Personskadeadvokat1

Personskadeadvokat1 spesialiserer seg innen personskade og har spesialkompetanse innen yrkesskader, fritidsskader, pasientskader, skade som resultat av en straffbar handling og trafikkskader. Firmaet har kontor i Oslo og bistår klienter over hele landet.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2010
  • Checkmark
    9 ansatte
  • Checkmark
    Grensesvingen 9, 0661 Oslo

Les mindre

Personskadeadvokat1 er et mellomstort advokatfirma som holder til i Oslo og bistår klienter over hele landet. Som navnet tilsier har de et fokus på personskader. Hovedsakelig pasientskade, trafikkulykker, yrkesskader og fritidsskader.

Personskadeadvokat1

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Personskadeadvokat1

En personskade kan være svært belastende for deg og de rundt deg, og det kan fort bli en kamp mot forsikringsselskapet, NPE eller kontoret for voldsoffererstatning. Personskadeadokat1 startet opp i 2010 og har siden det spesialisert seg på nettopp dette. Firmaet består nå av syv advokater og advokatsekretær med kontor på Helsfyr i Oslo. Har du en sak kan du kontakte Personskadeadvokat1 for en gratis vurdering i løpet av 24 timer.

Rettslige områder

Personskadeadvokat1 spesialiserer seg på ulike typer personskade, under feltet skaderett. Det er ingen enkel saksbehandling i slike saker og ved bistand til dette får du mer tid på deg selv og de helsemessige konsekvensene av ulykken.

Yrkesskader er skade i forbindelse med jobb eller arbeid og kan gi deg krav på erstatning fra det ansvarlige yrkesskadeforsikringsselskapet. Det kan være vanskelig å kjempe mot forsikringsselskapet, så det vil derfor være godt å ha med seg noen som kjenner selskapets rutiner. Yrkesskader kan dekke tap på følgende områder; påførte- og fremtidige merutgifter, inntektstap, grunnerstatning, hjemmearbeidstap og menerstatning. 

Neste hovedområde er trafikkskader altså skader påført ved trafikkulykke. Om du har vært involvert i en trafikkulykke har du gjerne krav på erstatning fra ditt eget eller skadevolders forsikringsselskap. Det er flere typer økonomiske tap som kan dekkes; påførte- og fremtidige merutgifter, påført- og fremtidig inntektstap, pensjonstap samt hjemmearbeidstap og menerstatning. I tillegg til disse kan ulykken gi rett til betaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen om du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad.

Til sist har vi fritidsskader og voldsoffererstatning. En fritidsskade kan typisk være et fall i skibakken, å skli på glattisen eller å falle av sykkelen. I slike ulykker er det normalt ingen som har påført skade, og det er derfor avgjørende om du har tegnet egne forsikringer som dekker fritidsulykker. Mange er likevel dekket selv om de ikke er klar over det. Voldsoffererstatning dekker voldtekt, vold eller annen straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten.

Priser

Prisene kan variere, men Personskadeadvokat1 streber etter konkurransedyktige priser på sine tjenester og klienter vil alltid få opplyst hvilke timesatser som er gjeldene ved oppdragets begynnelse. Veiledende timepris er fra NOK 980,- til NOK 2260,- avhengende av stillingskategori og type oppdrag. I en del saker kan utgifter dekkes av det offentlige eller av egen innboforsikring som ofte dekker rettshjelp.  

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454