Bilde

DIN VEILEDNING ETTER UHELLET: Når skade oppstår på treningssenteret, kan veien frem være uklar.

Slik går du frem ved skade på treningssenter

Sist oppdatert: 5. juni 2023

Trening er en viktig del av hverdagen, og har stor innvirkning på fysisk og mental helse. Jevn aktivitet er blant de beste tiltakene du kan gjøre for å ivareta egen kropp, men noen ganger kan det bli for mye av det gode. 

Det finnes mange grunner til at skade kan oppstå før-, under- eller etter trening, men felles for dem alle er at de vanskeliggjør treningen. Skaden kan også få konsekvenser for andre livsområder, avhengig av hvor alvorlig den er. Hvis du for eksempel ikke kan jobbe, eller hvis skaden medfører økonomisk tap gjennom kostnader i forbindelse med rehabilitering, er det mange som lurer på om de har krav på erstatning. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du går frem ved skade på treningssenter, og hvilke muligheter du har. 

Kortversjonen

  • Du er vanligvis ansvarlig for mindre til moderate skader som følger av dine handlinger, men treningssenteret kan være ansvarlig for skjulte feil, som defekt utstyr.
  • Søk medisinsk hjelp umiddelbart ved skade, dokumenter skaden og utgiftene relatert til behandling, og ta bilder hvis skaden skyldes defekt utstyr.
  • Treningssenteret kan bli erstatningsansvarlig dersom det kan bevise at skaden skyldes feil ved utstyret eller dårlig vedlikehold fra deres side.
  • Kontakt treningssenteret med dokumentasjon og forklaring av hendelsen. Hvis en løsning ikke finnes, vurder å kontakte en advokat, forbrukerrådet, eller se om din forsikring dekker skaden.

Hvem har ansvaret for skaden? 

Det er mange som tror at treningssenteret er ansvarlige for alle skadene som oppstår i forbindelse med medlemskapet deres, noe som ikke stemmer. Som regel har sentrene egne klausuler som beskytter dem fra erstatningsansvar for skader som oppstår ved trening i deres lokaler, eller i regi av senteret. Denne typen klausuler vil ikke være til hinder for et erstatningsansvar på ulovfestet objektivt grunnlag, og dette kommer vi tilbake til litt senere. 

Utgangspunktet når du skal finne ut hvem som er ansvarlig for skaden, er at du selv må stå ansvarlig for mindre til moderate skader som følger av dine handlinger. For eksempel vil du være ansvarlig for belastningsskader hvis du har løftet for tungt, eller trent for mye. Du vil også være ansvarlig for skader som oppstår ved bruk av utstyret på feil måte, eller hvis du ikke restituerer godt nok mellom øktene. 

Når det kommer til ansvaret for skjulte feil, som for eksempel løse vaiere eller knekte seter på spinningsykkel, er det ikke like lett å plassere ansvaret. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Utbedring og dokumentasjon av skaden

Det første du burde gjøre hvis du får en skade på treningssenteret, er å undersøke omfanget hos en lege eller annen spesialist. Her vil du få en vurdering av hvor omfattende skaden er, og hva som må til for å behandle den. Sørg for at denne informasjonen gjøres skriftlig i en journal eller lignende, i tilfelle det blir behov for bevis på et senere tidspunkt. 

Når skaden skal utbedres eller behandles, medfører dette ofte utgifter. Typiske kostnader kan være egenandel ved legebesøk, medisiner, oppfølgingstimer, eller annen rehabilitering. Ta vare på alle kvitteringer og informasjon om utgiftene du har i forbindelse med skaden. Dette kan være avgjørende for en eventuell erstatningsutbetaling på et senere tidspunkt. 

Hvis skaden skyldes defekt utstyr, er det viktig å ta bilder og notater som dokumenterer hva som har skjedd. Gjerne ta flere bilder av utstyret, feilen, og skaden. 

Erstatningsansvar på ulovfestet objektivt grunnlag

Som nevnt tidligere, kan et treningssenter bli erstatningsansvarlige på ulovfestet objektivt grunnlag. Det skal mye til, og i en dom fra Høyesterett ble det uttalt at mindre til moderate skader som følger av trening og fritidsaktiviteter, er noe du må regne med. 

Hvis du kan bevise at treningssenteret kan bebreides for skaden, for eksempel ved å ikke ha vedlikeholdt utstyret skikkelig, eller ikke har installert det på en forsvarlig måte, kan det hende at ansvaret flyttes over på dem. Alvorlige skader som skyldes defekt utstyr, kan senteret bli ansvarlige for. 

Ta kontakt med senteret

Hvis du har fått en skade som du mener at senteret burde være ansvarlige for, kan det være lurt å sende inn en klage der du beskriver hva som har skjedd. Her kan det også være lurt å legge ved dokumentasjonen etter undersøkelsen av skaden din, og spørre om hvordan senteret foreslår at saken blir løst. Ingen treningssentre ønsker at medlemmene sine skal bli skadet, og det lønner seg å ha en høflig og god tone under kommunikasjonen. Det beste utfallet er om dere kommer frem til en løsning som fungerer for begge parter. 

Dersom senteret ikke ser saken på samme måte som deg, og dere ikke finner en løsning, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat eller forbrukerrådet for videre vurdering av saken. Om skaden har medført store økonomiske tap, for eksempel tapt arbeidsinntekt, er det viktig å finne ut om senteret må erstatte tapet.

Undersøk om du har en forsikring som dekker skaden

Om du ikke finner en god løsning sammen med senteret, og du ikke kan kreve erstatning, er det lurt å sjekke om du har en forsikring som kan dekke skaden du har fått. Det er mange ulike forsikringsløsninger, og ved å kontakte forsikringsselskapet ditt vil du få god oversikt over hvilke dekninger du har. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Unngå skade på trening

Siden det er høy terskel for at et treningssenter blir erstatningsansvarlig, er det best å unngå skader så langt det lar seg gjøre. 

Som nytt medlem får du ofte tilbud om en gratis time med personlig trener, og her er det lurt å få en god gjennomgang av sikker bruk av utstyret. Faste kunder kan også ha store fordeler av en slik gjennomgang. Ved å sørge for god teknikk og sikker bruk av apparater, kan du forebygge og dermed unngå uheldige skader.

Få svar på ofte stilte spørsmål om skade på treningssenter

frase

Hvordan kan jeg bevise at jeg ble skadet på treningssenteret?

For å bevise at du ble skadet på treningssenteret, kan det være nyttig å samle bevis. Dette kan inkludere bilder av skaden, kontaktinformasjon til vitner eller ansatte på treningssenteret, legejournaler og kvitteringer for eventuell medisinsk behandling du har fått. Det er også viktig å rapportere skaden til treningssenteret så snart som mulig og fylle ut skademeldinger eller rapporter.

frase

Hva er treningssenterets ansvar når det gjelder skader?

Treningssenteret har et ansvar for å sørge for at treningssenteret er trygt for alle som bruker det. Dette inkluderer å utføre rutinemessig vedlikehold av utstyret og å sørge for at gulv og andre overflater er i god stand. Hvis treningssenteret ikke tar nødvendige forholdsregler for å sikre at treningsøktene er trygge, kan de holdes ansvarlige for eventuelle skader som oppstår.

frase

Hva kan jeg kreve erstatning for hvis jeg blir skadet på treningssenteret?

Hvis du blir skadet på treningssenteret på grunn av deres uaktsomhet eller feil, kan du ha rett på erstatning for utgifter til medisinsk behandling og eventuelle tapte inntekter på grunn av skaden. Du kan også ha rett på erstatning for smerte og lidelse du har opplevd på grunn av skaden.

frase

Hvor lang tid har jeg på å fremme et krav etter en skade på treningssenteret?

Tidsfrister for å fremme et krav etter en skade på treningssenteret varierer fra stat til stat og kan også avhenge av avtalen du har med treningssenteret. Generelt sett bør du imidlertid søke juridisk rådgivning og ta kontakt med en advokat så snart

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454