Om vår vurdering:

Lurer du på hvordan vi har plukket ut de beste advokatfirmaene i Steinkjer?

Vi valgte å se på advokatfirmaer som hadde over 0 anmeldelser hos Google. Deretter rangerte vi de slik at de firmaene som hadde høyest score kom med i denne oversikten.

De 5 beste advokatfirmaene i Steinkjer

Leter du etter en advokat i Steinkjer som kan yte juridisk hjelp eller rådgivning? Se vår liste og les omtaler om de best omtalte advokatfirmaene i Steinkjer i vår oversikt.

Om vår vurdering

Advokat Anders Kjøren

Advokat Anders Kjøren har i mange år arbeidet innenfor et vidt spekter av juridiske områder. Han har betydelig prosedyreerfaring, og har alt fra privatpersoner til næringslivsaktører og det offentlige som klienter. I 2019 opprettet Kjøren sin egen advokatpraksis; Advokat Anders Kjøren AS. Selskapet tilbyr tjenester innenfor de fleste rettsområder som blant annet; straffesaker, arbeidsliv, eiendomsrett, kontraktsrett, m.m.

 • Stiftet i 2019
 • 1 ansatte
 • Svein Jarls gate 2, 7713 Steinkjer

Steinkjeradvokatene

Advokatfirmaet Christensen – Smalås – Henderson ANS er et av de ledende advokatfirmaene i Nord-Trøndelag. De yter bistand til en rekke større og mindre bedrifter, enkeltmannsforetak og private. Hos oss Steinkjeradvokatene møter du mennesker som har lang erfaring med juridisk rådgivning i ulike sammenhenger, og de yter juridiske tjenester og rådgivning innenfor de fleste rettsområder.

 • Stiftet i 1988
 • 7 ansatte
 • Sjøfartsgata 6, 7714 Steinkjer

Advokat Arne Oddvar berg

Advokat Arne Oddvar Berg har lang og bred erfaring innen en rekke rettsområder, men med særlig spisskompetanse på skatterett og ligningsforvaltningsrett, selskapsrett og forretningsjuss. Han tilbyr også bistand innen privatrettslige områder som familie-, arv- og skifte, m.m. Advokat Berg driver egen praksis, med kontorlokale sentralt på Steinkjer.

 • Stiftet i 2012
 • 2 ansatte
 • Seilmakergata 1, 7725 Steinkjer

Advokatfirma Libertus

Libertus er et advokatkontor i Steinkjer, bestående av advokat Rune Østgård, og advokat Theo Dretvik. De tilbyr juridisk bistand til privatpersoner, organisasjoner og bedrifter innenfor de fleste fagområder, som blant annet; fast eiendom, arv og skifte, kontraktsrett, erstatningsrett, forvaltningsrett, barn- og familierett, m.m.

 • Stiftet i 2013
 • 2 ansatte
 • Fyrgata 3, 7714 Steinkjer

Advokatfirmaet Sjøquist

Advokat Stian Sjøquist arbeider med næringsliv, privatpersoner, kommuner, sameier og borettslag. Han har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontraktsrett. Han har innsikt og forståelse for offentlige prosesser i eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og tingsrettslige tvister, og har særskilt kompetanse innen plan- og bygningsrett, og eierseksjons- og borettslagsrett. Advokat Sjøquist bistår i nabotvister, byggesaker, utvikling av reguleringsplaner mm., og i tvistesaker etter kjøpsloven, håndverkertjenesteloven, avhendingsloven, bustadoppføringsloven mv.

 • Stiftet i 2016
 • 1 ansatte
 • Inger Margrethe Grams veg 57, 7716 Steinkjer

Finn juridisk bistand i Steinkjer

Trenger du hjelp med saker som faller innunder for eksempel erstatningsrett, forsikringsrett, selskapsrett, obligasjonsrett, arverett, personrett eller familierett? Da kan advokater i Steinkjer hjelpe deg.

Det er naturligvis viktig å velge en advokat som kan yte eksperthjelp på akkurat ditt rettsområde. Husk at ulike advokater ofte sitter på vidt forskjellige kompetansefelt.

Vi har utviklet en tjeneste som er til nytte for alle på jakt etter rettshjelp i Steinkjer. Dette er en gratistjeneste som baserer seg på at du fyller ut et enkelt skjema.

Her vil du måtte legge inn informasjon som kontaktinformasjon og rettsområde. Vi behandler så saken ved å sende ønskene dine rundt til forskjellige advokater.

Grunnen til at tjenesten er så effektiv, er at den resulterer i at du får tre tilbud fra advokater med spesialkompetanse innen det aktuelle rettsområdet.

Du sparer derfor veldig mye tid på å ikke måtte lete deg fram til disse advokatene på egen hånd.

Fri rettshjelp – kan du få gratis advokat?

Det er smart å undersøke om du kan få fri rettshjelp fra advokater. I Norge eksisterer fri rettshjelp for å sikre at alle får mulighet til å motta advokathjelp når det trengs. Ordningen er myntet på dem med lav inntekt under 246 000 kr.

Husk på at fri rettshjelp som regel ikke er 100 % gratis, siden en egenandel må betales av deg som klient. Vær også obs på at egenandelen ikke trenger å dekkes fra egen lomme om du tjener under 100 000 kr. Da tar staten hele regningen for deg.

Fri rettshjelp kan sørge for at du får advokathjelp dersom du for eksempel har blitt sagt opp på tynt grunnlag. Du kan også få hjelp fra gratis advokat til å håndtere klagesaker mot en offentlig instans, eller hvis du har blitt kastet på gaten av utleieren din uten god grunn.

Alle kan ha krav på fri rettshjelp gjennom bistandsadvokatordningen. Her er det ikke et krav at inntekten er lavere enn en viss sum. Gratis bistandsadvokat hjelper deg dersom du har blitt utsatt for en kriminell handling eller er midt oppi en alvorlig tvist. Eksempler er:

 • Voldtektssaker
 • Militærnektsaker
 • Barnevernssaker
 • Tvangsekteskapssaker
 • Saker om utskrivning fra psykisk helsevern under tvang
 • Saker om menneskehandel
 • Voldsoffersaker (erstatningskrav)
 • Saker om urettslig straffeforfølgelse

Tips for god advokathjelp i Steinkjer

Det første du bør gjøre når du kommer i kontakt med en advokat, er å sjekke om det er et reelt behov for advokat. Kanskje saken enklere kan løses gjennom forlik med den andre parten?

Deretter bør du sjekke hvilke timepriser advokaten opererer med. Har du ikke krav om gratis rettshjelp, må du betale advokat selv. Dette kan være nokså dyrt.

Det er derfor lurt å sjekke om du kanskje har en forsikring som kan dekke noen av de juridiske kostnadene dine.

Få tilbud fra advokater i Steinkjer

Tre dyktige advokater i Steinkjer vil sende tilbud til deg etter at skjemaet er fylt ut. Sammenlign de forskjellige advokattjenestene basert på anmeldelser, pris og lignende.

Du slipper å bruke lang tid på å lete etter de mest aktuelle advokatene, og kan enklere foreta et valg som gagner saken din.