De 3 beste advokatfirmaene i Flekkefjord

Trenger du en advokat i Flekkefjord? Her finner du en oversikt over de best vurderte advokatfirmaene i Flekkefjord i 2024. Les mer om de ulike advokatfirmaene og benytt vårt skjema for å bli matchet med gode advokater som passer din sak.

Legal Advokat & Eiendom

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2000
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Kirkegaten 13, 4400 Flekkefjord

Les mindre

Legal advokat & eiendom holder til i Kirkegaten 13 i Flekkefjord sentrum. De har erfaring fra ulike arbeidsfelt innenfor advokatvirksomhet og driver også med eiendomsformidling. De påtar seg advokatoppdrag innenfor flere fagområder både for privatpersoner og selvstendige næringsdrivende

Advokatfirmaet Andersen & Snerthammer

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 1998
 • Checkmark
  4 ansatte
 • Checkmark
  Lundsen senter, 4400 Flekkefjord

Les mindre

Advokatfirmaet Andersen og Snerthammer har jobbet med juridisk rådgivning i Flekkefjord og omegn siden 1956, og står til tjeneste i forhold til de aller fleste rettsområder. Blant rettsområdene de arbeider med er; forretningsjus, strafferett, bobehandling, konkurs, fast eiendom, familierett og barnevern mv. Deres advokater har bred prosedyreerfaring og tar saker for private og bedrifter.

Lister Advokatene

Bilde
 • Checkmark
  Stiftet i 2000
 • Checkmark
  2 ansatte
 • Checkmark
  Elvegaten 18, 4400 Flekkefjord

Les mindre

Lister Advokatene består av advokatene Morten Rynning & Lilly Marie Kongevold. Begge advokatene driver alminnelig praksis med kontor i Flekkefjord, og arbeider med et stort spekter av rettsområder, blant annet; arverett, arbeidsrett, avtalerett, bistandsadvokat, erstatning, fast eiendom, eiendomsmegling, m.m. Begge advokatene er medlem av Den Norske Advokatforeningen.

Bilde

De 3 beste advokatfirmaene i Flekkefjord

Sist oppdatert: 31. desember 2023

Finn din advokat i Flekkefjord

Istedenfor å bruke timer på research i Google eller via Lovdata, kan du raskt og enkelt finne en advokat i Flekkefjord ved å ta i bruk vår tjeneste.

Vi har lagt vekt på at denne tjenesten skal være både brukervennlig og gratis, slik at alle har likt utgangspunkt for å finne egnede rettshjelp.

Hva trenger du å gjøre? Fyll ut skjemaet på siden vår. Her skriver du inn informasjonen vi ber om. Deretter formidler vi forespørselen din til aktuelle kandidater som kan yte rettslig hjelp. Du mottar deretter tre tilbud.

Er fri rettshjelp aktuelt?

Det vil ofte være muligheter for å få gratis juridisk bistand. Fri rettshjelp betyr at myndighetene betaler utgiftene dine til advokat og juridisk hjelp – enten i sin helhet eller delvis. Når kan du få fri rettshjelp?

Som hovedregel vil du ha rett på fri juridisk bistand hvis du ikke tjener mer enn 350 000 kroner i løpet av inntektsåret (brutto). Du kan da få hjelp med for eksempel klagesaker som blir rettet mot NAV, samt utkastelsessaker eller oppsigelse fra arbeidsplassen.

Det vil av og til være krav om at dy betaler en del av beløpet selv, altså en egenandel. Om du er vanskelig økonomisk stilt og tjener mindre enn 100 000 kr, kan du slippe unna dette kravet.

Merk at i mange tilfeller er det mulig å få fri advokatbistand på tross av at du tjener mer enn den overnevnte inntektsgrensen. I visse saker kan en nemlig få fri rettshjelp fordi saken har høy alvorlighetsgrad. Dette kan gjelde saker som følgende:

 • Uberettiget straffeforfølgelse av et individ
 • Tvangsekteskap
 • Menneskehandel eller prostitusjonssaker
 • Militærnekt
 • Barnevern
 • Tvungen psykisk helsevern
 • Voldsoffererstatningssaker
 • Seksuelle overgrep som voldtekt

Få advokatbistand i Flekkefjord

Ved valg av advokat i Flekkefjord eller andre steder, er det en fordel å budsjettere et pengebeløp på forhånd. Hvor mye kan du bruke på advokatbistand? Hvis fri rettshjelp ikke tilbys til din sak, må du dekke kostnadene på egen hånd.

Husk at enkelte forsikringer også dekker deler av kostnadene du har til juridisk bistand. Sjekk opp i dette, slik at du ikke betaler mer enn nødvendig.

Ellers kan vi anbefale å velge en advokattjeneste som er spesialisert på ditt rettsområde. Dette sørger for at hjelpen du mottar er av høy kvalitet.

Finn riktig rettshjelp i Flekkefjord

Den kanskje enkleste måten å finne en egnet advokat på, er ved å benytte tjenesten vår. Så snart du har mottatt de tre tilbudene fra egnede advokater i Flekkefjord, kan du velge og vrake.

Gå gjerne for den advokaten som har mest kompetanse innen saker som din, eller den som er billigst.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454