Bilde

NABOSTØY: Bråk fra naboen kan være plagsomt og føre til søvnløshet.

Bråkete naboer: Bor du i borettslag? Slik går du frem

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Det å oppleve bråk fra naboer kan være veldig frustrerende. I tillegg er det sjeldent man ønsker å klage. Ikke bare er dette fordi nordmenn er notorisk konfliktsky, men det er lett å tenke at bråket snart slutter eller at man ikke ønsker å gjøre det.

Problemet er jo åpenbart ikke der dersom det er bråk en gang. Det er dersom det er gjentakende at det blir nødvendig med tiltak. De fleste borettslag har egne regler om når det skal være stille. Som regel er grensen satt kl 23.00, men noen steder kan den være så lav som 20.00. Dette er som regel kun i bakgård der det er svært lytt. 

Uavhengig av årsaken til bråket har du flere rettigheter. Det er ikke slik at man kan gjøre hva man vil så lenge man er innenfor rammene for når det skal være stille. Vi skal i denne artikkelen gå gjennom noen av lovene rundt støy fra naboer og noen tips til hva du kan gjøre for å bedre situasjonen. 

Kortversjonen

  • Det er ikke uvanlig å oppleve bråk fra naboen. Samtidig finnes det flere regler som setter grenser for hva du må finne deg i.
  • I et borettslag vil eierseksjonsloven og borettslagsloven være aktuelle. I tillegg finnes det ofte egne husordensregler som gjelder.
  • Om naboen din bråker, er det lurt å ta opp problemet direkte. Om dette ikke virker, kan du levere en klage til styret i borettslaget.
  • Hvis det ikke hjelper å kontakte styret, kan det være lurt å rådføre seg med en advokat.

Hva er greit i forhold til bråk i borettslag 

Både borettslagsloven og eierseksjonsloven fastslår at alle som bor i et borettslag eller sameie skal bruke sin del på en respektfull og måte. Dette betyr at man ikke skal komme i veien eller til ulempe for naboene sine. Når man bor tett oppå mange andre mennesker må man regne med noe bråk. Hvor mye man skal tåle varierer kraftig fra person til person. 

Da ingenting er fastslått konkret i loven pleier man som regel å forholde seg til interne regler. Disse blir satt av styret og er for eksempel at det skal være ro i alle boliger etter klokken 23.00 og før klokken 08.00. Problemet er at det kan være vanskelig å bli enige om hva som er bråk og ikke. Noen har kanskje på TV-en på veldig høyt. Hvis det er lytt kan dette være minst like ille som for eksempel en fest. 

Det er ikke slik at man kan gjøre hva man vil mellom klokkeslettene der det ikke er satt at det skal være ro. Noen blir for eksempel plaget av naboer som spiller instrumenter eller løper i leiligheten på dagtid. Dette løses som regel gjennom styret. Dersom bråket fortsetter kan i verste tilfellet vedkommende bli tvunget til å flytte. Dersom disse bråkete naboene også holder på om kvelden er listen for tvangssalg mye lavere. 

Du kan altså klage på naboene dine dersom det er støy utenfor avtalte tider eller dersom det er pågående støy innenfor disse tidene. Vi anbefaler dog at du ikke klager dersom noe har skjedd en gang. Hvis naboen din for eksempel feirer bursdag kan du la de spille musikk et par timer lengre enn vanlig uten å kontakte politiet eller styret. Dette handler mer om folkeskikk enn noe annet og det er selvfølgelig ønskelig med et godt forhold til naboene dine. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Tips til hva du kan gjøre med bråkete naboer

For det første burde du være godt kjent med reglene som gjelder for ditt borettslag eller sameie. Dersom naboen din bryter en eller flere av bestemmelsene kan du enkelt ta det opp med vedkommende. Som regel vil dette være mer enn nok. Du burde selvfølgelig også gjøre dette på en ordentlig måte slik at du unngår konflikt for hva det er verdt. Det kan hende du blir svært overrasket over hva som kan skje. Ofte er ikke naboene dine klare over bråket de lager. Dette er spesielt steder der det er svært lytt. 

Dersom du er mindre heldig og naboen din fortsetter å bråke er neste steg å gå til styret. Alle sameier og borettslag skal ha et styre. Noen velger å bruke en forretningsfører. Pass på at du sender inn en skriftlig klage og at du ikke utelater noe informasjon. Skriv hvem sakens parter er og akkurat hva det er du klager på. Jo mer saklig du er desto høyere sannsynlighet har du for at styret tar saken din seriøst. Hvis dette ikke hjelper er det viktig at du står på saken din og fortsetter å klage. 

Dersom du har klaget flere ganger og det fortsatt ikke er noen endringer er det siste du kan gjøre å kontakte advokat. En advokat kan hjelpe deg dersom styret svikter. Hvis du har innboforsikring kan denne også dekke opptil 80% av kostnadene for advokaten

Hvordan finne advokat for å stoppe bråkete naboer? 

Ved å bruke advokatmatch kan du enkelt få gode tilbud fra dyktige advokater. Fyll ut skjemaet og motta tre forskjellige uforpliktende tilbud. Tjenesten er gratis. Trykk på hvilket rettsområde du trenger bistand til og legg ved en kort beskrivelse av din sak. Du vil deretter bli kontaktet av advokater som spesialiserer seg på det rettsområdet du trenger bistand til. 

Det finnes flere fordeler med å sammenligne tilbud. For det første vil du slippe å kontakte en rekke forskjellige advokater og ha flere fysiske møter. Du kan heller la advokatene kjempe om deg som klient. Dette vil i mange tilfeller også gi deg gunstige avtaler når det kommer til pris. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Sammendrag 

Det er altså slik at du faktisk kan få gjort mye med bråkete naboer. Som nevnt vil de fleste respektere klagen etter en gang da mange ikke er klare over bråket de har laget. Selv om det kan være ubehagelig å banke på hos naboen må du huske at de ikke vet hvordan lyden i din leilighet er. 

Dersom du må gå til styret er dette som regel også noe som hjelper i nesten alle tilfeller. Styret er der for en grunn og har satt regler som skal overholdes. Hvilke tiltak styret i ditt borettslag eller sameie gjør vil variere. 

Og dersom naboen ikke bryr seg om hverken deg eller styret kan du kontakte advokat. Hvis bråket er omfattende nok kan vedkommende bli tvunget til å flytte.

Få svar på ofte stilte spørsmål om bråkete naboer

frase

Hvilke regler gjelder for støy i borettslag?

Regler for støy i borettslag kan variere, men generelt er det forventet at beboere skal opptre hensynsfullt og ikke forstyrre sine naboer med unødvendig støy. Borettslagets husordensregler vil ofte inneholde bestemmelser om støy og ro, som for eksempel bestemte tidspunkter for når det skal være stille.

frase

Hvordan kan styret i borettslaget håndtere klager på støyende naboer?

Styret i borettslaget kan håndtere klager på støyende naboer ved først å undersøke saken og deretter kontakte den aktuelle naboen for å informere om klagen og minne om husordensreglene. Om nødvendig kan styret også vurdere ytterligere tiltak, som for eksempel å gi en advarsel eller ilegge bøter.

frase

Kan en støyende nabo bli kastet ut av borettslaget?

I ekstreme tilfeller der en støyende nabo forårsaker alvorlige og vedvarende problemer, og alle andre tiltak har feilet, kan styret i borettslaget vurdere å kreve at naboens leiekontrakt eller andel blir sagt opp. Dette krever imidlertid at saken er alvorlig nok og at det kan dokumenteres at naboens oppførsel har vært i strid med borettslagets regler og avtaler.

frase

Hva kan jeg gjøre hvis styret i borettslaget ikke tar tak i støyproblemet?

Hvis styret i borettslaget ikke tar tak i støyproblemet, kan du vurdere å kontakte en advokat for å få råd om dine rettigheter og mulige fremgangsmåter. I noen tilfeller kan det være aktuelt å gå til søksmål mot borettslaget eller den støyende naboen for å kreve at støyproblemet blir håndtert.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454