Vegtrafikkloven § 31

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Vegtrafikkloven § 31 er en straffebestemmelse og går under kapittelet i loven som heter “reaksjoner ved overtredelse”. Loven skal fastslå forskjellige straffer basert på forskjellige lovbrudd. Poenget med loven er at de samme lovbruddene skal straffes på lik linje for alle. Når det kommer til dette har det vært klager der enkeltpersoner har ment at personer i forskjellige aldre og lignende blir forskjellsbehandlet. 

  Første ledd har en del tekst som kan være noe uklar. For at man skal motta straff er det ett vilkår. Dette vilkåret sier at dersom vegtrafikkloven blir brutt bevisst eller man opptrer uaktsomt er det straff i form av bot eller fengsel.

  Den resterende teksten i § 31 første ledd handler om unntak. Du blir for eksempel ikke straffet ved forsøk på å bryte vegtrafikkloven. Dette gjelder dog ikke dersom du har brutt § 22 om kjøring når du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

  Vegtrafikkloven § 3 fastslår at man i trafikken skal opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Dette er for å unngå skader og hindring av annen trafikk. Du kan altså bli dømt etter § 31 basert på § 3.

  Å opptre uaktsomt i trafikken vil si at man bryter med hvordan en fornuftig person ville opptrådt. Man skiller mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet. Hva som skiller disse to er det ingen klar definisjon på. Det skilles også mellom ubevisst og bevisst uaktsomhet. Dersom man er klar over at det er en fare involvert kalles dette bevisst uaktsomhet. 

  Hensynsfull oppførsel handler om at man handlingene dine reflekteres i at du tenker på andre i trafikken. Aktpågivende går ut på at man er oppmerksom. Dette handler om at du er oppmerksom på skilt, andre trafikanter, fotgjengere og så videre.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454