Få tilbud fra advokater innen eiendomsrett

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med tvist i forbindelse med kjøp og salg av bolig? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor boligkjøp.

Bilde

Eiendomsrett

Sist oppdatert: 7. september 2023

Ønsker du å finne en advokat som kan hjelpe deg med tvist i forbindelse med kjøp og salg av bolig? Fyll ut skjemaet og motta 100 % gratis og uforpliktende tilbud fra 3 advokater som har kunnskap innenfor boligkjøp.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Få advokathjelp

Bolig er en stor investering, som oftest den største investeringen mennesker foretar seg i løpet av livet sitt. Dessverre er boliger nokså kompliserte, hvilket fører til at det ofte dukker opp ting i etterkant av handelen som kjøper og selger tvistes om hvem som skal ta ansvaret for. 

Eksempelvis kan det vise seg en skjult feil og mangel i etterkant av kjøpet, utsikten kan vise seg å være vesentlig dårligere enn selger lovet eller lignende. Det kan ofte være snakk om store verdier.

Uansett hva som er forholdet vil det som oftest være avhendingsloven som regulerer tilfellet. Denne gir uttrykk for rettsreglene som gjelder ved kjøp og salg av bolig. I enkelte tilfeller vil bustadoppføringslova komme til anvendelse, der en forbruker kjøper en nyoppført bolig av en næringsdrivende.

I boligsaker vil ofte forsikringsselskapet dekke store deler av advokatutgiftene dine. Derfor kan det ofte lønne seg å benytte seg av en advokat, særlig da boligsaker ofte dreier seg om relativt store verdier.

Vi skal nå skrive de viktigste reglene som gjelder ved kjøp og salg av bolig.

Mangel

Ved kjøp og salg av bolig vil hovedspørsmålet som oftest bli om det foreligger en mangel. En mangel er inngangsvilkåret til alle krav kjøper eventuelt måtte ha mot selger. Det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med det som var avtalt.

Normalt sier man at boligen må stå i samsvar med kjøperens berettigede forventning. Dette er det inntrykket kjøper får av huset ut fra avtalesituasjonen i sin helhet, det være seg kjøpekontrakt, annonse på finn.no, befaringer, utsagn fra selger eller megler og lignende.

Det kan ofte være komplisert å påvise at det foreligger en mangel. Denne vurderingen blir ofte enda vanskeligere da mange boligselgere inntar et «som den er»-forbehold i kontrakten, som er ment å føre ansvaret for skjulte feil og mangler ved boligen til kjøper. 

I tillegg til innholdsmangler vil det også foreligge en mangel dersom kjøper har gitt misvisende opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger. I disse tilfellene vil som oftest også opplysninger fra megler ramme selgeren.

Retting

Dersom det foreligger en mangel vil den normale beføyelsen være at selger reparerer mangelen. Her vil det kunne komme håndverkere for eksempel og fikse problemet, og selger tar det da på sin regning. I boligsaker vil imidlertid et prisavslag være enda mer praktisk

Prisavslag

Prisavslag er kanskje den aller mest praktiske beføyelsen når det kommer til boligsaker. I dette tilfellet vil selger erstatte kjøper med en økonomisk sum ut fra hvor stor verdireduksjon mangelen utgjør for boligen. Prisavslaget kan regnes ut på forskjellige måter, og kan ofte bli mer komplisert enn man i utgangspunktet skulle tro.

Heving

Heving går ut på at kontrakten annulleres. Utgangspunktet i kjøpsretten er at avtaler holdes, slik at terskelen for heving normalt er høy. Dette gjelder også innenfor boligkjøp. Her er terskelen at mangelen er vesentlig. 

Hva som utgjør en vesentlig mangel er ikke lett å si konkret, men hovedvurderingstemaet er om kjøper har rimelig grunn til å si seg løst fra kontrakten. Dette vurderes etter momenter som mangelens betydning for kjøper, størrelsen på mangelen, alternative sanksjoner, selger skyld i mangelen og lignende.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Erstatning

Erstatning vil være en tillegsbeføyelse som kommer i tillegg til de andre beføyelsene. For eksempel kan du ha pådratt deg et økonomisk tap ved at du måtte betale for leie av en annen bolig i mellomtiden. Normalt vil erstatning fordre at selger har handlet culpøst.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454