Hva sier naboloven om gjerder?

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Enten du akkurat har kjøpt deg nytt hus, eller vært huseier hele livet, ønsker alle en god relasjon til naboen.

  Som regel vil forholdet til naboen fungere fint, og en god tone beholdes over lang tid. Likevel er det flere faktorer som kan føre til at konflikter oppstår. Uavhengig av roten til konflikten, er det viktig å være klar over hvilke rettigheter du har. Særlig hvis saken må tas til domstolen for å løses.

  Naboloven regulerer store deler av forholdet mellom naboer, men det er også en egen gjerdelov. Videre vil bestemmelser i plan og bygningsloven og dyrevelferdsloven kunne ha innvirkning på hva slags gjerde du kan sette opp, og hvor det kan plasseres.

  Selv om gjerder er et fint supplement til hvordan uteområdet ser ut, fungerer de også som er barriere mellom to eiendommer. Om gjerdet ditt er sjenerende for naboen, kan det oppstå konflikt om typen gjerde, og plasseringen av det.

  Om du ønsker å fjerne, sette opp, eller spleise med naboen på et gjerde, er det reglene i naboloven som regulerer dette. I denne artikkelen kan du lese mer om hva naboloven sier om gjerder, og hvordan bestemmelsen skal tolkes.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Kan jeg fjerne et gammelt gjerde mot naboene?

  Om du nylig har flyttet inn i et hus, eller et gammelt gjerde på området har forfalt over lang tid, er det ikke uvanlig å vurdere å fjerne det. Det er viktig å huske at du ikke kan fjerne et gjerde som ikke står på din eiendom.

  Du må også forsikre det om at det ikke er gjerdeplikt. I så fall kan naboen kreve at gjerdet restaureres.

  Problemet oppstår når gjerdet står på tomtegrensen. Det er vanlig at gjerdet bygges slik at det står på begge naboenes eiendommer siden begge naboene mister like mye av eiendommen til fordel for privatlivet som gjerdet gir. I så fall er det også vanlig å dele kostnadene for gjerdet likt mellom seg.

  Om nye eiere flytter inn og ikke vil ha det samme gjerdet, eller vil beholde ett som er gammelt fremfor restaurering, kan konflikt oppstå.

  Utgangspunktet tilsier byggerett av gjerder

  I utgangspunktet har en rett til å bygge et gjerde mot naboen. Ett unntak er dersom gjerdet er til ulempe for naboen, eller om det medfører brudd på bestemmelsen om fri ferdsel i naturen. Det kan være en fordel å ta kontakt med en advokat eller med kommunen for å forsikre seg om at gjerdet du planlegger å sette opp ikke er i strid med noen regler som gjelder på området.

  I tilfeller der gjerdet medfører en større nytte for naboen enn kostnad, kan du kreve at naboen betaler for halvparten av gjerdet. Dette gjelder også for etablering av hekk og annen inngjerding av eiendom. Du kan også kreve at gjerdet eller hekken plasseres slik at den tar opp like mye av begges eiendom.

  Altså tilsier naboloven om gjerder at du i utgangspunktet kan bygge et gjerde mot din nabo, så lenger du innfrir disse vilkårene. I tillegg til disse standardreglene finnes et utvalg av spesielle regler i naboloven om gjerder som det også er lurt å se på. Disse gjelder først og fremst i sammenheng med nabolaget som en helhet, og kommunen du bor i.

  Spesielle regler i naboloven om gjerder

  Når du har fått godkjenning til å bygge et gjerde, må du undersøke om det er noen retningslinjer i reguleringsplanen til kommunen som du må følge.

  Videre må du gjerdet følge byggeskikken og den stilarten nabolaget ditt har. Om du bor i et nabolag med hvite stakittgjerder, er det mindre sannsynlig at du får godkjent et betong-gjerde med metallnett.

  Et annet punkt det er verdt å merke seg, er at gjerder mot vei helst ikke skal overstige 1,5 meter. Det finnes unntak til regelen for nabolag med spesiell bebyggelse, men hovedregelen er en grense på 1,5 meter. Gjerdet skal ikke redusere sikt ved gatehjørner eller utkjørsler, slik at det er til fare for trafikken.

  Om du har tenkt å sette opp et tett gjerde mot naboen, må du søke hvis det overstiger 5 meter langt. Om gjerdet settes 1 meter eller lengre inn på din eiendom, kan du bygge 10 meter før du må søke.

  Hva gjør jeg om et gjerde fører til konflikt?

  Et uønsket gjerde kan medføre konflikt mellom naboer som ellers har en god tone. Enten gjerdet er gammelt, er plassert feil, eller virker sjenerende, er det viktig at du prøver å ha en dialog med naboen der du presenterer din side av saken. I mange tilfeller er naboen enig, og har de samme ønskene som deg. Et krav om riving av naboens gjerde bør ikke være første steg i prosessen.

  Om naboen ikke er enig, eller ikke vil samarbeide, er det lirt å ta kontakt med en advokat som kan vurdere saken. Advokaten vil også kunne hjelpe deg med å utforme en skriftlig klage til naboen, der både problemet og eventuelle løsninger presenteres. Hvis naboen avviser klagen, er kan advokaten bidra til videre veiledning og eventuelt bistå i en rettssak.

  I forkant av gjerdebyggingen kan du kreve gjerdeskjønn, der både du og naboen fyller ut et skjema som sendes til jordskifteretten. En avgjørelse der er ikke endelig, men kan være retningsgivende for hvordan et resultat i en rettssak kan utspille seg.

  Naboloven er til for å ivareta alles interesser

  Selv om lovverket er innviklet og frustrerende å sette seg inn i, er det viktig å huske at loven er til for å ivareta alle partene i saken.

  En dialog med naboen kan i de fleste tilfeller medføre de beste resultatene. I en konflikt, der du ønsker å bygge et nytt gjerde mens naboen ønsker å beholde det gamle, kan en dialog avdekke grunnen til begge parters ønsker. Kanskje du syntes det er enklere å bygge et nytt gjerde, mens naboens økonomi ikke tillater en slik investering? Eller kanskje naboen har en sentimental tilknytning til gjerdet som gjør at det er vanskelig å gi slipp?

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454