De 10 beste advokatfirmaene i Larvik

I Larvik finnes det mange dyktige og kompetente advokatfirmaer som kan bistå klienter med juridiske spørsmål og tvister. For at advokattjenesten skal være mest mulig skreddersydd dine behov, er det imidlertid viktig å velge riktig advokat.

Advokat Tove Nissen-Sollie

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2015
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Nansetgata 17, 3256 Larvik

Les mindre

Tove Nissen-Sollie er en del av advokatfellesskapet i Larvik. Hun har lang erfaring innenfor juss og tar saker innenfor en rekke forskjellige rettsområder. Disse inkluderer blant annet straffesaker, familierett, bostyrer, kontraktsrett og mye mer.

Advokat Helge Haatveit

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2001
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Torget 6, 3256 Larvik

Les mindre

Advokat Helge Haatveit bistår både privatpersoner og næringsdrivende. Han driver advokatpraksis på egenhånd og dekker flere forskjellige rettsområder. Eksempler er strafferett, erstatningssaker, forsikringssaker, bostyrer og mye mer.

Advokatfirmaet Hesselberg

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2017
 • Checkmark
  4 ansatte
 • Checkmark
  Jegersborggata 5, 3256 Larvik

Les mindre

Dette advokatfirmaet er det eldste advokatfirmaet i landet og har historie helt tilbake til 1832. Advokatfirmaet Hesselberg er landsdekkende og tar oppdrag for både privatpersoner og næringsdrivende. De bistår klienter innenfor de fleste rettsområder.

Advokatene Hellesnes, Aune, Sveen & Jølberg

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1989
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Torget 11, 3256 Larvik

Les mindre

Dette advokatfellesskapet er et lite advokatfirma og har et kontor i Larvik. Selskapet består av fire advokater som sammen dekker alle de største rettsområdene. Eksempler er familierett, bostyrer, strafferett, arverett og så videre.

Advokatene Sjølyst og Ihlen

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2005
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Karlsrogata 1A, 3257 Larvik

Les mindre

Dette er et lite advokatfellesskap med et kontor i Larvik. Advokatene har spesiell kompetanse innenfor tvisteløsning, prosedyre og straffesaker. I tillegg tar de også saker innenfor de fleste store rettsområdene for privatpersoner og næringsdrivende.

Larvikadvokatene

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2013
 • Checkmark
  8 ansatte
 • Checkmark
  Olavs gate 7, 3256 Larvik

Les mindre

Larvikadvokatene er et lite advokatselskap med et kontor. De har klienter bestående av privatpersoner, organisasjoner og selskaper. Selskapet tilbyr bistand innenfor nesten alle rettsområder.

Advokatene Samuelsen og Landmark

 • Checkmark
  Stiftet i 2009
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Torget 1, 3256 Larvik

Les mindre

Advokatene Samuelsen og Landmark er to advokater som holder til i Larvik. Det er et lite advokatfirma som bistår både andre bedrifter og privatpersoner. Rettsområdene de dekker er de fleste store rettsområder.

Advokat Arne Hellenes

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2018
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik

Les mindre

Advokat Arne Hellenes er en selvstendig advokat med to kontorer i Larvik. Han bistår både privatpersoner og næringsdrivende innenfor flere forskjellige rettsområder. Disse er blant annet forretningsjus, arbeidsrett, bostyrer, kontraktsrett, fast eiendom og så videre.

Advokat Tone Thomassen

 • Checkmark
  Stiftet i 2007
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Elveveien 34, 3262 Larvik

Les mindre

Advokat Tone Thomassen driver privat praksis. Hun holder til i sentrumsnære lokaler i Larvik, og praktiserer hovedsakelig innenfor fagområdene; pengekravsrett, avtalerett, konkurs og forsikring.

Bilde

De 10 beste advokatfirmaene i Larvik

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Finn en advokat i Larvik – raskt og enkelt

Vi har laget en smart tjeneste for deg som er på utkikk etter en advokat i Larvik. Denne tjenesten koster ingenting, og passer sånn sett for alle – uansett økonomiske forutsetninger.

Dersom du har behov for advokat i Larvik, er det heldigvis ikke sånn at du trenger å kontakte ett og ett advokatfirma for å få informasjon om pris og kompetanseområder. Dette ville vært både tidkrevende og tungvint. Så hvordan kan du finne den beste advokaten for deg?

Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle inn relevant informasjon i et skjema. Dette vil deretter sendes til aktuelle advokattjenester i Larvik.

Du vil til slutt få tilbud om tre ulike advokattjenester som er relevante for ditt rettslige område – enten det er en kjøpstvist, klagesak, barnevernssak eller noe annet.

Fri rettshjelp – når har du rett på det?

I Norge finnes det noe kalt fri rettshjelp. Dette betyr enkelt og greit at staten dekker advokatutgiftene for saken din, enten fullstendig eller delvis. I noen tilfeller har du rett på gratis rettshjelp uansett inntekt og formue. Dette gjelder for eksempel i følgende saker:

 • Militærnekt
 • Tvangsekteskap
 • Menneskehandel
 • Tvungen psykisk helsevern
 • Seksualforbrytelser
 • Urettmessig straffeforfølgelse
 • Sosiale saker relatert til barnevern
 • Voldsoffererstatning

I de fleste andre saker stilles det krav til at inntekten din ikke overstiger 350 000 kroner dersom du er enslig, eller 540 000 kroner om du er samboer eller gift.

Du kan også få fri rettshjelp på andre rettslige områder enn de overnevnte, noe som for eksempel inkluderer utkastelse fra bopel, uriktig oppsigelse fra arbeidsplassen, eller klagesaker hos NAV. Da er imidlertid hovedregelen at du betaler en viss egenandel.

Dersom du tjener under 100 000 kroner i året (brutto), vil du likevel kunne slippe å betale egenandel for rettshjelp i slike saker. Dersom du lurer på om du har rett på fri advokathjelp, kan dette ordnes via bistandsadvokatordningen eller rettshjelpsordningen.

Motta rettshjelp fra advokat i Larvik

Før du velger en advokat i Larvik som hjelper deg med en juridisk tvist eller rettslige spørsmål, kan det være greit å vite hvilke kriterier du har til tjenesten. Du har kanskje et budsjett å forholde deg til? Dette er spesielt relevant om du ikke har krav på fri rettshjelp.

Ulike advokatfirmaer opererer ofte med noe ulik prissetting av tjenester. Det er vanlig at timeprisen ligger på over 1 000 kroner, så det gjelder å velge en advokat som passer ditt budsjett.

Tenk også over hva slags kompetanse din advokat må ha. Det er naturligvis en fordel om advokaten er spesialisert på det rettsområdet du trenger hjelp med.

Slik finner du riktig advokat i Larvik

Hvis du trenger advokatbistand i Larvik, trenger du bare å fylle inn informasjonen som bes om i skjemaet på denne siden. Spesifiser for eksempel rettsområde, enten det er barnevern, seksualforbrytelser, kjøpstvister eller lignende.

Når du mottar tre tilbud fra forskjellige advokater, kan du enkelt sammenligne pris og kvalifikasjoner. Slik finner du en advokattjeneste som dekker dine behov.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454