Har man angrerett på kjøp på Finn.no?

Finn.no er Norges mest populære side for kjøp og salg av varer, og du kan både få tak i nye og brukte ting. Det er ikke alle handler som er like vellykket, og det er lett å kjøpe ting man egentlig ikke trenger på impuls fordi at priser er lav. Andre ganger kan man angre fordi at kvaliteten eller bruksmerkene på tingen ikke står til forventningene. 

I denne artikkelen kan du lese mer om varen du har kjøpt omfattes av angreretten, og hvilke andre rettigheter du har ved kjøp av ting på Finn.no. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Kort fortalt kan du få angrerett på to måter. Det ene er at kjøpet ditt faller innunder angrerettloven, og dem andre er hvis du og selgeren har avtalt at du skal kunne angre. Vi går nærmere inn på disse to eksemplene under: 

Hva omfattes av angrerettloven?

Det er angrerettloven som bestemmer når man har angrerett på et kjøp. Etter denne loven kan du angre på kjøp du gjør av en selger som opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås gjennom et fjernsalg eller et salg utenom selgerens faste forretningslokaler

Det er altså bare kjøp av selgeren som opptrer i næringsvirksomhet som omfattes av angrerettloven. Hvis du kjøper en ting fra en privatperson, vil ikke angrerettloven gjelde. En selger som opptrer i næringsvirksomhet, er eksempelvis en salgsrepresentant fra Elkjøp eller IKEA. 

Videre må avtalen gjøres gjennom et fjernsalg eller et salg utenom selgerens faste forretningslokaler. Et fjernsalg er et salg der du og selgeren ikke møtes fysisk, og hele avtalen inngås gjennom fjernkommunikasjonsmidler som telefon eller e-post. Et vanlig kjøp på Finn.no vil i utgangspunktet kunne falle innunder definisjonen av fjernsalg. 

Et salg utenom selgerens faste forretningslokaler vil for eksempel være handel av selgere på stand, eller på messer. Dette er som regel ikke aktuelt for handel over Finn.no. 

Som du kan se, er det lite sannsynlig at kjøpet ditt faller innunder angrerettlovens regler. Hvis du derimot skulle være heldig, og kjøpet ditt oppfyller vilkårene, har du 14 dagers angrerett. 

Avtale om angrerett

Den andre måten du kan få angrerett på, er dersom du og selgeren har avtalt at du kan angre kjøpet. Hvis dere inngår en slik avtale, anbefaler vi at den gjøres skriftlig som en del av kjøpekontrakten. På denne måten kan du bevise at du har angrerett hvis selgeren ikke samarbeider i ettertid. Uten bevis på en slik avtale, vil du ha store vanskeligheter med å få gjennomslag for et krav om angrerett i etterkant av kjøpet hvis saken må tas videre i rettssystemet.

Hva du kan gjøre hvis du angrer på kjøpet ditt?

Hvis du angrer på det du har kjøpt, er det første du burde gjøre å kontakte selgeren av tingen. Noen ganger er man heldig, og selgeren er villig til å la deg returnere varen uten noe problem. Sannsynligheten for å levere tilbake tingen er større hvis det er en vare som mange leter etter. 

Hvis du ikke har noen grunn til å returnere varen, er du avhengig av at selgeren er grei. Du har som nevnt ingen angrerett ved kjøp mellom to privatpersoner, med mindre dette er avtalt mellom dere. På den andre siden er det også næringsdrivende som selger ting på Finn.no, selv om dette ikke er det vanligste. Etter forbrukerkjøpsloven kan du avbestille en vare før den er levert, men i så fall må du i mange tilfeller dekke eventuelle utgifter selgeren har i forbindelse med bestillingen. 

Dersom du allerede har mottatt varen er du avhengig av å få hevet kjøpet. Vilkårene for heving av kjøp er i stor grad like i både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, og du er avhengig av at tingen du har kjøpt har en mangel. Videre må også mangelen utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd. Mindre slitasje eller bagateller vil dermed ikke være grunnlag for å få heve kjøpet. 

Reklamasjonsrett

Det er mange som blander sammen angrerett og reklamasjonsrett. 

Angrerett gir deg mulighet til å returnere en vare uten at det er noe galt med den, og du trenger ikke å oppgi noen grunn for at du ønsker å levere tingen du har kjøpt tilbake. Ved reklamasjonsrett må tingen du har kjøpt ha en mangel, enten i form av en feil ved selve varen, eller gjennom andre feil ved kjøpet. 

Hva er en mangel?

Tingen du har kjøpt vil ha en mangel hvis den ikke samsvarer med avtalen mellom deg og selgeren. Dette kan for eksempel være at salgsannonsen fremstiller tingen på en bedre måte enn virkeligheten tilsier, eller at vedkommende har gitt deg feil opplysninger underveis i kjøpsprosessen.

Den vanligste typen mangel ved bruktkjøp er at tingen ikke er i den tilstanden som ble avtalt. Kanskje den har større bruksslitasje enn selgeren har oppgitt, eller at deler må byttes? 

Hvis tingen du har kjøpt har en mangel, er det flere krav du kan rette mot selgeren. 

  1. Du kan kreve at selgeren retter feilen
  2. Du kan kreve at selgeren må omlevere tingen 
  3. Du kan kreve et avslag i prisen
  4. Du kan kreve heving av kjøpet
  5. Du kan kreve erstatning

Retting

En retting av feilen innebærer at selgeren må reparere, eller sørge for at tingen blir reparert. Dette er vanligvis det første man ber om ved en reklamasjon, og selgeren kan også kreve å få prøve å rette feilen før en av de andre kravene kan gjøres gjeldende (omlevering, prisavslag, heving eller erstatning). 

Omlevering

Noen ganger har ikke selgeren ressurser, kunnskap, tid eller mulighet til å rette feilen. I så fall kan det være aktuelt med en omlevering av et tilsvarende produkt. Som regel vil ikke privatpersoner på Finn.no ha denne typen produkter liggende, så omlevering er mer aktuelt ved kjøp av en næringsdrivende. 

Mange tror at de har krav på en helt ny ting av samme type, men dette er ikke tilfellet. Hvis du har kjøpt en brukt mobiltelefon av en privatperson, kan du ikke kreve at den omleveres til en ny av samme modell. Du må nøye deg med en tilsvarende brukt utgave. 

Prisavslag

I møte med privatpersoner på nett kan det være enklere å be om et prisavslag enn omlevering. Prisavslaget skal kompensere for mangelen ved tingen du har kjøpt, og kan regnes ut på flere måter. Det vanligste er at prisavslaget tilsvarer verdireduksjonen varen har sett i forhold til kjøpekontrakten, eller at prisavslaget er like stort som utgiftene til en reparasjon på et verksted vil medføre. 

Heving av kjøpet

Som nevnt tidligere kan du kreve heving av kjøpet hvis mangelen er stor nok. Dette er den mest inngripende reaksjonen overfor selgeren, og dermed også det kravet som stiller sist i køen over det du kan be om ved en mangel. 

Heving av kjøpet innebærer at du leverer tilbake tingen du har kjøpt i den tilstanden den er (altså med mangelen), og får tilbake pengene dine fra selgeren. Hvis problemet kan løses gjennom retting, omlevering eller avslag i prisen vil du som regel ikke få gjennomslag for heving. 

Erstatning

I tillegg til de overnevnte kravene, kan du ha krav på erstatning for ytterligere økonomisk tap som mangelen medfører. Retting, omlevering, prisavslag eller heving skal løse selve problemet, mens erstatning skal kompensere for andre utgifter. Dette kan for eksempel være utgifter til leiebil hvis bruktbilen måtte på verksted. 

Reklamer i tide

For å kunne reklamere, må du rette kravet mot selgeren innen reklamasjonsfristene i loven. Hvor lang tid du har, varierer ut ifra om selgeren er en annen privatperson eller om vedkommende er en næringsdrivende. 

Hvis selgeren er en annen privatperson, må du rette kravet senest innen 2 år etter handelen. Etter toårsfristen vil du som regel måtte dekke alle utgifter og ordne reparasjon på egenhånd. Når selgeren er en næringsdrivende vil du ha opptil 5 år på å reklamere dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. 

I begge tilfeller må du også reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget mangelen. Her er det viktig å merke seg at fristen begynner å løpe fra da du burde ha oppdaget problemet. Manglende oppmerksomhet, undersøkelser eller tiltak fra deg kan gjøre at du oversitter denne fristen. 

For å kunne kreve noe av selgeren, er du altså avhengig av å ha reklamert innen rimelig tid etter at du oppdaget- eller burde ha oppdaget feilen, i tillegg til at du må være innen maksfristen på 2 eller 5 år. 

Selv om det ikke er et krav, anbefaler vi at du reklamerer skriftlig sånn at du kan dokumentere at du har reklamert tidsnok dersom saken må tas videre i rettssystemet. 

Tips når du handler på Finn.no 

Handel av brukte varer er både godt for miljøet og for lommeboka. Vi oppfordrer til at man handler brukt hvis det er mulig, men det er viktig å være oppmerksom, og ta noen forhåndsregler.

For det første er det lurt å ta skjermbilde (eller lagre) salgsannonse og annen samtale med selgeren. På denne måten kan du bevise hvilken tilstand selgeren påstod at varen hadde da du kjøpte den. Du kan også dokumentere eventuell tilleggsinformasjon som kommer frem gjennom samtaler via meldingstjenester. 

For det andre anbefaler vi ikke at du betaler før du har fått varen. Forhåndsbetaling er sjeldent en god ide, og det er en risiko for at selgeren ikke gir deg varen etter at du har betalt. Du burde heller ikke betale før du har undersøkt tingen grundig, og er sikker på at alt er som det skal. 

Hvis du har havnet i en konflikt anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset saken din. Ved å fylle ut skjemaet under, vil du motta uforpliktende tilbud fra advokater som er klare til å hjelpe deg. Tjenesten er gratis, og gir deg gode muligheter for å sammenligne ulike advokater. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende