Skilsmisse ved dom: Komplett guide (rettigheter, eksempler, o.l.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Hvis du skal skille deg, er lovens utgangspunkt at du og din ektefelle først må være separert i ett år. Grunnen til dette, er at det er mange økonomiske og praktiske spørsmål som skal avklares, og ofte er det også barn inne i bildet. 

  Noen ganger er det urimelig at ektefellene må være separerte i ett år før de kan skille seg. I disse tilfellene kan man få en «skilsmisse ved dom», sånn at dere er skilt med en gang. 

  For å få en skilsmisse ved dom, må saken avgjøres i domstolene. 

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  I hvilke tilfeller kan jeg få skilsmisse ved dom? 

  For å få en skilsmisse ved dom, må tilfellet være veldig alvorlig. De vanligste årsakene til at man kan skilles med én gang, er hvis den ene parten eller barna i ekteskapet er utsatt for mishandling og overgrep, eller at de lever i frykt for at dette skal skje. 

  Den andre grunnen er når ekteskapet skyldes tvang. 

  1. Mishandling og overgrep

  Du kan kreve en skilsmisse hvis din ektefelle har prøvd å drepe deg, eller barna dine. Du kan også kreve skilsmisse hvis dere har blitt utsatt for alvorlig mishandling, eller at ektefellen din har opptrådt på en måte som gir dere alvorlig frykt for at noe slikt skal skje. 

  Hvis du skal kreve skilsmisse på grunn av de ovennevnte tilfellene, må dette skje innen seks måneder etter at du fikk kjennskap til handlingen, og senest to år etter at den fant sted. 

  Når domstolene skal avgjøre hvor alvorlig trusselen om skade, mishandlingen, overgrepene eller annen atferd har vært, gjøres det en helhetsvurdering av situasjonen. Utfallet i saken kan derfor skille seg fra et lignende tilfelle, fordi at andre faktorer har spilt inn. 

  Hvis handlinger som isolert seg ikke er av de alvorligste gjøres gjentatte ganger, vil dette øke alvorlighetsgraden i saken. 

  2. Tvangsekteskap

  Hvis du ikke har inngått ekteskapet frivillig, kan du kreve skilsmisse ved dom. For at det skal være snakk om et «tvangsekteskap» i denne sammenhengen, må ekteskapet være fremtvunget gjennom rettsstridig atferd. Dette gjelder uavhengig av hvem det er som har tvunget deg til å inngå ekteskapet. 

  Fristen for å søke skilsmisse ved dom må skje innen ett år etter at du er fri for tvangen. Det er en absolutt frist på fem år etter at ekteskapet ble inngått. 

  • Merk! Et tvangsekteskap vil være ugyldig. Likevel er det noen som heller vil ha skilsmisse ved dom på grunn av ekteskapslovens regler for delingen av eiendeler. Så lenge ektefellene ikke har særeie, vil felleseie deles mellom dem etter fratrekk for gjeld og eventuelle skjevdelingsmidler. Hvis ekteskapet kjennes ugyldig, beholder dere det dere selv eier. Under tvangsekteskap er det i mange tilfeller en part som er sterkere økonomisk enn den andre. For den svakere parten vil skilsmisse ved dom være en økonomisk fordel. 

  Skilsmisse ved dom som følge av utroskap?

  Det er mange som lurer på om man kan kreve en øyeblikkelig skilsmisse når ektefellen har vært utro. Det korte svaret er nei. I dag gir ikke dette grunn til å kreve skilsmisse ved dom. 

  Frem til 1927 var «ekteskapsbrudd» straffbart, og fra da ville utroskap gi deg rett til skilsmisse ved dom. Da ekteskapsloven av 1991, kom på banen, ble ikke ekteskapsbrudd nevnt. 

  Hvordan går jeg frem? 

  Hvis du tenker at ekteskapet ditt kan kvalifisere til skilsmisse ved dom, er det anbefalt at du tar kontakt med en advokat for å rådføre deg om saken. Ved å ta saken til domstolen er det alltid en risiko for at du taper, og i mange tilfeller må dekke motpartens saksomkostninger. 

  Ved å rådføre deg med en advokat som har kunnskap innenfor feltet, vil det være enklere å bygge opp saken din, og sende de riktige papirene dit de hører hjemme. Når saken føres for domstolene er det også anbefalt at du bruker en advokat siden lovverket er komplisert, og temaet er av stor følelsesmessig belastning. Hvis du likevel vil føre saken selv, kan du lese mer om å «føre min egen sak» på Domstol.no.

  Advokatmatch.no er en tjeneste som matcher mennesker som trenger advokat med de rette advokatene. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for både den som søker en advokat og advokatene selv.

  Ved at du som privatperson eller næringsdrivende får tilbud fra forskjellige advokater vil dette forenkle prosessen med å lete etter den rette advokaten betraktelig. Det vil også skape gjennomsiktighet, i det du vil kunne sammenligne ulike advokater i forhold til pris og ekspertise.

  Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

  Org. nr. 922 997 454