Aurlien Vordahl & Co

Advokatfirmaet Aurlien Vordahl & Co holder til i Oslo sentrum og bistår privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og foreninger med juridisk hjelp. Deres ti advokater er svært godt kvalifisert innen en rekke rettsområder. 

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2011
  • Checkmark
    17 ansatte
  • Checkmark
    Universitetsgata 22, 0162 Oslo

Les mindre

Dette advokatfirmaet fokuserer på rettsområdene arbeidsrett, arv- og familierett, eiendomsrett, forretningsjus og forbrukerrett. Aurlien Vordahl & Co holder til sentralt i Oslo. Selskapet er mellomstort og bistår både privatpersoner og bedrifter.

Aurlien Vordahl & Co

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Avco

Aurlien Vordahl & Co har siden 2010 praktisert juss i Oslo, og har sine kontorer sentralt i sentrum rett ved Karl Johan og Nasjonalgalleriet. Siden Nils Jørgen Vordahl og Are Aurlien startet bedriften har målet vært å etablere seg som en av de foretrukne advokatfirmaene i Oslo. For å oppnå dette blir det lagt stor vekt på å finne og bruke de beste moderne tekniske løsningene, og å benytte faglig dyktige og engasjerte advokater.  Avco bistår private personer, bedrifter, foreninger og organisasjoner innen en rekke rettsområder.

Rettslige områder

De ti advokatene kan bistå med høyst kvalifisert rettshjelp innen forskjellige områder.

For det første har Avco bred kompetanse innenfor arbeidsrett der de kan hjelpe med saker som dreier seg om arbeidskontrakter, permittering- og nedbemanning, midlertidige ansettelser, oppsigelse eller avskjed og lignende.

Avco jobber også mye med arv- og familierett, som kan innebære saker som særeie, testamente, skilsmisse/samlivsbrudd, ektepakt, barneomsorg også videre.

De har i tillegg dyktige advokater med god erfaring innen erstatningsrett. Det omhandler vilkårene for å kreve en økonomisk erstatning ved påført skade eller tap. Dette kan omfatte voldsoffererstatning, henlagte straffesaker og alminnelig erstatningsrett.

Saker som dreier seg om lovbrudd og overtredelser går innenfor strafferett. Her kan Avco hjelpe ved spørsmål som; er en gjerningsmann strafferettslig tilregnelig, eller om en straffbar handling i noen tilfeller ikke er straffbare(nødverge).

Som næringsdrivende, forening eller organisasjon er virksomheten regulert av forretningsjus. Avco kan bistå sterkt med styrings og driftsmessige problemer av økonomisk art, samt juridiske problemer.

Avco bistår også privatpersoner innen næringslivet i rettsområdet forbrukerrett. Har du kjøpt et produkt med mangler, eller betalt for en tjeneste som ikke ble utført til rett tid, har Avco god kontroll på hvilke rettigheter du har i forhold til forbrukerkjøpsloven.

Til slutt jobber de også innenfor eiendomsrett og idrettsjus. Her finnes det mye erfaring innen retten til å eie og ta kontroll over- og styre eiendom samt rammeverk for organisert idrett, sponsorkontrakter og doping- og utestengelse.

Målsetting

Avco sitt største mål er å oppnå best mulig resultater for sine kunder, og at kunden skal oppleve en faglig sterk dyktighet, korte responstider og genuint engasjement rundt saken. Ved å praktisere likedeling, sørger Avco for at kunden alltid har tilgang på den, eller de, best egnede advokatene for oppdraget.

Priser

Minste timeenhet er 0.25 timer, 15 minutter, og timesatsene: fra NOK 2160,- til 2880,- eks.mva(NOK 2700,- til 3600,- inkl.mva). Konkret sats blir avtalt i oppdragsbekreftelsen. Avco undersøker i alle saker muligheter for forsikringsdekning og fri rettshjelp. Noen sakstyper kvalifiserer til fri rettshjelp, og kan bli dekket av det offentlige.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454