Bråkete naboer: Bor du i borettslag? Slik går du frem

De aller fleste har irritert seg over bråk fra naboen. I situasjoner der bråker varer over lengre tid, eller er veldig plagsomt, kan hele situasjonen føles håpløs og frustrerende. De færreste er konfliktsky, og ønsker ikke å klage i frykt for at det skal surne naboforholdet. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Som nabo må man tåle at andre bråker en sjelden gang iblant, men gjentakende eller vedvarende støy er ikke noe du må finne deg i. De fleste borettslag, sameier, eller nabolag har egne regler for når det skal være stille. Som regel er grensen satt på 23:00, men i noen områder, særlig i områder med mindre barn eller det er veldig lytt, kan stilletiden være satt så tidlig som 20:00. 

Uavhengig av årsaken til bråket, har du flere rettigheter. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for støy fra naboer, og noen tips til hva du kan gjøre for å bedre situasjonen. 

Hvor mye støy må du finne deg i?

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven fastslår at alle som bor i et borettslag eller sameie skal bruke sin eierseksjon på en respektfull måte. Dette betyr at man ikke skal være i veien, eller til sjenanse for naboene sine.  Når man bor tett med andre mennesker må man regne med noe lyd fra naboen, men urimelig støy er ikke noe du trenger å finne deg i. 

Det er ingen konkrete regler som regulerer støy i loven, men de fleste borettslag og andre former for sameier har egne regler for når det skal være stille. Konflikter oppstår dessverre når naboene ikke har en samme oppfattelsen av hva «støy» egentlig er. Noen tenker at støy bare er høylytt festing, mens andre plages av naboens TV-volum eller tørketrommel på natten. Det er ikke sånn at du kan gjøre hva du vil på dagtid heller. Noen plages av at naboen spiller høy musikk, eller barn som løper og skriker i gangene.   

Generelt sett er det beste å ta kontakt med naboen din, og forklare hvilke konsekvenser bråket deres har for deg. Kanskje du ikke får gjort jobben din fra hjemmekontor, eller ikke får sovet ordentlig på natten? 

Som en generell regel kan du i de fleste tilfeller klage på naboene dine for bråk som skjer etter avtalt stilletid, og høye lyder på dagtid. Vi anbefaler at du ikke klager på engangshendelser, og det kan være en fordel å gi saken litt tid for å se om problemet går over av seg selv. Det kan også være lurt å dokumentere støyen, slik at du kan vise naboen (og eventuelt styret) hvor høyt, hvor ofte, og hvor lenge bråket foregår. På denne måten blir problemet mer håndfast for de andre. 

Tips til hva du kan gjøre med bråkete naboer

Hvis du tenker at naboens støy er uutholdelig, er det ingenting i veien for å gi han eller henne beskjed om dette. Om du velger å ta saken videre til styret, anbefaler vi at du setter deg inn i reglene som gjelder i nabolaget ditt. Hvis støyen til naboen overskrider det som har blitt avtale i ordensreglene, vil styret ta tak i saken og kontakte naboen din. I de fleste tilfeller er en beskjed fra styret nok til at naboen din endrer oppførsel. Det er ikke alle som er klar over hvor mye bråk de lager.

I klagen til styret anbefaler vi at du sender en skriftlig henvendelse sånn at du kan dokumentere saksgangen i tilfeller problemet må tas videre i rettssystemet. Her er det lurt å si noen om hvem klagen gjelder, og hvor omfattende problemet er. Jo mer saklig og konkret klagen er, jo høyere er sannsynligheten for at saken blir tatt på alvor. Gjerne si noe om hvilke ulemper støyen medfører for deg. På denne måten kan styret enklere sette seg inn i situasjonen, og ønske å gjøre noe med saken. 

Hvis naboen din ikke endrer oppførsel etter beskjed fra styret, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning. Hvis du har en innboforsikring er det gode muligheter for at denne dekker store deler av utgiftene til advokaten

Hvordan finne riktig advokat?

Det er et hav av advokater som dukker opp når du leter på nett. Ved å bruke Advokatmatch trenger du bare å fylle ut et skjema med informasjon om saken, så kontakter tre forskjellige advokater deg direkte. Tjenesten er gratis, og tilbudene er uforpliktende. På denne måten kan du sammenligne kompetente advokater, uten å måtte kontakte dem direkte. 

Sammendrag 

Selv om nabostøyen føles håpløs, er det mange måter å få bukt med problemet på. Som nevnt vil de fleste naboene rette seg etter beskjed fra deg eller styret, og er ikke klare over hvor mye bråk de lager. Det er likevel ikke alltid naboen er like samarbeidsvillig, og å så fall vil neste steg være å sende en klage til styret. 

Hvis klagen til styret ikke fører noen vei, vil det være nødvendig å ta kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset saken din. Det er en rekke regler for hvordan man skal oppføre seg i naboforhold, og advokaten kan hjelpe deg med å utarbeide en god sak mot naboen din. Om han eller henne ikke retter seg etter kravet, kan det bli aktuelt med søksmål eller mekling. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende