter en yrkesskade. En yrkesskadeadvokat tar seg her av formalitetene og bistår deg tett gjennom prosessen.

  Ved godkjent søknad vil du også kunne søke om menerstatning om tillegg. Dersom skaden ender opp med å nedsette din arbeidsevne 15 % eller mer, så vil du kunne regnes å ha varig invaliditet. Om du også skulle bli ufør, så vil du ha rett på yrkesskadetillegg til din uførepensjon. Dette blir altså ekstra tillegg på uførepensjonen som du ikke ville hatt uten en skade.

  Hjelp til søknad hos forsikringsselskap

  Samtidig som du søker hos NAV, så skal du også søke om yrkesskadeforsikring hos det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har valgt. Forsikringsselskapet har i oppgave å dekke de utgiftene som NAV eventuelt ikke dekker. Dette gjelder for eksempel kostnader til din yrkesskadeadvokat, samt inntektstap i tiden fremover.

  Dekningen av inntektstap gjelder for hele den perioden du er satt ute av jobb. Dessuten dekker dette også den jobben du mister i tiden fremover dersom du skulle ende opp med å bli ufør. Forsikringsselskap kan være like vanskelige å overbevise som NAV, slik at det er viktig å fullføre en grundig og god søknad her, sett fra et medisinsk og juridisk perspektiv.

  Kriterier til søknad om yrkesskadeforsikring

  Merk at NAV vil dekke deg uansett omstendighetene, dersom din yrkesskade blir godkjent. På den andre siden kan det hende at din arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring. Dette er spesielt vanlig i yrker med lav risiko, der arbeidsgiver ikke regner med yrkesskader. De er pliktig, men ignorerer til tider dette kravet.

  Du er allikevel dekket av yrkesskadeforsikring, men siden det ikke finnes et forsikringsselskap du kan søke hos, så skal du registrere skaden hos yrkesskadeforsikringsforeningen. De vil ta seg av søknaden din akkurat som et forsikringsselskap, slik at du fortsatt er dekket. Mange tror at fordi arbeidsgiver ikke har betalt yrkesskadeforsikring, så er en ikke dekket. Dette stemmer derimot ikke.

  Videre er det viktig at du sørger for at din søknad om yrkesskadeforsikring, både ut mot NAV og forsikringsselskapet, sendes inn i løpet av 1 år etter skaden oppstod eller ble oppdaget. I noen tilfeller kan det hende at arbeidsgiver ikke registrerer skademelding. Selv om de i utgangspunktet skal gjøre dette, så har du som arbeidstaker også lov til å gjøre det.

  Finn din yrkesskadeadvokat i dag

  I mange tilfeller er det vanskelig å avgjøre hvorvidt en har opplevd en yrkesskade eller ei. Spesielt er skader i rygg, knær, og skuldre her vanskelig å fastsette årsakssammenheng til for eksempel. Derfor anbefales det her å motta bistand fra en yrkesskadeadvokat. Dette hjelper deg å befeste hvorvidt du har en yrkesskade, noe som er essensielt for prosessen videre.

  Så snart yrkesskaden er befestet, så vil en yrkesskadeadvokat også hjelpe deg med søknaden ut mot NAV og forsikringsselskapet. Disse kan være utfordrende, men med medisinsk og juridisk forståelse for loven, så vil en yrkesskadeadvokat kunne lose deg trygt gjennom prosessen, slik at du maksimaliserer dine sjanser for å få medhold i søknaden din.

  Det er til syvende og sist snakk om mye penger ved en yrkesskade, spesielt om du opplever invaliditet. Dessuten kan det lang tid og tappe mye krefter. Siden yrkesskadeforsikringen dekker advokatutgifter, så er det hensiktsmessig å benytte seg av denne muligheten. Finner du en yrkesskadeadvokat i dag, så kan du maksimalisere kompensasjon som du fortjener for din yrkesskade.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454