Bilde

OVERRASKENDE: Mange blir overrasket når de finner ut at forsikringsselskapet setter seg på bakbeina når man trodde man hadde en helt klar sak.

Klage på forsikringsoppgjør: Slik går du frem

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Har du fått avslag eller redusert utbetaling på forsikringen din? Da har du all rett til å klage på forsikringsoppgjøret.

Du har betalt dine forsikringspremier og opplevd en hendelse som burde være dekket, men oppgjøret er dessverre ikke helt som du forventet. Kanskje utbetalingen er for lav til å dekke skadene og utgiftene dine? Eller kanskje du har blitt nektet utbetaling i det hele tatt? Uansett årsak, så er det viktig å vite at du har visse rettigheter.

Vi anbefaler at du setter deg grundig inn i disse rettighetene dine for å sikre at du får den kompensasjonen du er berettiget til. Du bør også forstå hvordan du går frem for å klage på forsikringsoppgjøret. Og nettopp dette kan vi hjelpe deg med her i denne guiden vår.

Les videre for å se hvordan du går frem for å opprette sak mot et forsikringsselskap og potensielt få full utbetaling.

Kortversjonen

 • Vær grundig kjent med forsikringsvilkårene før du klager, slik at du forstår hva den dekker og har godt grunnlag for klagen.
 • Vurder å klage hvis du mener forsikringsselskapet ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen.
 • Følg en steg-for-steg prosess som inkluderer å samle all relevant informasjon og dokumentasjon, forberede klagesaken, skrive klagen, og sende den til forsikringsselskapet.
 • Hvis du får avslag, vurder å ta saken videre til Finansklagenemnda eller søke juridisk bistand.

Sett deg grundig inn i forsikringsvilkårene

La oss starte med det grunnleggende: Hva er et forsikringsoppgjør? Kort forklart, oppgjøret er det beløpet som forsikringsselskapet betaler ut når du har opplevd en skade eller tap som er dekket av forsikringen din – så lenge du oppfyller forsikringsvilkårene. Forsikringsvilkårene utdyper hva forsikringen din dekker og hva den ikke dekker. 

Du bør alltid sette deg grundig inn i disse vilkårene før du kjøper forsikring. Og har du ikke gjort det, bør du sette deg ned og studere vilkårene ved første anledning. Er de rettferdige eller bør du bytte forsikringsselskap? Du bør også studere forsikringsvilkårene nøye før du sender inn klage på forsikringsoppgjør.

Begynn med å lese gjennom hele dokumentet. Se etter seksjoner som handler om dekning for den type skade eller tap som du har opplevd. Deretter bør du vurdere grunnlaget for å sende inn klage til forsikringsselskapet. Har du et reelt grunnlag for å opprette en sak mot forsikringsselskapet?

Du kan godt referere til de seksjonene i forsikringsvilkårene som støtter oppunder saken din når du sender inn klagen. Akkurat dette er svært viktig for at du skal få den kompensasjonen fra forsikringsselskapet som du har krav på. Hvis du er usikker, kan det være smart å be om råd og hjelp fra en advokat som spesialiserer seg på forsikringssaker.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Når bør du vurdere å klage på forsikringsoppgjør?

Det kan være utrolig skuffende og fortvilende hvis utbetalingen ikke lever opp til forventningene dine. Men når skal du faktisk vurdere å klage på et forsikringsoppgjør? Svaret er ganske enkelt: når du mener at forsikringsselskapet ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til vilkårene i forsikringsavtalen din.

Vi har allerede nevnt at du må begynne med å studere vilkårene, men det er ikke lett å vite hva du bør se etter. Nettopp derfor gir vi deg noen praktiske eksempler på situasjoner der det kan være hensiktsmessig å klage på forsikringsselskapet ditt.

Uenighet om dekningsomfang

Forsikringsselskapet mener at vilkårene dine ikke dekker tapet ditt, men du er uenig. Du har lest vilkårene fra A til Å (og tilbake igjen), og du er sikker på at du har rett. La oss for eksempel si at du har en reiseforsikring som dekker tyveri, og dette kommer tydelig frem i forsikringsvilkårene. Hvis selskapet nekter å dekke tapet av bagasje som ble stjålet mens du var på ferie, kan du ha en gyldig grunn til å klage på oppgjøret.

Vurdering av skade

Selskapet sier at skaden din er liten, men du ser på den og tenker: “Liten? Dette er jo en katastrofe!”. En annen vanlig grunn til å klage på forsikringsselskapet er uenighet om skadevurdering. I slike tilfeller kan det være lurt å få en uavhengig tredjepart til å vurdere skaden på nytt.

Forsinket behandling

Du har ventet og ventet, men du ser ingenting til oppgjøret ditt. Joda, forsikringsoppgjør kan noen ganger ta lang tid. Men hvis du mener at forsikringsselskapet unødvendig forlenger prosessen, kan det være grunnlag for å opprette klagesak. Det gjelder spesielt hvis forsinkelsen fører til ytterligere tap eller ulempe for deg.

Feil erstatningsberegning

En annen gyldig grunn til å klage på forsikringsoppgjøret er feil erstatningsberegning. Hvis du for eksempel mener at verdien av tapte eiendeler er høyere enn det forsikringsselskapet har kommet frem til, så kan du opprette sak. Bare pass på at du sjekker forsikringsvilkårene for verdi- og erstatningsberegning først. 

Hvordan klage på forsikringsoppgjør steg-for-steg

Det er viktig å undersøke grunnlaget for klagen nøye før du går videre. Har du solide bevis som støtter oppunder saken din? Forsikringssaker kan i tillegg kreve en del tid og anstrengelser. Du må selv vurdere om det er verdt det. Bare husk du har rett til å bli behandlet rettferdig og få den erstatningen du har krav på i henhold til forsikringsavtalen din. 

Hvis du mener at du har et godt grunnlag og er klar for å opprette klagesak, så er det bare å følge de neste stegene.

Steg 1: Samle all relevant informasjon og dokumentasjon

Begynn med å samle alle dokumentene dine. Ja, det kan være litt av en detektivjobb, men det vil være verdt det. Disse papirene er nemlig bevisene dine. Du må samle og sende inn disse bevisene for at du skal få den kompensasjonen og utbetalingen som du har krav på av forsikringsselskapet.

Eksempler på informasjon som er relevant for klagesaker:

 • Forsikringsbevis
 • Kommunikasjon mellom deg og forsikringsselskapet
 • Skaderapporter
 • Bilder av skaden
 • Kvitteringer, verdivurderinger eller annen dokumentasjon som beviser verdi av eiendeler og omfang av skaden

Steg 2: Forbered klagesaken grundig

Nå som du har samlet alle bevisene dine, er det på tide å forberede klagen på forsikringsoppgjøret. Begynn med å lage en oversikt over saken. Inkluder alle relevante detaljer som datoer og samtaler (ja, selv den lille samtalen du hadde med forsikringsselskapet der de lovet å ringe deg tilbake, men aldri gjorde det). Skriv også ned spesifikke opplysninger og informasjon om hvorfor du mener at forsikringsselskapet ikke oppfylte sine forpliktelser.

Steg 3: Skriv klagen

Neste steg er å skrive klagen, noe som mange synes kan være ganske utfordrende. Forbrukerrådet har laget en standard mal for klagebrev som man kan ta utgangspunkt i. Dette er imidlertid en generell mal, og den er derfor ikke skrevet spesielt for å klage på forsikringsoppgjør. En advokat som spesialiserer seg på saker mot forsikringsselskaper kan derimot være behjelpelig med å både forberede og skrive klagen for deg.

Her er noen generelle tips som du kan følge:

 • Tydelig språk: Forsøk å forklare saken din så enkelt og tydelig som mulig. Hold deg til fakta.
 • Inkluder all relevant informasjon: Ikke glem å inkludere all relevant informasjon som forsikringsnummer, datoer for relevante hendelser og detaljer om skaden eller tapet.
 • Hold deg til saken: Hold deg til poenget og fokuser på saken. Unngå å dra inn problemer eller anekdoter som er irrelevante for klagen.
 • Bruk bevisene dine: Husker du alle de dokumentene du samlet i steg 1? Nå er det på tide å bruke dem. Referer til bevisene for å styrke argumentene dine. Hvis du for eksempel mener at forsikringsselskapet undervurderte skadeomfanget, kan du referere til en skaderapport eller bilder av skaden.
 • Vær høflig, men bestemt: Selv om du er frustrert, så må du huske å være høflig og saklig. Men ikke vær redd for å være bestemt og tydelig. Presiser at du forventer at saken blir løst på en rettferdig måte.

Steg 4: Send klagen til forsikringsselskapet først

Nå er du klar til å sende inn klagen på forsikringsoppgjøret. Den skal først sendes direkte til forsikringsselskapet i henhold til deres klageprosedyrer. De fleste selskaper har en formell prosedyre. Du finner videre informasjon om dette i forsikringsavtalen din, eventuelle svar som du har mottatt på forsikringssaken eller på nettsiden deres.

Hvis du ikke følger prosedyren, kan klagen din bli forsinket eller i verste fall avvist. Husk å ta vare på kopier av all kommunikasjon, inkludert e-poster og eventuelle svar. Du trenger dem senere, dersom du ønsker å ta saken videre til Finansklagenemnda.

Hva skjer med klagesaken nå, da?

Nøyaktig hva som skjer etter at du har sendt inn klagen kan variere, avhengig av hvilket forsikringsselskap det gjelder. Du bør uansett motta en bekreftelse på at saken er mottatt der du får mer informasjon om hva som skjer videre. Deretter vil de gå gjennom informasjonen for å vurdere om det er tilstrekkelig grunnlag til å klage på forsikringsoppgjøret.

Hvor lang tid alt dette tar kan også variere betydelig. Noen forsikringsselskaper har fastsatte tidsrammer for å svare på klager og andre ikke. Det kan ta flere måneder for mer komplekse saker. Du vil til slutt få et svar fra dem, samt forklaring på hvorfor de har gitt deg medhold eller avvist klagen.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Fikk du avslag på klagen? Ikke gi opp!

Det kan være fortvilende å få avslag fra forsikringsselskapet. I så fall må du vurdere om du vil ta klagen videre. Begynn med å lese nøye gjennom svaret, og forsøk å forstå avgjørelsen deres. Mener du likevel at klagen på forsikringsoppgjøret er berettiget og at du har krav på større eller full utbetaling? Da kan du ta saken videre til Finansklagenemnda og/eller be om juridisk bistand.

Det finnes ingen fasit for når man bør be om hjelp med forsikringssaker, men her er noen situasjoner der det kan være spesielt nyttig:

 • Du har prøvd å løse saken selv, men kommer ingen vei.
 • Du har mottatt et avslag på klagen din som du mener er urimelig.
 • Saken er kompleks eller innebærer store beløp.
 • Du føler deg usikker på lovene og reglene som gjelder for saken din.

Vi anbefaler at du ser etter en advokat som spesialiserer seg på forsikringssaker. Han eller hun kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter i henhold til forsikringsavtaleloven, forsikringsvilkårene og den spesifikke saken. Advokaten kan også hjelpe deg med å ta saken mot forsikringsselskapet videre.

Konklusjon: Slik går du frem for å klage på forsikringsoppgjør

Du har nå fått mye verdifull informasjon om hvordan du klager på forsikringsoppgjør, steg for steg. Det viktigste er å forberede deg godt for å sikre at du har godt nok grunnlag for å opprette sak. Deretter må du passe på at du følger klageprosedyrene nøye. Og husk at du har rettigheter og kan ta saken videre, selv om forsikringsselskapet gir deg avslag.

Hvis du føler deg overveldet eller usikker, kan det være lurt å få hjelp og gode råd av en advokat. Lykke til!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454