Hva sier naboloven om gjerder?

Enten en akkurat har kjøpt seg nytt hus, eller vært huseier hele livet, så vet de fleste at det fort blir krangler med naboen. Selv om en for all del ønsker å holde freden er det tross alt veldig mange punkter som kan føre til konflikter, både bitre og nærmest tullete. Uansett er det viktig å være på lovens side dersom du skal ta saken til retten, og ikke minst dersom naboen tar deg til retten.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Et stort problem er derimot at mange ikke kjenner til de lovene som befinner seg der ute. Naboloven er en av disse, og den fremmer alle de forskjellige lovene som gjelder mellom naboer her i Norge. Innlemmet i loven er også paragrafer som relaterer til så små ting som gjerder. Det vil si, gjerder kan faktisk føre til en rekke krangler mellom naboer.

Der et gjerde tross alt skal være en barriere mellom to eiendommer, så kan det fort bli til en mye sterkere barriere enn som så. Dersom for eksempel gjerdet ditt er sjenerende for naboen din, så kan dette føre til en bitter konflikt. Dette kan skje dersom ditt gjerde har en sjenerende farge, eller dersom det ganske enkelt blir bygd altfor høyt, langt, og i andre unaturlige former.

Enten du ønsker å fjerne, sette opp, eller dele kostnadene for et gjerde, så skal naboloven følges. Men hva sier naboloven om gjerder? Vi skal i denne artikkelen gå nærmere inn på hva naboloven sier om gjerder, samt hvordan dette bør tolkes i din situasjon. Naboloven dikterer alt fra fjerning av sjenerende gjerder, til hvordan naboen kanskje blir nødt til å sponse halvparten av gjerdet ditt.

Kan jeg fjerne et gammelt gjerde mot naboene?

Dersom du akkurat har flyttet inn i et nytt hus, eller kanskje et gammelt gjerde har forfalt over tid, så er det fort gjort å vurdere fjerning av gjerde. Men hvor går egentlig retten for å fjerne et gjerde? Først og fremst må gjerde stå på din eiendom som et utgangspunkt. Det må også være klargjort at det ikke er gjerdeplikt.

Er det gjerdeplikt, så kan det hende at naboene kan «tvinge» deg til å restaurere gjerdet. Dersom det ikke er plikt, så står du fritt til å fjerne gjerdet. Det er ingen grunnlag for å måtte søke om å fjerne gjerder på egen eiendom utover dette, slik at du kan ta ned det gamle gjerdet som bare står der og ruster eller er pill råttent.

Der naboloven om gjerder blir vanskelig å tolke er når gjerdet står på begge eiendommer. Dette er en vanlig praksis når en bygger gjerder i samspill med naboen. Det er ganske enkelt fordi da mister hver halvpart like mye av sin eiendom i bytte mot det privatlivet som gjerde byr på. Da er det også vanlig å dele kostnaden.

Inn i fremtiden kan dette derimot føre til problemer, og da spesielt ved nye eiere. Den ene naboen kan for eksempel ha et ønske om å beholde et gammelt gjerde, da de ikke ønsker å investere i et nytt ett. Samtidig kan den andre naboen være helt bestemt på å rive ned dette gjerdet og heller sette inn et nytt. I slike tilfeller skal sjenansen av det gamle gjerdet være betraktelig for å få medhold til riving.

Utgangspunktet tilsier byggerett av gjerder

I utgangspunktet har en rett til å bygge et gjerde mot naboen. Dette er kun med unntak dersom en skaper ulemper for naboen, eller dersom en bryter med for eksempel plan- og bygningsloven, eller fri ferdsel i naturen. For sistnevnte skal en for eksempel passe seg dersom en bor i strandsonen. En bør også evaluere nøye hva som legges i at gjerdet kan tilføre ulemper for naboen.

Dersom det skulle vise seg at gjerdet ikke tilfører noen ulemper, og faktisk heller er til nytte for naboen, så kan en i Norge kreve at naboen betaler for halvparten av gjerdet. Denne delen av naboloven om gjerder gjør seg gjeldende dersom den nytteverdien naboen får av gjerdet er regnet for å være høyere enn kostnaden av gjerdet i seg selv.

Den samme loven gjelder for øvrig også for hekk og andre former for inngjerding av eiendom. Du kan også kreve at gjerdet skal settes delvis på hvert individ sin eiendom. Dette er spesielt praktisk ved hekk, da det i mindre hager kan være fornuftig å få flytte den brede hekken litt mot naboen. For bredere gjerder er dette selvfølgelig også en aktuell regel.

Altså tilsier naboloven om gjerder at du i utgangspunktet kan bygge et gjerde mot din nabo, så lenger du innfrir disse vilkårene. I tillegg til disse standardreglene finnes derimot et utvalg av spesielle regler i naboloven om gjerder som det også er lurt å se på. Disse gjelder først og fremst mot nabolaget som en helhet, samt kommunen du bor i.

Spesielle regler i naboloven om gjerder

Selv om du kanskje har fått retten til å sette opp et gjerde, så kan en tross alt ikke bare reise et hvilket som helst gjerde mot naboen. Her skal en følge retningslinjer, og nærmere bestemt finner en de første retningslinjene i reguleringsplanen. Selv om du har falt pladask for et spesielt gjerde, så skal du følge reguleringsplanen som din respektive kommune har satt opp.

Et annet viktig poeng å merke seg er at gjerdet skal følge byggeskikken og ikke minst stilarten i nabolaget. Førstnevnte sier seg kanskje selv, mens stilart kan være noe mer subjektivt. Bor du i et nabolag der det kun er hvite tre gjerder, så får du derimot neppe medhold om du ønsker å bygge opp et stort, sort gjerde i metall. Det er uansett gjerde ikke lov til å sette piggtråd på toppen lenger.

En annen spesiell regel er at gjerder ut mot veier helst ikke skal overstige 1,5 meter. Det finnes unntak til regelen i nabolag med spesielle bebyggelser, men dette er altså utgangspunktet. Dessuten skal du være oppmerksom på at et gjerde ikke kan blokkere utsikten ved gatehjørner. Dette gjelder videre også ved for eksempel utkjørsler.

Sist, men ikke minst, så er det andre regler som gjelder dersom gjerdet er tett. Skulle du ønske å sette opp et tett plankegjerde, så har dette til eksempel kun lov til å være 5 meter langt før du må søke, dersom det er plassert på grensa til naboen. Plasserer du gjerdet 1 meter eller lengre innenfor grensa, så får du bygge opptil 10 meter med gjerde før du må søke.

Det finnes altså mange spesielle regler som i naboloven som gjør at ideen om din rett til å bygge et gjerde ikke er så fri som det virker til å være med originalt. Allikevel er mange av reglene til for å beskytte også deg, dersom din nabo for eksempel skulle få planer om å bygge et gjerde du neppe hadde likt.

Hva gjør jeg om et gjerde fører til konflikt?

Et gjerde kan føre til ganske store konflikter mellom naboer. Gamle gjerder, kryssing av eiendomsgrenser, oppreisning av sjenerende gjerder, og mye mer kan føre til konflikt. Uansett hva konflikten belager seg på, så er det derimot en god ide å forsøke å kommunisere med naboen. Det er tross alt sjeldent at meningene rundt gjerder er så forskjellige.

Får du absolutt ikke til en avtale med din nabo, så er det lurt å sette seg inn i naboloven om gjerder. Det er derimot som vi har sett på i denne artikkelen en noe komplisert lov. Dermed kan det være lurt å få med seg en advokat på laget dersom en skal ta saken videre, da dette kan lønne seg, spesielt om det er snakk om en betydelig investering.

Det siste du har lyst til er tross alt at du investerer større beløp i fjerning av et gjerde, eller kanskje en enda større sum på nytt gjerde, kun for å måtte enten kjøpe nytt eller fjerne splitter nytt gjerde. De største fellene er tross alt ikke engang naboloven, da problemer med reguleringer i kommunen mest sannsynlig vil være de vanskeligste å kjempe imot.

Retten kan uansett hjelpe deg om du skulle komme i en slik situasjon, og med en advokat på laget kan du stille mer selvsikkert til saken. Det er også mulig å kreve gjerdeskjønn før byggingen starter. Dette vil si at begge naboer fyller ut et kravskjema som sendes til jordskifteretten. Avgjørelsen der er ikke endelig, men den kan si noe om mulighetene for medhold høyere opp i systemet.

Naboloven om gjerder er til for å beskytte alle naboene

Det er viktig å huske på at selv om naboloven om gjerder kan virke frustrerende til tider, så er den til for det beste. I tilfeller der du ønsker å bygge et nytt gjerde, så kan det være irriterende med restriksjoner for bygging på din egen eiendom. Samtidig er det fint å vite at du har noen rettigheter hvert fall når naboen tropper opp med et sjenerende gjerde.

Naboloven om gjerder er også praktisk for retten til friluftsliv blant annet, samt krav til at naboen skal hjelpe deg med kostnader når gjerdet også er til gode for han/henne.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende