Bilde

FLERE RETTIGHETER: Du har sterkere rettigheter dersom du har kjøpt en bil av en bilforhandler.

Heve bilkjøp hos forhandler: Slik går du frem

Sist oppdatert: 22. mars 2024

Det kan være både spennende og gøy å kjøpe ny bil – men hva gjør du om noe går galt? Her er en enkel guide til hvordan du går frem for å heve bilkjøp hos forhandler.

Noen ganger ender drømmebilen opp med å bli et ordentlig mareritt. Og det er dessverre ikke like enkelt å levere tilbake en bil som det er å returnere en genser som du likevel ikke likte. Samtidig er du som forbruker beskyttet av norsk lov. Du har derfor visse rettigheter, dersom det viser seg å være noe galt med det nye gliset ditt.

Her får du vite hvilke rettigheter du har og hvordan du krever bilreklamasjon. Det er bare å lese videre for å oppdage nøyaktig hvordan du skal gå frem for å heve bilkjøp hos forhandler.

Kortversjonen

  • Du har 5 års reklamasjonsrett på bilkjøp hos forhandler under forbrukerkjøpsloven, men det er viktig at du varsler om feil og mangler innen rimelig tid. Loven sier at du kan kreve reklamasjon hvis bilen ikke samsvarer med det som er avtalt, eller hva man normalt kan forvente basert på bilens alder, kjørelengde og bruk.
  • Bilforhandleren har krav på 2 forsøk på å fikse mangelen, så lenge det skjer innen rimelig tid og ikke er til ulempe for kjøper. Hvis selger ikke klarer det, kan du få en ny, tilsvarende bil, prisavslag eller du kan oppheve kjøpet.
  • Du må først klage direkte til bilforhandleren før du eventuelt kan ta saken videre til mekling. Det kan hende at bilforsikringen din dekker advokatutgifter, men det er uansett lurt å vurdere om du trenger juridisk bistand.

Dette sier loven om reklamasjon på bilkjøp

Kjøp og salg av biler i Norge er regulert av flere lover, men den mest relevante for å heve bilkjøp hos forhandler er forbrukerkjøpsloven. Bilen skal samsvare med det som er avtalt mellom kjøper og selger. Men hva gjør du hvis avtalen ikke sier noe spesielt om tilstanden på kjøretøyet? Jo, da må du ta utgangspunkt i hva man normalt kan forvente ut fra alder, kjørelengde, bruk og lignende. Du kan dermed ikke stille samme krav til en bruktbil som en helt ny bil.

Kjøper kan kreve reklamasjon om det oppdages feil og mangler i opptil fem år etter at kjøpet fant sted. Kjøperen må likevel varsle om feil og mangler innen rimelig tid og senest innen to måneder. Du har altså to tidsfrister som du må forholde deg til for å kunne kreve reklamasjon og/eller annullere kjøpet. Det er imidlertid viktig å være obs på at du kun kan kreve oppheving ved feil som “ikke er uvesentlig” og som ikke lar seg fikse på andre måter. 

Du kan ikke annullere et bilkjøp bare fordi du angrer deg. 14-dagers angrerett på bil er noe helt annet og gjelder vanligvis ikke for bilkjøp hos forhandler. Ifølge angrerettloven kan du kun angre kjøp som skjer via fjernsalg, for eksempel over telefon eller internett. Loven gjelder ikke om du fysisk møter opp hos forhandleren for å kjøpe bil.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Slik går du frem for å heve bilkjøp hos forhandler, steg for steg

Du må gå frem på riktig måte for å heve bilkjøp hos forhandler eller kreve annen kompensasjon. Vi har derfor laget en liten oversikt over hvordan du krever reklamasjon av selger, steg for steg:

Steg 1: Gi beskjed innen rimelig tid

Selv om du har fem års reklamasjonsrett, er det viktig å gi beskjed til selgeren så snart du oppdager feil eller mangler. Du kan miste rettighetene dine om du utsetter klagen i mer enn to måneder.

Steg 2: Sjekk garantiperioden

Mange forhandlere tilbyr garanti på bilkjøpet. Denne garantien kan gi deg ekstra rettigheter, utover de du allerede har under forbrukerkjøpsloven.

Steg 3: Få en sakkyndig vurdering

Hvis selgeren nekter for at det er en mangel ved bilen, kan det være lurt å få en sakkyndig vurdering. Hvis du vinner saken, kan du kreve å få kostnadene for vurderingen refundert.

Steg 4: Klag skriftlig til selgeren

Du kan sende en skriftlig klage til bilforhandleren etter at du har samlet all nødvendig dokumentasjon. Forbrukerrådet har en mal som du kan bruke til å skrive klagen.

Steg 5: Ta saken til Forbrukertilsynet

Hvis bilforhandleren avviser klagen din eller hvis du ikke får svar innen fristen, kan du ta saken til Forbrukertilsynet for mekling. De kan hjelpe deg med å løse tvisten på en rettferdig og effektiv måte.

Du bør sjekke at du har tilstrekkelig grunnlag for å klage til bilforhandleren din aller først. Forbrukerrådet har en praktisk klagekalkulator for bilkjøp som du kan bruke til nettopp dette. Du kan også snakke med en advokat som spesialiserer seg på kontraktsrett og forbrukerkjøp. Han eller hun kan se nærmere på saken din for å sjekke om du har grunn til å kreve reklamasjon.

Bilforsikringen din dekker kanskje advokatutgifter

Noen ganger kan det være smart å få hjelp av en advokat som spesialiserer seg på kontraktsrett og reklamasjonssaker. Ofte dekker bilforsikringen store deler av advokatutgiftene dine. De fleste advokater tilbyr seg å vurdere saken din uforpliktende på forhånd for å se om du har en god sak og tilstrekkelig grunnlag for å heve bilkjøpet hos forhandleren. Dermed har du alt å vinne og ingenting å tape på å få hjelp av en advokat.

Hva skal til for at du kan kreve reklamasjon av forhandler?

Du kan kreve reklamasjon hos forhandler hvis bilen har feil eller mangler. Det er likevel ikke sikkert at du får hevet bilkjøpet – noen ganger blir du tilbudt andre løsninger som retting, erstatning og prisavslag. Det kommer nemlig helt an på hvor alvorlige disse feilene er og hvorvidt de kan fikses. 

Som vi nevnte tidligere, har bilen en feil eller mangel hvis tilstanden ikke er som avtalt eller som du burde ha forventet. Normal slitasje regnes ikke som mangel, og du kan ikke reklamere for skader som skyldes deg selv. Det er heller ikke mulig å kreve reklamasjon for noe som skyldes ytre påvirkninger, for eksempel at bilen ikke vil starte på grunn av kulde. 

Du kan derimot kreve reklamasjon fra bilforhandleren hvis:

  • forhandleren har helt bevisst holdt tilbake opplysninger som ville ha påvirket kjøpsbeslutningen din.
  • du har fått feil opplysninger fra forhandleren, og disse opplysningene ville ha påvirket kjøpsbeslutningen din.
  • kjøretøyet er i dårligere stand enn hva man kan forvente ut fra alder, pris og kilometerstand.

Det er enklere å kreve reklamasjon hos forhandler enn hos privatpersoner. Det er fordi forbrukerkjøpsloven regulerer salg mellom privatperson og næringsdrivende. Loven er utviklet for å styrke forbrukerens rettigheter. Det er derimot kjøpsloven som regulerer kjøp og salg av bil mellom privatpersoner

For eksempel, du kan kreve reklamasjon hos forhandler hvis bilen er i dårligere stand enn det du burde ha forventet. Kjøretøyet må imidlertid være i vesentlig dårligere stand for at du kan kreve reklamasjon av en privatperson.

MOTORHAVARI: En ødelagt motor vil som oftest gi grunn til heving, forutsatt at du ikke kunne forvente det.

Alternative løsninger for deg som krever reklamasjon

Det er ikke sikkert at du får hevet bilkjøpet når du krever reklamasjon hos forhandler. Forhandleren skal nemlig få 2 forsøk på å reparere feil eller mangler først. Utbedringene skal skje innen en rimelig tid, uten at det medfører ekstra kostnader eller er til ulempe for deg. Du har krav på lånebil fra forhandler, dersom reparasjonene tar mer enn én uke.

Et alternativ til reparasjoner er at forhandleren tilbyr deg en ny og tilsvarende bil til den du kjøpte. Dette er imidlertid sjelden aktuelt, da det ofte vil medføre urimelige kostnader for selgeren. Du kan derimot kreve prisavslag som tilsvarer bilens reduserte verdi. Prisavslag er aktuelt hvis det ikke er mulig å utbedre mangelen. 

Det er også mulig å få prisavslag hvis selgeren ikke klarer å reparere bilen innen rimelig tid og/eller uten at det er til vesentlig ulempe for kjøper. Du kan heve bilkjøpet istedenfor å få prisavslag av forhandleren, så sant mangelen “ikke er uvesentlig”. Du har uansett krav på erstatning for eventuelle utgifter som skyldes feil og mangler ved bilen, enten feilen blir reparert, du får prisavslag eller kjøpet blir opphevet.

Obs: Husk å ta vare på kvitteringene, sånn at du kan dokumentere utgiftene dine!

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Du kan trekke deg fra bilkjøpet før levering

Du kan trekke deg fra bilkjøpet, så lenge du har kjøpt den hos en forhandler og den ikke er levert enda. Men dette er likevel ikke det samme som angrerett under norsk lov – og det kan faktisk bli en ganske kostbar løsning. Selgeren kan nemlig kreve erstatning for eventuelle tap som følge av avbestillingen. 

Enkelte bilforhandlere er imidlertid villige til å avtale et avbestillingsgebyr med deg – men det må skje før du fullfører bilkjøpet. Du har likevel visse rettigheter, dersom du ønsker å avbestille bilen eller annullere kjøpet fordi bilforhandleren ikke klarer å levere til avtalt tid. Forhandleren har imidlertid krav på å få en tilleggsfrist før du kan heve bilkjøpet.

Hvert tilfelle blir vurdert individuelt for å finne ut hva som er en rimelig tilleggsfrist. Kjøper kan oppheve bilkjøpet hos forhandleren når denne ekstra fristen har utløpt, uten at bilen er levert. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. Du kan for eksempel annullere kjøpet umiddelbart hvis forhandleren nekter å levere bilen, eller hvis du har avtalt med selger at du kun kjøper bilen hvis den kommer innen en viss dato.

Konklusjon: dette må du vite om oppheving av bilkjøp hos forhandler

Det kan være utrolig fortvilende når noe går galt med den nye bilen din. Du må likevel huske at du har flere rettigheter som forbruker. Du har fem års reklamasjonsrett, i tillegg til at mange bilforhandlere tilbyr ytterligere garantier. Det kan også hende at bilforsikringen din dekker advokatutgifter, dersom du trenger hjelp med å heve bilkjøpet hos forhandleren. Lykke til!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454