Bilde

ERSTATNING FOR PASIENTSKADER: Om du har vært utsatt for behandlingssvikt, kan du ha krav på erstatning for økonomisk tap som følge av skaden.

Pasientskadeerstatning: Hvor mye kan man få (beløp m.m.)

Sist oppdatert: 16. februar 2024

Pasientskader oppstår årlig i Norge under operasjoner, diagnostisering, oppfølgning, eller simpelthen helt ordinære behandlinger. Ofte assosieres dette med kompliserte operasjoner, men kosmetiske behandlinger og tannlege kan også falle inn under dette. Hovedpoenget er at en skade eller feil skal utbedres, men at behandlingen forverrer denne.

Alle leger og sykepleiere har i det store og det hele naturligvis mål om å lege personen, men det er ikke alltid ting går etter planen. Selvfølgelig finnes det grove misligholdelser, slik som at legen dukker opp full til operasjonen, men dette tilhører heller tilfeldighetene. Oftere er det slik at det er mindre feil ved behandlingene som fører til skader.

Dette gjør at de fleste pasientskader havner i gråsonen. Det er nettopp derfor pasientskadeerstatning beløp kan være så vanskelig å fastsette. For hvordan takler en egentlig erstatning for en pasientskade når en først har avgjort at dette i det hele tatt kan regnes som en pasientskade?

Her er det først og fremst ideen om å fastsette kostnader til å utbedre de ytterligere skadene som ble påført som er viktig å gjøre. Dette er ingen enkel jobb, med tanke på at mange uansett ville opplevd skader etter en operasjon som følge av den underliggende sykdommen. Uansett skal vi i denne artikkelen forsøke å forklare hvordan pasientskadeerstatning beløp fastsettes.

Kortversjonen

  • Ved svikt i behandlingen kan du få erstatning for økonomisk tap som følge av skaden. Forutsetningen er at du krever erstatningen innen fristen.
  • Størrelsen på erstatningsbeløpet vil variere fra sak til sak, og størrelsen på det økonomiske tapet.
  • Lengden på saksbehandlingen vil variere fra sak til sak, men det tar som regel mange måneder. Gjerne over et halvt år. Om det mangler dokumenter, eller du får avslag, vil det ta enda lenger tid.
  • For å sikre at saksbehandlingen går så raskt som mulig, er det viktig å lage en oversiktlig søknad med nødvendig dokumentasjon.
  • En advokat som spesialiserer seg på området, har god kjennskap til hvordan du burde gå frem i saken.

Disse vilkårene gir pasientskadeerstatning

Selv om ditt pasientskadeerstatning beløp ikke avhenger av selve situasjonen bak, da dette kan være veldig mange forskjellige behandlinger, så er enkelte vilkår viktige. Svikt i behandlingen, økonomiske tap som følge av pasientskaden, samt at du melder inn skaden innenfor fristen er alle viktige vilkår å oppfylle. Nedenfor går vi gjennom hver av disse noe mer i detalj.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Svikt i behandlingen

En pasientskade oppstår når det er svikt i behandlingen, og for eksempel en skade du har hatt blir verre eller nye skader oppstår etter operasjonen. Skal du operere i tarmen for eksempel, og legen slår hull på denne, så vil pasientskadeerstatning være veldig aktuelt. Til gjengjeld er ikke bare en dårlig opplevelse med behandlingen nok til å kreve erstatning.

Merk også at det ikke kan være slik at den underliggende skaden eller sykdommen uansett hadde ført til ytterlige skader. Det må nemlig bevises en god årsakssammenheng mellom behandlingen og skaden. Det eneste unntaket til denne regelen er dersom skaden fra operasjonen ble større enn forventet eller kom overraskende på.

Du må oppleve økonomisk tap

Dersom din pasientskade ikke fører til et økonomisk tap, så har du ikke krav på erstatning. Økonomisk tap her regnes som tap til å dekke de utgiftene som oppstår for å komme seg tilbake til det nivået en var på. Her inkluderes ytterligere behandlinger om nødvendig, samt de medisiner en eventuelt må ta.

Her er det verdt å merke seg at ditt pasientskadeerstatning beløp avgjør hvem som skal betale deg. Ved erstatning på over 10,000 kr, så er det Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, som skal betale. Dersom beløpet heller er på under 10,000 kr, så er du selv nødt til å kreve inn beløpet direkte fra klinikken der du mottok behandlingen din.

Ikke glem tidsfristen

Sist, men ikke minst, om du skal ha ditt pasientskadeerstatning beløp, så må du huske på tidsfristen for å søke. Denne er rimelig fleksibel, og den er i dag på minst 3 år etter du oppdaget skaden. Her er det viktig å presisere at det altså er 3 år etter du har oppdaget skaden, og ikke 3 år etter behandlingen.

Allikevel er den absolutte foreldelsen på alle erstatningssaker 20 år. Dette gir allikevel mer enn nok tid for deg til å kreve inn ditt pasientskadeerstatning beløp. Et godt tips er å beholde kvitteringer og notere ned informasjon rundt dine behandlinger. Ikke alle pasientskader blir oppdaget med det første, og da er det lurt å ha informasjonen notert ned, så en ikke glemmer den.

Hvor stort pasientskadeerstatning beløp kan du motta?

Det finnes mange forskjellige pasientskader. Noen pasientskader er meget alvorlige, slik som feildiagnostisering av kreft som fører til ekstreme skader og til tider død. Samtidig finnes det i den andre enden av spekteret pasientskader som, til tross for at de er alvorlige, ikke fører til direkte livstruende skader. Feil ved brystimplantater er et godt eksempel her.

Uansett er realiteten at situasjonen bak behandlingen, operasjonen, oppfølgning, eller hva det måtte være ikke har noen innvirkning på erstatningsbeløpet. Det er nemlig ikke inkludert noen form tort og svie her, og du får heller ikke erstatning bare fordi det opplevdes som en dårlig behandling. Da er en nødt til å ty til andre former for erstatning.

Realiteten er at pasientskadeerstatning kun er rettet mot å dekke kostnadene til å utbedre skaden. Som nevnt gjelder dette kun skader som har årsakssammenheng med operasjonen. En er derfor nødt til å identifisere hvilke skader som kom fra behandlingen, og hvilke skader som uansett hadde oppstått som følge av sykdom og tidligere skader.

Det er for øvrig ingen nedre eller øvre grense på pasientskadeerstatning. Dersom situasjonen taler for det, så kan en likeså godt motta flere hundre tusen kroner for å utbedre en pasientskade. Samtidig kan det hende at en ikke finner noen årsakssammenheng, eller at din pasientskade var å forvente grunnet behandlingens natur.

PRIMÆRT ERSTATNING FOR MERBEHANDLING: Primært vil erstatningen gå til å dekke videre behandlinger, men i noen tilfeller kan du få erstatning for tapt livskvalitet og lignende.

Hvor lang tid tar prosessen?

Nesten like interessant som hvor stor pasientskadeerstatning beløp du vil motta er selvfølgelig hvor lang tid prosessen tar. Dersom du har opplevd en pasientskade, så går du helt sikkert med en følelse av at du fortjener pengene med en gang. Dessverre tar det her vanligvis en god del før du får utbetalt pengene, selv om det varierer noe.

Det er vanlig at saken, spesielt hos NPE, behandles i omtrent 8 måneder. Dette varierer derimot i forhold til alvorlighetsgrad og hvor stor pågang det er snakk om. Dessuten bør det også medregnes litt ekstra tid med tanke på anke av eventuelt avslag. En pasientskadeadvokat kan bidra med raskere innsending og ekspedering av prosessen i mange tilfeller.

Prosessen varer som nevnt i rundt 8 måneder. Har du fått medhold i din klage, så vil ditt pasientskadeerstatning beløp utbetales innen de neste 3 månedene. Dermed vil en utbetaling av pasientskadeerstatning beløp først foregå omtrent 11 måneder etter du søker, med forbehold om at det ikke er noen anker og at du gjennomfører søknaden din på riktig måte.

Slik får du ditt pasientskadeerstatning beløp raskere

Det viktigste når du søker er at din sak for en pasientskade er god. Her handler det først og fremst om sakens alvor for når NPE vil se gjennom dine papirer. Dersom de bestemmer seg for at du kvalifiserer til pasientskadeerstatning, så er det deres jobb å fastsette beløp. Da trenger de mye dokumentasjon fra din side.

Å fastsette et pasientskadeerstatning beløp er som nevnt komplisert, fordi det må bevises årsakssammenheng, og du mottar ikke erstatning for skader som uansett ville oppstått for eksempel. Et viktig tips er å benytte seg av regelmessige oppfølginger hos legen etter du oppdager pasientskaden, slik at du kan dokumentere endringer godt.

Behold også alle kvitteringer og andre bevis på din behandling. Dette gjør det enklere for NPE å sette sammen informasjonen rundt saken. I saker som det oppstår gråsoner og vanskelige avgjørelser, så vil dokumentasjonen være spesielt viktig. Her kan tross alt god dokumentasjon være forskjellen på om du blir tildelt et pasientskadeerstatning beløp eller ei.

Advokat pasientskadeerstatning

Grunnet de mange gråsonene, så er det fornuftig å finne en advokat i pasientskadeerstatning for de aller fleste tilfeller. Det hjelper deg med å organisere informasjonen og å dokumentere dine rettigheter på riktig måte. Dessuten er det verdt å merke seg at NPE i mange tilfeller dekker dine kostnader til advokat. Dette er verdt å se nærmere på for din situasjon.

En advokat i pasientskadeerstatning er dessuten også behjelpelig, da mange gjennomgår tøffe tider etter en pasientskade. Dersom alvorlighetsgraden er høy, så kan dette tross alt være en ganske så stor påkjennelse for offeret. I enkelte tilfeller vil også pasientskaden gjøre det umulig å føre saken selv, og her dekker NPE alltid utgifter til advokat.

Det kanskje viktigste poenget er at en advokat kan sørge for at du mottar ditt pasientskadeerstatning beløp så raskt som mulig. En grunn til at mange søknader tar såpass lang tid er det at privatpersoner selv fyller dem ut, uten kunnskapen om det medisinske og juridiske bak. En advokat i pasientskadeerstatning har god erfaring, og han eller hun kan bistå deg i prosessen.

Vi hjelper deg å finne advokat innen erstatningsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen erstatningsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Motta ditt pasientskadeerstatning beløp i dag

Dersom du har blitt utsatt for en pasientskade, så har du muligens krav på pasientskadeerstatning. Det må ha vært en behandlingssvikt, påført deg et økonomisk tap, og du må klage innen 3 år etter at skaden ble oppdaget. Er disse vilkårene krysset av, så kan du søke om pasientskadeerstatning hos enten NPE eller klinikken du mottok behandlingen hos, avhengig av pasientskadeerstatning beløp.

For å motta pasientskadeerstatningen raskest mulig, anbefales det å bruke advokat. Disse kostnadene er ofte dekket av NPE. Merk at søknaden i seg selv tar rundt 8 måneder, mens utbetaling først kommer etter ca. 11 måneder. Det er ingen øvre grense på pasientskadeerstatning, men målet er alltid å dekke de ytterligere skadene du har opplevd som pasient.

Få svar på ofte stilte spørsmål om pasientskadeerstatning

frase

Hva er kravene for å få pasientskadeerstatning?

For å få pasientskadeerstatning må det foreligge en pasientskade som har oppstått som følge av feil eller mangler i behandlingen. Det må også være en årsakssammenheng mellom skaden og behandlingen. Kravet til årsakssammenheng kan være vanskelig å bevise, og det kan derfor være nødvendig med juridisk hjelp.

frase

Hvem kan søke om pasientskadeerstatning?

Pasienter eller pårørende som har blitt skadet som følge av feil eller mangler i helsevesenet kan søke om pasientskadeerstatning. Dette gjelder både private og offentlige sykehus, klinikker og leger.

frase

Hva er erstatningsbeløpet for pasientskadeerstatning?

Erstatningsbeløpet for pasientskadeerstatning varierer avhengig av skadens omfang og alvorlighetsgrad, og hvor stor innvirkning skaden har på pasientens liv. Erstatningsbeløpet fastsettes individuelt i hver enkelt sak.

frase

Hva er tidsfristen for å søke om pasientskadeerstatning?

Tidsfristen for å søke om pasientskadeerstatning er tre år fra den dagen skaden oppsto eller pasienten fikk kunnskap om skaden og dens årsakssammenheng med behandlingen. Det kan være lurt å søke om erstatning så tidlig som mulig, da det kan ta lang tid å behandle saken.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454