Bilde

COMBOYLAND: Stadig flere opplever å over lengre tid bli overfakturert av webbyråer uten å være klar over summene i det lengre løp.

Erstatningskrav mot webbyrå: slik går du frem

Sist oppdatert: 6. februar 2024

Ønsker du å fremme erstatningskrav mot et webbyrå? Du kan kreve kompensasjon for økonomiske tap som oppstår på grunn av webbyråets handlinger eller unnlatelser. Det er likevel visse krav som må innfris for at du skal kunne kreve erstatning. Her tar vi en nærmere titt på hva regelverket sier om rettighetene dine, samt hva du må gjøre for å fremme kravet ditt.

Hvis du ikke har en solid forståelse av dine rettigheter, kan du enten gå glipp av kompensasjon eller du kan ende opp med å forfølge krav som ikke har juridisk grunnlag.

Fremme erstatningskrav mot webbyrå (webbyråer) – hva må til?

Vi skiller ofte mellom erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold og i kontraktsforhold. Du må kunne bevise at webbyrået har brutt vilkårene og dermed har et erstatningsansvar i henhold til kontrakten. Kontraktsbrudd kan for eksempel være noe så enkelt som at du (er) hyret inn et webbyrå til å lage nettside i forkant av en viktig lansering, men nettsiden ble ikke klar til avtalt tid. Lanseringen feilet som følger (følge)  av forsinkelsen.

Her er noen typiske eksempler på kontraktsbrudd:

  • Webbyrået overholder ikke spesifikke vilkår i kontrakten, for eksempel at de ikke klarte å levere tjenester eller produkter som oppfyller avtalte kvalitetsstandarder.
  • Hvis webbyrået ikke overholder avtalte frister i kontrakten og det fører til tap for deg som kunde, kan det være grunnlag for å kreve erstatning.
  • Mangelfullt arbeid kan være et kontraktsbrudd, for eksempel at det endelige produktet har feil og mangler som påvirker funksjonalitet eller ytelse.

Dersom du fremmer erstatningskrav mot webbyrået utenfor kontraktsforhold, må følgende vilkår være oppfylt:

  • Ansvarsgrunnlag: Webbyrået er ansvarlig for handlingen.
  • Økonomisk tap: Du som kunde fikk et økonomisk tap på grunn av handlingen.
  • Årsakssammenheng: Det er en klar sammenheng mellom handling og det økonomiske tapet.

Det kan være mer krevende å fremme erstatningskrav mot webbyråer utenfor kontraktsforhold, ettersom saken din kan være vanskeligere å bevise. En advokat kan imidlertid hjelpe deg med å vurdere om det er grunnlag til å fremme erstatningskrav mot webbyrået og sannsynligheten for at du vinner saken.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Slik fremmer du erstatningskrav mot (et) webbyrå (byråer hvis det skal være flertall)

Begynn med å gå nøye gjennom kontrakten du inngikk med webbyrået. Det er her du finner de spesifikke forpliktelsene, vilkårene og standardene som byrået skal følge. Kontrakten inneholder all informasjon om avtalen dere har inngått og utgjør det juridiske grunnlaget for ethvert krav. Du bør se etter vilkår som handler om leveringstidspunkter, kvalitetskrav og omfanget av arbeidet som skulle utføres.

Et vellykket erstatningskrav står og faller på bevisene du kan legge frem. Bevisene inkluderer all relevant kommunikasjon med webbyrået, for eksempel e-poster, møtereferater og korrespondanse som dokumenterer eventuelle løfter eller forsikringer gitt av byrået. Dokumentasjon som viser arbeidets fremdrift eller mangel på sådan, samt eventuelle feil eller mangler ved det leverte arbeidet er også relevant.

Du må også kunne bevise et direkte økonomisk tap som følge av webbyråets handlinger eller unnlatelser. Økonomiske tap kan for eksempel være tapte inntekter som følge av en forsinket lansering, ekstra kostnader forbundet med å rette opp i feil eller andre utgifter som direkte kan tilskrives byråets sviktende leveranse.

Send inn skriftlig klage

Du bør aller først klage direkte til webbyrået skriftlig, dersom du kommer frem til at du har grunnlag til å kreve erstatning. Legg ved en frist for svar eller retting (rettelse). Hvis det ikke hjelper, kan du kontakte en advokat for å fremme et formelt erstatningskrav. Webbyråer ønsker ofte å unngå rettssaker og kan være åpne for forhandlinger. Det er viktig å ha tydelige mål og grenser for hva du er villig til å akseptere i et eventuelt forlik.

Mekling kan også være et alternativ. En nøytral tredjepart vil da forsøke å hjelpe partene til å komme til enighet. Basert på utfallet av meklingen og forhandlingene, må du vurdere om du skal akseptere et eventuelt forlik eller forberede deg på rettssak. Dette valget bør veies nøye opp mot potensielle kostnader og sannsynligheten for at du vinner erstatningssaken. 

Få hjelp av eksperter og fagfolk

I noen tilfeller kan det være nødvendig å hente inn vurderinger fra uavhengige eksperter. Dette kan være aktuelt for å underbygge påstanden om at det leverte arbeidet er mangelfullt, eller for å vurdere de økonomiske konsekvensene. En ekspert kan gi en objektiv vurdering av arbeidets kvalitet og sammenligne det med bransjestandarder for å styrke saken din.

Du må også være oppmerksom på eventuelle tidsfrister for å fremme krav. Det er viktig at du handler raskt, og vi anbefaler å søke juridisk rådgivning tidlig i prosessen. En advokat kan hjelpe deg med å fremme erstatningskrav mot webbyrå (webbyråer), samt sikre at dine rettigheter og interesser blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Konklusjon: Få hjelp av advokat til å kreve erstatning

Det kan være en utfordrende prosess å fremme et erstatningskrav mot webbyrå (webbyråer). Du må overveie erstatningsgrunnlaget nøye og forstå de juridiske aspektene av saken. Prosessen involverer flere trinn fra å samle bevis på kravet ditt til forhandlinger, mekling eller eventuelt en rettssak. En dyktig advokat kan hjelpe deg gjennom hele denne prosessen. Lykke til!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454