Yrkesskadeadvokat: Slik finner du den beste advokaten

En yrkesskade defineres som en skade som oppstår i arbeid, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. Disse forekommer hvert eneste år, og det kan være noe så enkelt som et fall på glatt gulv, eller så alvorlig som et dødsfall. 

I moderne tid har de fleste bedrifter gode sikkerhetsrutiner. Dessuten har teknologien utviklet seg slik at maskiner har tatt over mange av de farligste arbeidsoppgavene. Likevel skjer skader fra tid til annen. 

Noen yrkesskader er enkle å bevise, for eksempel finger som må amputeres etter at den ble klemt i en maskin, mens andre skader er vanskeligere å dokumentere. Både NAV og forsikringsselskapene ønsker å verne seg mot svindel, og søknadsprosessen er derfor veldig grundig. 

For å sikre at du får kompensasjonen du har krav på, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat hvis du opplever at forsikringsselskapene eller NAV vil nekte utbetaling. I denne artikkelen kan du lese mer om bruk av advokat i denne typen saker, og hvordan han eller henne kan bidra til at du får best mulig resultat i saken din. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Hjelp til vurdering av skaden

En av de første tingene en yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med, er å vurdere hvorvidt du har en yrkesskade eller ikke. Dersom en maskin faller over deg, eller en finger må amputeres etter et uhell, er det ganske åpenbart at dette er yrkesskader. De fleste yrkesskader er derimot ikke like enkle å fastslå, og nedenfor går vi gjennom de forskjellige typene yrkesskader.

Ulykkeskader

En ulykke er definert som en situasjon som oppstår plutselig, og uten forvarsel. Dette er et utgangspunkt for en yrkesskade, samtidig som skaden skal skje på jobb, under arbeidstiden, og på arbeidsplassen. En ulykkeskade er med andre ord noe du ikke kan ha kontroll over i det hele tatt, for eksempel hvis det oppstår brann i et fabrikkanlegg.

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å avgjøre om en skade er en ulykke, og ofte vil konflikten med NAV eller forsikringsselskapet gjelde hva slags skade du har blitt utsatt for. En advokat vil i denne sammenhengen kunne bidra til å dokumentere og fremlegge bevis for at du har vært utsatt for en ulykke på arbeidsplassen. Vedkommende har god kunnskap om de medisinske og juridiske uttrykkene som brukes, og vet hvilke rettigheter du har. 

Skader i ryggen ved tunge løft

I mange yrker er ryggen den mest utsatte kroppsdelen. Det er lett å få vondt i ryggen hvis man for eksempel arbeider på lager, og løfter tunge esker. Selv om disse skadene oppstår på jobben, i arbeidstiden, og på arbeidsplassen, er de ikke ansett som en yrkesskade fordi det ikke er noen ytre påvirkning. 

Det er en rekke gråsoner ved ryggskader, blant annet hvis skaden skyldes at du glapp esken du bar, eller av andre årsaker pådro deg skaden. En yrkesskadeadvokat kan vurdere hver enkelt situasjon, og gi en vurdering av hvorvidt du har krav på dekning av forsikringen, eller ikke. 

Skader ved ekstraordinære påkjennelser

Vurderingen av skaden blir enda mer komplisert når man skal ta høyde for ekstraordinære påkjennelser. Det er nemlig slik at en arbeider som vanligvis løfter esker, kan bli bedt om å løfte enda tyngre objekter, eller løfte disse på en annen måte enn vanlig. Dette skjer ofte i hektiske perioder, for eksempel ved julehandel. I så fall kan det hende at du står overfor en yrkesskade som skyldes de ekstraordinære påkjennelsene, og ikke løftet i seg selv. 

Igjen kan det være en vanskelig kamp både med NAV og forsikringsselskap her. Har det ikke vært noen ytre påvirkning eller uhell, så får mange avslag. En yrkesskadeadvokat kan hjelpe deg med klageprosessen.

Belastningsskader

Mange opplever høy belastning blant annet på rygg, skuldre, og knær i arbeidshverdagen. Det å bære tyngre gjenstander over lengre tid vil i mange tilfeller være en påkjenning som utvikler seg til en skade. Hvis man har pådratt seg en belastningsskade, vil ikke denne i utgangspunktet regnes som en yrkesskade. Det er likevel en rekke gråsoner her. 

For det første er det vanskelig å påvise at skaden oppstod over tid, eller om det var en enkelthendelse som utløste den. Det er også vanskelig å fastlegge om skaden skyldes arbeidsbelastningen, eller annen belastning på fritiden (for eksempel hvis du nettopp har flyttet og båret tunge gjenstander der også). Yrkesskadeforsikringen skal dekke skader som oppstår ved uhell, og skillet her kan være nokså uklart. 

En advokat vil ha god oversikt over dette skillet, og har i mange tilfeller erfaring fra en tilsvarende sak. 

Hjelp til å søke om yrkesskadeforsikring

Når du og advokaten har slått fast at du har en yrkesskade, kan han eller henne hjelpe deg med søknadsprosessen. Det viktigste er å kunne dokumentere at du har pådratt deg en yrkesskade, noe advokaten som regel sørger for underveis i samarbeidet mellom dere. Uttalelser fra en lege, eller annen spesialist, kan også være en fordel. 

Deretter skal det sendes en søknad til både NAV og forsikringsselskapet til arbeidsgiveren din. I mange tilfeller er det arbeidsgiveren din som sender inn denne typen skademeldinger og søknader, men det kan være lurt å påse at dette gjøres skikkelig. 

Hjelp til søknad hos NAV

Søknadsprosessen for de fleste begynner hos NAV. Norges offentlige etat for velferdsgoder er ansvarlig for å dekke utgiftene ved behandling av skaden, og du trenger ikke å dekke noen egenandel her. Søknaden kan være vanskelig hvis NAV er uenig i at skaden er en yrkesskade, eller det oppstår konflikt på grunn av andre grunner. En yrkesskadeadvokat tar seg av alle formalitetene, og representerer deg i en eventuell konflikt. 

Ved godkjent søknad vil du i mange tilfeller kunne søke om menerstatning for skader som er langvarige. Dersom skaden ender opp med å nedsette din arbeidsevne 15 % eller mer, så vil du kunne regnes som varig medisinsk invalid. Om du også skulle bli ufør, vil du ha rett på yrkesskadetillegg til uførepensjonen din. 

Hjelp til søknad hos forsikringsselskapet

Samtidig som du søker hos NAV, skal du også søke om yrkesskadeforsikring hos det forsikringsselskapet som arbeidsgiveren din har valgt. Forsikringsselskapet har i oppgave å dekke de utgiftene som NAV eventuelt ikke dekker. Dette gjelder i mange tilfeller også kostnader til advokat hvis dette er nødvendig. 

Dekningen av inntektstapet gjelder for hele den perioden du er ute av stand til å jobbe, i tillegg til eventuell tapt arbeidsinntekt i fremtiden hvis du blir ufør. Forsikringsselskapet kan være like vanskelige å overbevise som NAV, så en grundig og godt dokumentert søknad kan være avgjørende for at du skal få pengene du har krav på. 

Hva om arbeidsgiveren din ikke har fulgt forpliktelsene sine?

I noen tilfeller har ikke arbeidsgiveren din tegnet yrkesskadeforsikring, selv om dette er lovpålagt. Du vil i så fall kunne kreve dekning hos Yrkesskadeforsikringsforeningen, og de vil ta seg av saken på samme måte som et forsikringsselskap. Du står altså ikke på bar bakke hvis arbeidsgiveren din har latt være å forsikre deg. 

Videre er det viktig at du sørger for at din søknad om yrkesskadeforsikring, både ut mot NAV og forsikringsselskapet, sendes inn i løpet av 1 år etter skaden oppstod eller ble oppdaget. I noen tilfeller kan det hende at arbeidsgiver ikke registrerer skademelding. Selv om de i utgangspunktet skal gjøre dette, har du som arbeidstaker også lov til å gjøre det.

Finn din yrkesskadeadvokat i dag

I mange tilfeller er det vanskelig å avgjøre om skaden er yrkesrelatert, og ikke minst å bevise dette i etterkant. Ved å ta kontakt med en advokat tidlig i saken, kan han eller henne bistå videre i prosessen, og påse at alt går riktig for seg. Advokaten vet hvordan dokumentasjon du burde skaffe, og presenterer denne på en god og ryddig måte til både NAV og forsikringsselskapene for deg. Vedkommende vil også sørge for at søknaden ikke mangler noen essensiell informasjon. Hvis det oppstår konflikt i etterkant fordi at saken ikke godkjennes, vil advokaten kunne hjelpe deg gjennom hele klageprosessen. 

Ved en dekning av yrkesskade er det ofte mye penger i bildet, og denne summen er ment for å kompensere for en potensielt vanskeligere økonomisk fremtid. En advokat kan være avgjørende for at du får denne utbetalingen, og dersom utgiftene til den juridiske hjelpen dekkes av en forsikring, anbefaler vi på det sterkeste at du tar kontakt så snart som mulig.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende