Få tilbud fra advokater innen kontraktsrett

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med kontraktsrettslige spørsmål? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor kontraktsrett.

Bilde

Kontraktsrett

Sist oppdatert: 8. september 2023

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med kontraktsrettslige spørsmål? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor kontraktsrett.

Få advokathjelp

Inngåelse av kontrakter er viktig innenfor en rekke rettsområder, enten du er en privatperson eller næringsdrivende.

Etter norsk rett er det i utgangspunktet ingen formkrav på en avtale. En avtale kan inngås muntlig uten å skrives ned og likevel være rettslig bindende, så fremt man kan bevise dette. Da er det kun et krav om at den andre parten hadde rimelig grunn til å tro at du mente å binde deg til den aktuelle avtalen.

På lik side er det heller ingen formkrav til en kontrakt. En kontrakt kan inngås på en serviett på en bar, eller hjemme hos familien på et enkelt A4 ark.

Selv om man kan inngå avtaler muntlig eller på egen hånd skrive en enkel kontrakt, er det ikke dermed sagt at man ikke bør skrive en formalisert kontrakt uansett hva tilfelle måtte gjelde.

I nesten alle rettsområder kan det av erfaring oppstå hendelser man ikke regnet med, og i slike tilfeller vil man ofte prise seg lykkelig over at man brukte tid og krefter på å formalisere en utdypende kontrakt som regulerte en rekke forhold ved avtalen, slik at man har mer kontroll dersom uventede hendelser skulle oppstå.

Kontrakter mellom privatpersoner

Mellom privatpersoner inngås kontrakter som oftest innenfor kjøp, salg eller leie av objekter. I slike tilfeller kan det ofte være lurt å få hjelp av en advokat som sikrer en kontrakt som best mulig forhindrer uklarheter og regulerer de mest vanlige hendelsene som kan inntre.

Vanlige tilfeller der det inngås kontrakter mellom enkeltpersoner vil blant annet være kjøp og salg av eiendom, kjøp og salg av bil/campingvogn/båt og lignende, leiekontrakter av eiendom/andre objekter, kjøp av dyre objekter som malerier og lignende, privatlån, etc.

Dette er bare eksempler, og det er vanlig å inngå kontrakter i langt flere tilfeller. I alle disse tilfellene kan det av erfaring oppstå en rekke konflikter man ikke hadde forutsett.

Dersom du trenger hjelp med å utarbeide en kontrakt er det bare å fylle ut skjemaet på siden så vil vi sørge for at du blir kontaktet av 3 advokater med erfaring på området, naturligvis helt uforpliktende. Det samme gjelder dersom du eller har spørsmål om tvist i etterkant av en avtale, og ønsker eller blir krevd for prisavslag, erstatning, omlevering, heving eller lignende.

Kontrakter mellom næringsdrivende

Kontrakter mellom næringsdrivende inngås også svært hyppig. Her er det som oftest behov for en større grad av formalisering, da avtalene ofte er større og mer vidtrekkende enn avtaler mellom private. I slike tilfeller kan det være særlig nyttig å benytte seg av advokat.

Vanlig områder man ofte trenger hjelp fra en advokat til å skrive en god kontrakt er innenfor entrepriseretten, kjøp og salg av eiendom, lisensavtaler, mandater, leieavtaler, oppkjøpsavtaler, finansieringsavtaler, selskapsrett og lignende.

I tillegg oppstår det ofte et behov dersom det er spørsmål om tolkning av en slik avtale. Ofte oppstår det hendelser man ikke hadde forventet, og partene krangler om pris, fristforlengelse og lignende. Innenfor entrepriseretten er det for eksempel sjelden det ikke diskuteres om plikter og rettigheter i forhold til kontrakten.

Har du et behov for en advokat i forhold til kontrakter mellom næringsdrivende er det bare å fylle ut skjemaet til høyre, så vil du bli kontaktet av 3 advokater med erfaring innenfor det aktuelle området.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454