Bilde

SØKING AV ERSTATNING: Hvordan saksøke sykehus ved pasientskade og søke om erstatning for påførte skader og ulemper.

Saksøke sykehus: Slik går du frem

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Har du opplevd å bli dårlig behandlet på sykehuset, eller har tilstanden din blitt forverret etter behandling? Da har du rett til å klage inn sykehuset, og i noen tilfeller har også pårørende rett til å sende inn en klage.

Vi har alle rettigheter, også som pasienter i helsetjenesten. Rettighetene innebærer blant annet å bli behandlet bra, få den helsehjelpen du har krav på og at behandlingen faktisk skal gjøre deg bedre og ikke verre. Tilgang på nok informasjon som gjelder skade/sykdom og behandling er også viktig.

I denne artikkelen skal vi gi deg all informasjonen du trenger å ha om du ønsker å klage inn eller saksøke et sykehus.

Du kan sende inn en klage om du er dårlig eller urettferdig behandlet i helsetjenesten. Klagen kan gjelde en lege, sykehus, hjemmesykepleier, hjemmehjelp eller sykehus. Hvordan du går frem avhenger litt hva som har skjedd, og vi skal se videre på dette. Du har også mulighet til å klage på et vedtak eller en avgjørelse. Her snakker vi om rettighetsklage, og eksempler på dette er:

 • Om du får avslag på behandling
 • Når du ikke får henvisning til spesialist
 • Når du ikke får time til rimelig tid
 • Når du ikke har fått informasjon eller oppfølging

Denne klagen sender du først til legekontoret, sykehuset eller behandlingsstedet du vil klage på. Du kan endre avgjørelse om du får medhold i klagen din, men hvis du ikke er fornøyd eller får medhold kan du sende klagen videre til statsforvalteren.

Kort oppsummering

 • Dersom du mener at du har blitt påført skade som følge av feilbehandling eller mangelfull omsorg på et sykehus, kan du ha rett til å saksøke sykehuset.
 • Det er viktig å dokumentere skaden og å samle inn informasjon om hendelsesforløpet.
 • Før du eventuelt går til søksmål, bør du forsøke å løse saken gjennom dialog med sykehuset eller ved å klage til relevante myndigheter.
 • Ved å kontakte en advokat med spesialisering innen erstatningsrett og pasientskader kan du få hjelp til å vurdere din sak og få veiledning om videre prosess.

Skriftlig klage via helsenorge.no

Som vi har nevnt innledningsvis, begynner alt med en klage. De aller fleste klager i dag skal sendes inn elektronisk, og du vil finne de riktige elektroniske skjemaene på helsenorge.no. Når du har sendt inn en klage, og litt uavhengig av hva resultatet av denne klagen blir, bør du be statsforvalteren om å iverksette en tilsynssak.

Dette kan du gjøre hvis du mener at du:

 • har fått feil behandling
 • har fått feil medisin eller dose
 • ble skrevet ut for tidlig
 • ikke er fornøyd med omsorgen du har fått

Statsforvalteren vil ta en nærmere titt på klagen, og vurdere denne ut fra flere faktorer og prinsipper. Han eller henne vil også ta direkte kontakt med behandleren eller behandlingsstedet som gjelder, og gå gjennom hvordan de utfører helsetjenester. Hvor lang tid en tilsynssak tar vil komme an på flere faktorer, men du vil få anledning til å uttale deg underveis og få et avsluttende brev om hva statsforvalteren konkluderer med.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Kan man saksøke sykehus?

Det er ingen enkel prosess å saksøke et sykehus, og i en god del saker vil dette faktisk ikke være mulig. Pasienter i erstatningssaker vil ofte ikke ha denne muligheten, men heller ha mulighet til å saksøke enkelte helsearbeidere som har vært innblandet i saken. Hva man har mulighet til, og hva som lar seg gjennomføre, bør du alltid rådføre deg med en advokat om.

Det kan bli dyrt og tidkrevende for den som ønsker å saksøke sykehuset. Istedenfor å gå gjennom den lange prosessen med å saksøke og sitte i rettsaker, vil det for pasienter være mye mer nyttig å heller søke om erstatning.

Pårørende kan også klage

I spesielle tilfeller kan også pårørende til en pasient ha rett til å sende inn en klage. Disse rettighetene kommer når pasienten ikke selv har mulighet til å klage, eller er død. I tilfeller hvor pasienten ikke er død, må du som regel ha fullmakt, men det er unntak når det er snakk om psykisk helsevern.

Når det kommer til psykisk helsevern, kan pårørende klage på vedtak som omhandler:

 • tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, eller opphør av disse
 • skjerming og forlengelse av skjerming
 • innskrenkinger i pasientens forbindelse med omverden
 • undersøkelse av rom, eiendeler og kroppsvisitasjon
 • beslag av rusmidler
 • bruk av tvangsmidler i institusjon for døgnopphold
 • overføring uten samtykke

I slike saker skal klagen rettes til kontrollkommisjonen.

Pasientskadeerstatning

Har du fått en skade eller forverret tilstand som følge av behandlingen du har fått, har du i tillegg til å klage eller gå rettens vei, søke om erstatning. Du søker da til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som behandler søknaden din og avgjør om du får erstatning eller ikke.

For å kunne få en pasientskadeerstatning, er det tre vilkår som må være oppfylt. Disse vilkårene er:

1.  Skaden må skyldes svikt i behandlingen.

2.  Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

3.  Skaden må ikke være for gammel. Hovedregelen er at et krav er foreldet etter tre år.

I dag kan du sende inn en søknad elektronisk, men det er veldig lurt å få hjelp av en advokat med å fylle ut skjemaet. Det er en del dokumenter som må være med, og du må også kunne bevise at det er en sammenheng mellom skaden og behandlingen. Da kan det være veldig lurt å få hjelp av en advokat som er godt kjent med slike saker.

Etter at søknaden er sendt, er det ikke annet å gjøre enn å vente på å få svar på søknaden du sendte inn om erstatningskrav. Behandlingstiden kan være fra noen måneder, men det er vanlig at det tar opptil ett år å få svar. Omtrent to tredjedeler av alle som søker om erstatning får søknaden innvilget. Skulle du allikevel få avslag, kan du og advokaten din se på det sammen, og deretter ta stilling til om du bør klage.

Klagen sendes også inn til NPE, og du har kun tre uker på deg til å gjøre det. Dersom NPE ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, sender de klagen din videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som er sekretariatet til Pasientskadenemnda. Dette er en uavhengig nemd, og skulle de gjøre om vedtaket er det NPE som betaler ut erstatningen.

Vedtak fra Pasientskadenemnda er endelige. Det vil si at de ikke kan klages på igjen, men er du fremdeles misfornøyd har du her en større mulighet for å ta med saken din for domstolene og la den gå gjennom en rettslig prøving. Du har seks måneder på deg til å sende inn et søksmål.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Det hjelper å klage

Det kan være tungt å begynne på prosessen med å sende inn en klage, og mange lurer på om det er verdt det, men det er det. Undersøkelser og statistikk viser at det hjelper å sende inn en klage. Omtrent en tredjedel av de som sender inn klage på bakgrunn av feil eller dårlig behandling får medhold i dette.

I slike saker vil statsforvalteren selv ta en beslutning, eller be helsetjenesten om å endre sin avgjørelse. Man kan også få rett på erstatning. Hvis du ikke får medhold i saken din, og mener at saken har en stor alvorlighetsgrad, kan du vurdere å ta skrittet videre med å saksøke sykehus etc. Da vil saken ende opp i retten.

Få svar på ofte stilte spørsmål om saksøking av sykehus

frase

Kan man saksøke sykehuset?

Du har rett til å klage på sykehuset, eller for eksempel legen, dersom du mener at du har fått dårlig eller urettferdig behandling.

frase

Hvor kan man klage på sykehus?

Du kan sende klagen direkte til stedet du klager på, som for eksempel sykehuset, fastlegekontoret eller kommunen. Får du medhold i klagen, vil du bli kontaktet med det tilbudt du har krav på.

frase

Hvordan klage på helse og omsorgstjenester?

Du kan sende en klage til Fylkesmannen der du bor. Det anbefales at du gjør dette skriftlig, for dokumentasjonens skyld.

frase

Hvordan kan man finne en advokat som kan hjelpe med å saksøke et sykehus?

Det kan være lurt å finne en advokat som har erfaring med å jobbe med saker mot sykehus. Dette kan man gjøre ved å kontakte Advokatforeningen eller sjekke advokaters profiler på nettet. Man bør også ha en konsultasjon med advokaten før man bestemmer seg for å engasjere vedkommende, for å sikre at man har god kommunikasjon og kjemi.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454