Guide Advokat

Guide advokatfirma holder til sentralt i Bergen sentrum med kort vei til både Bergen tinghus, Forliksrådet og Fylkesnemnda. De er ni advokater med stor prosedyreerfaring fra mange rettsområder. 

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2008
  • Checkmark
    11 ansatte
  • Checkmark
    Strandgaten 18, 5013 Bergen

Les mindre

Guide Advokat kan bistå innenfor rettsområder som barnevern, familierett, fast eiendom, strafferett, selskapsrett og offentlige anskaffelser. Dette er et lite firma som hovedsakelig bistår klienter i Bergen. Du finner kontoret deres i Bergen sentrum.

Guide Advokat

Sist oppdatert: 30. desember 2022

Om Guide advokater

Guide advokater holder til midt i Bergen sentrum med kort vei til Bergen tinghus, Forliksrådet og Fylkesnemnda. Firmaet ble etablert i 1999 og består av ni advokater og 2 sekretærer. Målet til Guide er å gi deg som klient høy og solid kompetanse, så vel som høy kvalitet på tjenestene de tilbyr. Advokatene har lang erfaring i bransjen og kan vise til en lang årrekke med fornøyde kunder. 

Kompetansefelt

Alle de ansatte i Guide advokater er lidenskapelige og dyktige, og sammen dekker de et bredt spekter av kompetansefelt. 

Guide har spesialister på Barnevern og barnevernsrett, og bistår både foreldre og barn i slike saker. Dette kan omhandle omsorgsovertakelse, samværsrett og ved akuttplasseringer i beredskapshjem. 

Du kan få kvalifisert bistand til rettsområdet; Familie, Arv og Skifte både som privatperson og offentlig. De bistår med rådgivning i forhold til arv, sammensatt skifte og ved testamentariske disposisjoner. De hjelper gjerne med å sette opp ditt testamente og dersom arvelater går bort kan de bistå med å tolke testamente eller fordele arven etter loven. De gir også konkret rådgivning og bidrar til løsning av tvister i barnefordelingssaker. 

Fast eiendom er at annet kompetansefelt og Guide har nå forsterket sin kompetanse også for borettslag, sameier og boligaksjeselskaper. Det betyr at selskapets styrende organer nå kan få kvalifisert hjelp til alle spørsmål omhandlende drift av et boligselskap. Utover dette kan de hjelpe med plan og bygningsrett, eiendomsmegling og kjøp av eiendom i utlandet. 

Neste sentrale område er Skatt og Selskapsrett. Særlig selskapsrett er viktig for kundene til Guide og de bidrar ofte med transaksjoner, løpende rådgiving og tvisteløsning. Du kan samarbeide direkte med skatteadvokatene til Guide og de har sterk kompetanse innenfor selskapsrett både i oppstartsfaser, rådgiving angående selskapsform og restrukturering mm. Både privatpersoner og bedrifter påvirkes betydelig av skatter og avgifter, og spesielt regelbrudd kan føre til store økonomiske konsekvenser. Erfaringsmessig har Guide sett av løpende rådgiving innen skatter og avgifter gjerne fører til vesentlige besparelser av kostnader. Guide er spesialister på skatterett!

Strafferett er området som dreier seg om lovbrudd og overtredelser. Guide har en omfattende og solid erfaring innen dette og flere av advokatene har bistått i drapssaker. Man kan derfor si at de er kompetente i alle typer straffesaker. De jobber aktivt som både forsvarere og bistandsadvokater og kan hjelpe deg enten du er anmeldt i en straffesak eller har vært utsatt for noe straffbart; for eksempel utsatt for vold

De yter også profesjonell bistand innen områdene; Offentlige anskaffelser, Biler og båter samt prosedyre. 

Priser

Guide undersøker om du har muligheter for fri rettshjelp, og kostnadene ved advokattjenester kan da dekkes av det offentlige. 

Utover dette varierer prisene i forhold til type oppdrag og hvilken stilling den aktuelle advokaten har. 

Priser per time varierer mellom NOK 1600,- og NOK 2800,- eks mva. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454