Bilde

DU KAN MOTSETTE DEG FØRERKORTBESLAG: Om du er uenig i politiets vurdering av saken, kan du motsette deg førerkortbeslaget. Dette kan redusere saksbehandlingstiden.

Førerkortbeslag etter fartsovertredelse: Slik går du frem

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Hvert eneste år blir cirka 100.000 sjåfører tatt i fartskontroll i Norge. De aller fleste av disse sakene ender med forenklet forelegg, gjerne kalt fartsbot, men omtrent 6.500 av disse ender med å miste førerkortet. I denne artikkelen gir vi deg noen gode tips og råd til hvordan du bør gå frem hvis du er en av dem som får førerkortet beslaglagt.

Kortversjonen

  • Hvis politiet vil gjennomføre et avhør for å finne ut om de skal beslaglegge førerkortet ditt, har du ingen plikt til forklare deg overfor dem.
  • Du kan motsette deg et førerkortbeslag. Ofte kan det lønne seg å ikke godkjenne beslaget. Om du aksepterer førerkortbeslaget vil saken din oversendes til tingretten, og du havner bakerst i køen. Dette betyr at saksbehandlingen kan ta lang tid. Om du motsetter deg inndragelsen, må saken sendes til tingretten innen 3 uker.
  • Det er mange grunner som kan utgjøre formildende omstendigheter i saken. Aktsom forbikjøring, veldig byrdefull virkning av førerkortbeslaget, og lang saksbehandlingstid kan gjøre at straffen blir mildere.

Tips 1 – Sett deg inn i reglene for politiavhør  

I de aller fleste tilfeller starter en førerkortsak med at du blir stanset av politiet, eller at politiet oppsøker deg etter en hendelse, eksempelvis en trafikkulykke. Som regel ønsker politiet å gjennomføre et avhør før de bestemmer seg for om de skal beslaglegge førerkortet ditt eller ikke, og her er det viktig å holde tunga rett i munnen.

Det er spesielt én ting som er viktig å bemerke seg:
Du har ingen plikt til å avgi forklaring.

Alt du sier i et politiavhør kan bli brukt mot deg i en eventuell rettsak, derfor er det viktig at du tenker godt gjennom svarene dine. Dersom du likevel ønsker å forklare deg, er det viktig at du taler sant. Det er ikke ulovlig for en mistenkt å lyve i et politiavhør, men det er få ting som skader saken din mer enn å bli tatt for falsk forklaring. Et godt tips er å rådføre deg med en advokat før du går til et avhør.

Sørg også for å aldri inkriminere deg selv med forklaringen din. Det finnes tilfeller der politiet i avhør har forsøkt å tilby lavere straff mot en innrømmelse, men dette har de ingen rett til. Det er politijuristen som skal ta stilling til hvorvidt en strafferabatt skal bli gitt, så la deg aldri «lure» til å tilstå noe i et avhør.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Tips 2 – Motsett deg førerkortbeslaget

Ifølge vegtrafikkloven § 33 punkt 3 kan en polititjenestemann midlertidig inndra førerkortet ditt dersom det er overveiende sannsynlig at du er skyldig i å bryte den aktuelle loven. For å opprettholde den midlertidige tilbakekallelsen av førerretten, skal spørsmålet om inndragelse snarest mulig forelegges for en politijurist.

Dersom du for eksempel blir stoppet i en fartskontroll, kan polititjenestemannen som stoppet deg beslaglegge førerkortet ditt på stedet. Du vil da få to valg: enten godtar du, eller så motsetter du deg førerkortbeslaget.

På generelt grunnlag anbefaler vi å alltid motsette seg et førerkortbeslag.

Dersom du godkjenner et midlertidig førerkortbeslag, kan politiet i praksis bruke så lang tid de finner nødvendig før de oversender saken din til tingretten. Du vil automatisk havne bakerst i køen, og det finnes flere tilfeller der en sak har blitt liggende hos politiet i flere måneder før den den har blitt tilsendt retten. Dersom du derimot velger å ikke samtykke til midlertidig inndragelse av førerkortet ditt, er politiet nødt til å sende saken over til tingretten innen tre uker. Ved å motsette deg førerkortbeslaget vil du altså sikre deg at behandlingstiden tar maksimalt tre uker.

Har du allerede godkjent et beslag? Det er ikke for sent å ombestemme seg.

Hvis du følte deg presset til å godta et midlertidig førerkortbeslag, eller ikke var klar over hva du sa ja til, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Send en skriftlig melding til politiet og forklar at du ønsker å motstride førerkortbeslaget. Da vil den samme lovpålagte fristen på tre uker gjelde fra datoen du sendte meldingen.

Tips 3 – Få frem formildende omstendigheter

Strafferammen for fartsovertredelser blir satt opp etter et skjematisk system. Dette skjemaet kan du finne i Forskriften om tap av retten til å føre motorvogn. Likevel finnes det noen formildende omstendigheter som kan oppfylle vilkårene for strafferabatt:

  • Fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en ellers aktsom forbikjøring.
  • Virkningen av tapt førerkort vil være mer byrdefull enn det som ellers kan påberegnes.
  • Lang saksbehandlingstid hos politiet.

Aktsom forbikjøring

Dersom fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med en ellers aktsom forbikjøring, behandles saken noe mildere. Her er det vanlig med et fradrag på mellom 20% og 30%. Dette gjelder derimot ikke dersom hastigheten har vært høyere enn det som trengs for forbikjøring, eller dersom bilen du kjørte forbi holdt for høy hastighet.
Du kan med andre ord få strafferabatt dersom du bryter fartsgrensen mens du kjører forbi en saktegående bil, så lenge det var en trygg forbikjøring og gode kjøreforhold.

Byrdefull virkning

Dersom et tap av førerkortet blir sett på som vesentlig mer byrdefullt enn det som bør påberegnes, kan tapsperioden bli kuttet ned på. Det skal imidlertid mye til for å havne i denne kategorien, og det holder ikke at det medfører ulemper i dagligdagse gjøremål. Det holder heller ikke at du er avhengig av førerkort i jobbsammenheng, ettersom det forventes at yrkessjåfører er særlig aktsomme i trafikken.
Grunner som her kan føre til kortere straff er eksempelvis om du har en nær slektning som ligger for døden, og du er avhengig av bil for daglige besøk. I slike tilfeller vil det bli tatt en individuell avgjørelse basert på hvert enkelt tilfelle.

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Lang saksbehandlingstid

Det er dessverre slik at kapasiteten hos politiet kan være sprengt, og dette kan ofte føre til lange behandlingstider. Det er ikke uvanlig at det kan ta opptil et halvt år før saken din bli videresendt til domstolen. I noen tilfeller kan det derimot ta hele 10-12 måneder før saken din blir oversendt tingretten, og vi anbefaler at du kontakter en advokat som kan ta stilling til om det er grunnlag for strafferabatt dersom behandlingstiden tar over seks måneder. I grove tilfeller der saken blir liggende opp mot et år, bør dette medføre en merkbar strafferabatt.

Det er viktig at du er klar over at selv om saken din blir liggende lenge hos politiet, er det ikke alltid dette blir kommunisert til tingretten. Du bør derfor alltid sørge for å ta kontakt med en advokat som kan følge deg i retten og gi denne informasjonen til domstolen, og ellers ivareta dine interesser.U

Få svar på ofte stilte spørsmål om førerkortbeslag

frase

Hva skjer hvis førerkortet mitt blir beslaglagt?

Hvis førerkortet ditt blir beslaglagt, vil du ikke kunne kjøre bil eller annet kjøretøy i den perioden beslaget gjelder for. Hvor lenge beslaget varer, avhenger av alvorlighetsgraden av trafikkforseelsen du har begått.

frase

Kan jeg få tilbake førerkortet mitt etter beslag?

Ja, du kan få tilbake førerkortet ditt etter beslag, men dette avhenger av en rekke faktorer, som alvorlighetsgraden av trafikkforseelsen, hvorvidt du har tidligere dommer for tilsvarende overtredelser og om du har tatt nødvendige skritt for å forhindre gjentakelse.

frase

Hva bør jeg gjøre hvis jeg får beslaglagt førerkortet mitt?

Hvis du får beslaglagt førerkortet ditt, bør du kontakte en advokat med spesialisering innen trafikkrett for å få råd om dine rettigheter og muligheter for å få tilbake førerkortet ditt. Du bør også følge eventuelle pålegg eller krav fra politiet og rettsvesenet nøye.

frase

Hva er straffen for fartsovertredelser som kan føre til førerkortbeslag?

Straffen for fartsovertredelser varierer avhengig av alvorlighetsgraden av overtredelsen. Hvis du blir tatt for å kjøre over fartsgrensen med en betydelig hastighet, kan du risikere førerkortbeslag og bøter på flere tusen kroner. I tilfeller der fartsovertredelsen har ført til farlige situasjoner eller ulykker, kan straffen være enda mer alvorlig. Det er derfor viktig å følge fartsgrenser og trafikkregler nøye.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454