Advokat Kristiansund: De 7 beste advokatfirmaene i 2024

Her finner du en oversikt over de best vurderte advokatfirmaene i Kristiansund i 2024. Få bedre oversikt over de ulike advokatfirmaene og benytt vårt skjema for å bli matchet med gode advokater som passer din sak.

Advokathuset Kristiansund

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2011
 • Checkmark
  3 ansatte
 • Checkmark
  Langveien 51, 6510 Kristiansund N

Les mindre

Advokathuset Kristiansund er et kontorfellesskap bestående av de tre erfarne advokatene Åke Sjøberg, Kenneth A. Leren, og Erik Rolfsen. Gjennom faglig bredde og erfaringer yter de juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder både for privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor. Kontorene ligger sentralt til i Kristiansund.

Proadvokatene

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2017
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Skippergata 17, 6507 Kristiansund N

Les mindre

Proadvokatene består av advokat Lill Snekvik, og advokat Lars Neergård. Proadvokatene yter profesjonell rådgivning til privatpersoner og bedrifter på Nordmøre.Deres satsningsområde er forretningsjuridisk rådgivning overfor lokalt næringsliv, hvor de bistår blant annet med opprettelse av selskap og selskapsstrukturer, utarbeidelse og revisjon av kontrakter, skatterådgivning, beskyttelse av immaterielle eiendeler og styrearbeid. De har også kompetanse innen energirett, petroleums – og entreprisekontrakter samt havbruks – og fiskerirett.

Advokatfirmaet Velund & Co

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2006
 • Checkmark
  4 ansatte
 • Checkmark
  Verkstedveien 11, 6517 Kristiansund N

Les mindre

Advokatfirmaet Velund & Co består av advokatene Jan Velund, Olav C. Bowitz, Øystein Velund og advokatfullmektige Geir Helge Knutsen. De tilbyr helhetlig rådgivning, tvisteløsning og prosedyre både mot privatpersoner og næringslivet. Advokatfirmaet Velund & Co tilbyr gratis vurdering av din sak ved et førstegangsmøte i Kristiansund, på Oppdal, eller i Oslo.

Steinar Wiik Sørvik

 • Checkmark
  Stiftet i 1996
 • Checkmark
  1 ansatte
 • Checkmark
  Tollinspektør Flors gate 1, 6510 Kristiansund N

Les mindre

Advokat Steinar Wiik Sørvik er en profilert advokat og har sin hovedpraksis innenfor straffesaker, familierett og barnevern. Han er kanskje mest kjent for å ha vært en av forsvarerne i Orderud-saken, men er en veldig erfaren og allsidig advokat. Advokat Sørvik driver privat praksis fra sine kontorer sentralt beliggende i Kristiansund.

Advokatene på Storkaia

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2008
 • Checkmark
  7 ansatte
 • Checkmark
  Knut Siems gate 5, 6509 Kristiansund

Les mindre

Advokatene På Storkaia har som mål å alltid være et av de fremste og mest oppdaterte innen rettspleien på Nordmøre og i Kristiansund. Deres advokater har solid erfaring, også innen prosedyre og forhandling og besitter kompetanse innenfor en rekke ulike fagområder. Gratis førstekonsultasjon på inntil 30 minutter.

Advio Advokatkontor

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2008
 • Checkmark
  5 ansatte
 • Checkmark
  Storgata 8-10, 6501 Kristiansund

Les mindre

Advio advokatkontor DA er et kontorfellesskap bestående av advokatene Kjell H. Visnes, Jan E. Todal, Ole Erik Gussiås, Åge Gustad og Grete Gjeldnes. Advio har vært i virksomhet under ulike navn siden 1913, og våre advokater kjenner dermed godt til de lokale forholdene på Nordmøre. Selskapet yter bistand til næringsliv og private innen alle rettsområder, og har omfattende prosedyreerfaring for alle rettsinstanser.

Advokatfirmaet Eide & Co AS

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2009
 • Checkmark
  5 ansatte
 • Checkmark
  Storgata 21, 6509 Kristiansund

Les mindre

Advokatfirmaet Eide & Co er bestående av de erfarne advokatene Edvard T. Eide, Kjell Stian Julnes, Trygve Eide, samt juridisk rådgiver Asbjørn Røvik. De vektlegger praktisk og effektiv bistand både i form av generell rådgivning og ved konkrete tvister. Juridisk bistand tilbys innenfor de fleste rettsområder og til klienter over hele landet.

Bilde

Advokat Kristiansund: De 7 beste advokatfirmaene i 2024

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Finn juridisk bistand i Kristiansund

Vår tjeneste er gratis, og utviklet spesielt for deg som er på jakt etter advokat i et spesifikt område – som Kristiansund. Hvordan fungerer tjenesten? Du vil bare måtte fylle inn nødvendig informasjon i skjemaet som ligger på siden vår.

Den informasjonen du gir oss, danner grunnlaget for hvilke tre advokater som sender tilbud til deg. Oppgi rettsområde, og få tre relevante tilbud fra advokater i Kristiansund med ekspertise på feltet.

Tjenesten er enkel i bruk, og du vil kunne spare mye tid siden du slipper å gjøre så mye research som ved manuelt søk. La heller advokatene komme til deg, heller enn omvendt.

Er fri rettshjelp mulig å få?

Velferdsstaten Norge sørger for at alle mennesker skal kunne få juridisk hjelp ved behov. Dette er en smart støtteordning som hjelper deg med lavere inntekt enn gjennomsnittet. Tjener du under 350 000 kroner på et år, er du kvalifisert for gratis advokathjelp.

Det er verdt å merke seg at det i mange tilfeller er krav om at du selv betaler en andel av beløpet – altså en egenandel. Skulle du ha veldig lav årsinntekt (lavere enn 100 000 kr), kan du likevel slippe denne egenandelen.

Det er altså hovedsakelig dem med lav inntekt som får gratis rettshjelp. Men – i noen saker vil alle nordmenn kunne få gratis bistandsadvokat. Dette gjelder i juridiske saker med høyere alvorlighetsgrad, der du har behov for advokatbistand. Eksempler på denne type saker er:

 • I saker som handler om militærnekt
 • Barnevernssaker og sosiale saker for Fylkesnemnda
 • Anmeldelse i forbindelse med menneskehandel og seksuelle overgrep
 • Erstatningssaker relatert til voldsofre
 • Utskriving i forbindelse med tvungent psykisk helsevern
 • Saker som omhandler tvangsekteskap
 • Erstatningssaker for urettmessig straffeforfølgelse

Motta de beste advokattjenester i Kristiansund

For at advokater i Kristiansund og andre steder skal kunne yte best mulig hjelp, er det nødvendig å finne advokater med ekspertise innen rettsområdet ditt.

Det er også sentralt at du finner advokater som har en timesats økonomien din kan tåle. Dette er greit å tenke over hvis du ikke mottar gratis advokathjelp. Husk også å sjekke om du har forsikringer som kan dekke advokatkostnadene delvis.

Visste du dessuten at det i noen tilfeller lønner seg å løse saken ved hjelp av forlik med sakens motpart? Forhør deg derfor med advokaten om du faktisk trenger advokathjelp.

Få tilbud fra advokater i Kristiansund

Når du benytter skjemaet på siden vår, vil du innen relativt kort tid motta tre relevante og gunstige advokattilbud. Disse advokatene har spesialisert seg på det rettsområdet du trenger hjelp innen.

Dermed trenger du bare å sammenligne prissatsene til de forskjellige advokatene, og velge den som passer deg best.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454