Bilde

IMPULSKJØP?: Det er ikke alle kjøp som er like gjennomtenkte, og det er ikke uvanlig å angre på impulskjøp.

Har man angrerett på kjøp på Finn.no?

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Finn.no er Norges mest populære side for kjøp og salg av brukte varer. Når det er sagt er det også fullt mulig å kjøpe ubrukte varer på Finn. Dersom du har handlet noe hender det at man angrer. Dette kan være basert på at kvaliteten på produktet er lavere enn forventet, eller at det ikke er noen konkret grunn. I denne artikkelen skal vi forklare dine rettigheter dersom du ønsker å benytte deg av angreretten din etter kjøp på Finn. 

Kortversjonen

  • Det er ingen automatisk angrerett for kjøp på Finn.no, men det er mulig å avtale dette med selgeren.
  • Hvis selgeren er en næringsdrivende, kan du som regel avbestille tingen før leveringen. Husk at du i så fall kan måtte betale erstatning for tapet som selgeren har i forbindelse med avbestillingen.
  • Om du oppdager at tingen du har kjøpt har en mangel, kan du rette krav mot selgeren. Heving av kjøpet kan være aktuelt hvis mangelen er vesentlig. 
  • Det er lurt å skrive en kjøpekontrakt, og å sørge for at en avtale om angrerett er inkludert hvis selgeren går med på dette. Husk å tenke nøye gjennom handelen slik at du ikke angrer i etterkant.

Hva du kan gjøre dersom du angrer på et kjøp fra Finn

Det første du burde prøve å gjøre dersom du angrer et kjøp er å kontakte selger. For alt du vet kan selger sette seg i din posisjon og la deg returnere varen uten problemer. I mange tilfeller vil dette la seg gjøre da det som regel er mange som kjemper om de samme varene på Finn.no. 

Dersom du ikke har en god grunn til å angre er du faktisk avhengig av at selger er grei mot deg. Du har faktisk ingen angrerett når det er et kjøp mellom to privatpersoner. Dette er selvfølgelig ikke gjeldende dersom dere har skrevet en kontrakt som sier at kjøper har angrerett. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Det er på den andre siden tilfeller der du kan angre et kjøp der selger er næringsdrivende, selv om dette sjelden er tilfellet på finn.no. Ifølge forbrukerkjøpsloven § 41 kan kjøper avbestille varen før levering. Merk da at selger i dette tilfellet kan kreve erstatning for tap som følger av bestillingen. 

Dersom du allerede har mottatt varen er du avhengig av å få hevet kjøpet. Vilkårene for heving av kjøp er da annerledes enn hvordan det hadde vært dersom du hadde kjøpt varen fra en butikk. For å heve kjøpet etter kjøpsloven er det et vilkår som må oppfylles. Dette er at varen inneholder en mangel og at denne mangelen fører til et vesentlig kontraktsbrudd. Du kan altså ikke returnere varen dersom det ikke er en relativt stor mangel ved varen. 

Du har også mulighet til å reklamere dersom det er mangler ved varen. Her er vilkåret at klagen må komme innen “rimelig tid”. Det er altså ikke en satt frist. 

Den siste måten du kan få returnert en vare på er avhjelp. Avhjelp er enten retting eller omlevering av varen. I kjøpsloven vil du noen ganger ha krav på retting, men ikke omlevering. Du har krav på retting dersom det er en feil med varen. Retting vil si reparasjon. Du har krav på omlevering dersom mangelen på varen er vesentlig. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Tips når du handler på Finn.no 

Spesielt når du handler varer som er av betydelig verdi er det lurt med en kontrakt. Selv om det som regel ikke er noen problemer tilknyttet kjøp og salg på Finn kan det alltids dukke opp tvister når man kjøper brukte gjenstander. Spesielt kjøp og salg av bil kan det ofte dukke opp saker. Derfor er det en liten pris å betale dersom du får en advokat til å hjelpe deg med en enkel kontrakt. 

Husk også at det tidligere har vært eksempler på svindel og svindelforsøk gjennom Finn.no. Derfor burde du aldri betale for en vare før du har mottatt den. Du burde heller ikke betale før du har gjort en grundig sjekk og sørget for at alt er slik som det skal være. 

Dersom du har havnet i en tvist og ønsker bistand fra en advokat for en angresak etter kjøp på Finn.no kan du fylle ut skjemaet og motta forskjellige tilbud. Tjenesten er helt gratis og tilbudene du mottar er uforpliktende. Vi samarbeider med noen av landets dyktigste advokater som har lang erfaring med slike saker. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om angrerett privatperson

frase

Hva er forskjellen mellom angrerett og reklamasjon?

Angrerett gir kjøperen rett til å angre kjøpet innen en viss tidsfrist (normalt 14 dager) uten å oppgi noen grunn. Reklamasjon derimot, gjelder dersom varen er mangelfull eller ikke samsvarer med avtalen, og gir kjøperen rett til å kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.

frase

Kan man heve kjøpet hvis varen er mangelfull ved kjøp på FINN?

Ja, ved kjøp av varer på FINN har kjøperen rett til å heve kjøpet dersom varen har en vesentlig mangel som selgeren ikke har opplyst om eller rettet opp i. For å heve kjøpet må kjøperen reklamere innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget.

frase

Hva bør man gjøre dersom man ønsker å heve kjøpet på grunn av en mangel ved varen?

Dersom man ønsker å heve kjøpet på grunn av en mangel ved varen, bør man først kontakte selgeren og informere om mangelen. Dersom selgeren ikke er villig til å rette opp i mangelen eller komme til enighet om en løsning, kan man vurdere å søke juridisk hjelp for å håndtere saken.

frase

Hva kan man gjøre dersom selgeren ikke vil godta retur av varen på FINN?

Hvis selgeren ikke vil godta retur av varen, og det er en mangel som gir grunnlag for retur, kan kjøperen kontakte Forbrukerrådet for veiledning og eventuelt søke juridisk bistand. Det er viktig å ha god dokumentasjon av kommunikasjonen med selgeren og eventuelle bevis for mangelen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454