De beste advokatfirmaene i Kragerø

Trenger du en advokat i Kragerø? Her finner du en oversikt over de best vurderte advokatfirmaene i Kragerø i 2024. Les mer om de ulike advokatfirmaene og benytt vårt skjema for å bli matchet med gode advokater som passer din sak.

Advokatene Løchstøer og Edwardsen

 • Checkmark
  Stiftet i 1995
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Rådhusgata 3, 3770 Kragerø

Les mindre

Advokatene Løchstøer og Edwardsen drives av advokat Johan Tønnes Løchstøer og advokat Marie Røegh Edwardsen. De har begge lang fartstid innen eiendomsrett med spisskompetanse på plan – og bygningsrett med fokus på rettigheter i strandsonen. I tillegg til eiendomsrett har begge lang erfaring med familierett som barnevernssaker, samlivsbrudd, barnefordeling, osv. Selskapet holder til sentralt i Kragerø.

Advokatfirmaet Midgaard & Opthun

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2008
 • Checkmark
  8 ansatte
 • Checkmark
  P.A.Heuchs gate 25, 3770 Kragerø

Les mindre

Midgaard & Opthun har drevet med eiendomsmegling og advokatpraksis siden 1971, og består i dag av 8 ansatte. Selskapet er medlem av Eiendomsadvokatenes servicekontor, og Estatemeglerene, en kjede av selvstendige meglerkontorer. De bistår private, næringslivet – og det offentlige innenfor de fleste rettsområder, men med en naturlig dreining mot områder knyttet til fast eiendom, og hyttemegling. Selskapets fortrinn ligger i kombinasjonen av advoktekspertise, og meglerekspertise, og er således en godt alternativ for deg som skal kjøpe eller selge eiendom i området.

Advokatfirmaet Bråthen

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2013
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Storgata 21, 3770 Kragerø

Les mindre

Advokatfirmaet Bråthen drives av advokat Bjørn V. Bråthen som har mange års erfaring i fra blant annet politi- og påtalemyndighet, og senest som politimester i Kragerø. Firmaet lar seg også bistå av jurist Lars Swanstrøm, som har bred erfaring innen offentlig forvaltning, helserett, velferdsrett, utlendingsrett m.m. Sentrale fagområder er; strafferett, førerkortsaker, bistandsadvokat, familiesaker, arv og skifte, helse- og trygdesaker, m.m. Advokatfirmaet Bråthen holder til sentralt i Kragerø sentrum.

Advokat Fred Arne Hjetland

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1998
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Tangen 11, 3766 Sannidal

Les mindre

Advokat Fred Arne Hjetland har lang erfaring innen privatrettslige oppdrag, og har jobbet som advokat siden 1989, og i egen praksis siden 1997. Fred Arne tilbyr juridisk tjenesteyting innenfor et bredt spekter av de private og offentlig rettsområder, som blant annet; familierett, erstatning, faste eiendom, arv, plan- og bygningsrett, samt annen alminnelig praksis. Kjernekunden er private samt, små- og mellomstore bedrifter. Fred Arne har kontorer sentralt på Sannidal.

Bilde

Kragerø

De beste advokatfirmaene i Kragerø

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Smart tjeneste finner beste advokat i Kragerø

Vi har utviklet og perfeksjonert en smart tjeneste som hjelper deg som har behov for rettshjelp fra advokat i Kragerø. Tjenesten er ikke bare enkel og brukervennlig, den er også gratis og effektiv.

Fyll ut skjemaet som finnes på siden vår, og oppgi på hvilket rettsområde advokaten skal hjelpe deg. Vi kobler så forespørselen din opp mot ulike advokater i nærområdet, og skreddersyr ulike tilbud.

Så snart vi er ferdig å lete, vil du motta et tilbud fra tre ulike og relevante advokattjenester. Dette letter jobben med å finne en egnet advokat betraktelig.

Fri rettshjelp? Sjekk om du er kvalifisert

Dersom du har mulighet til det, er det absolutt lurt å benytte seg av fri rettshjelp. Dette betyr nemlig at myndighetene dekker kostnadene du har til juridisk rådgivning fra advokat. Det er dog visse krav som må innfris for at du i det hele tatt skal kunne få gratis advokat.

Hovedregelen er at du ikke kan tjene mer enn 350 000 kroner årlig (brutto) dersom du er enslig. Grensen øker til 540 000 for deg som er samboer eller gift. Tjener du mindre enn dette, er du med andre ord kvalifisert for å motta fri rettshjelp.

Det stilles likevel også krav til sakens omfang og art. Hovedvekten av sakene som kan gi gratis rettshjelp, er alvorlige saker. Vi snakker for eksempel om saker som er relatert til seksuelle overgrep, tvangsekteskap og lignende. Her er en oversikt:

 • Saker i forbindelse med menneskehandel
 • Barnevernssaker
 • Saker som omhandler seksuelle overgrep – som for eksempel voldtekt
 • Saker der du som voldsoffer retter krav om erstatning mot gjerningsmannen
 • Militærnekt-saker
 • Saker som omhandler urettmessig straffeforfølgelse
 • Saker om tvungen psykisk helsevern
 • Tvangsekteskap-saker

Andre saker som gir fri rettshjelp

Foruten de overnevnte juridiske sakene, kan du også få fri rettshjelp i andre sakstilfeller. Kanskje du har en juridisk tvist med en utleier som har kastet deg ut? Eller har fått sparken fra arbeidsplassen uten god nok grunn? Også klagesaker hos NAV kan gi fri rettshjelp.

Disse sakene krever at du betaler en egenandel, og dekkes altså ikke 100 % av staten. Hvis du tjener mindre enn 100 000 kr i året, kan du likevel slippe egenandel.

Få retts- og advokathjelp i Kragerø

Hvis du trenger advokat i Kragerø, er det lurt å vurdere advokatens erfaringsområde og kompetanse. Har advokaten lang erfaring med tilsvarende saker, er dette et godt tegn.

Sjekk gjerne tilbakemeldinger fra andre som har anvendt samme advokat. Gode tilbakemeldinger er gull verdt! I denne artikkelen kan du forøvrig se en oversikt over de best rangerte advokatfirmaene i Norge.

Hvordan finne din advokat i Kragerø?

Ved å fylle ut skjemaet på nettsiden vår, vil du få tilsendt tre unike tilbud fra advokater med erfaring på ditt aktuelle rettsområde.

En advokat i Kragerø kan hjelpe deg med alt fra barnevernssaker til arvesaker. Finn den beste advokaten for deg – helt enkelt.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454