Pasientskadeerstatning: Hvor mye kan man få (beløp m.m.)

Pasientskader oppstår årlig i Norge under operasjoner, diagnostisering, oppfølgning, eller ordinære behandlinger. Ofte assosieres pasientskade med kompliserte operasjoner, men kosmetiske behandlinger og tannlegebesøk kan også resultere i dette. En pasientskade er nemlig en skade eller feil som forverres- eller oppstår på grunn av behandlingssvikt.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

De som jobber i helsevesenet har som må å gjøre deg friskere, men det er ikke alltid ting går som de skal. Noen ganger er feilene grove, for eksempel at legen har vært beruset under behandlingen, eller gjør behandlinger han eller henne ikke var kvalifisert for. I andre tilfeller skyldes feilen mindre åpenbare faktorer, og det er ofte her konfliktene oppstår. 

Når en pasientskade er i gråsonen, er det vanskelig å fastslå om skaden i det hele tatt skyldes en behandlingssvikt. Det er bare merkostnader som de ytterligere skadene medfører gir grunnlag for erstatning, men disse kan man ikke regne ut om man ikke kan fastslå at det har skjedd en pasientskade. 

I denne artikkelen kan du lese mer om pasientskadeerstatning, og hvordan erstatningsbeløpet fastsettes. 

Vilkårene for pasientskadeerstatning

Selv om erstatningsbeløpet ikke baseres på årsaken til skaden, er det en rekke vilkår som må være til stede for at du skal ha krav på utbetaling. Disse vilkårene er at: 

  • Det må ha skjedd en svikt i behandlingen
  • Svikten i behandlingen medfører et økonomisk tap
  • Skaden må meldes innen fristen

Videre i artikkelen kan du lese mer om hvert av vilkårene. 

Svikt i behandlingen

En pasientskade oppstår når en behandlingssvikt gjør at nye skader oppstår, eller at skaden du har blir verre. Mange tror at også dårlige opplevelser hos helsevesenet gir grunnlag for erstatningsutbetaling, men dette stemmer ikke. 

Det kan være vanskelig å bevise at det er behandlingen som har medført merskaden. I mange tilfeller kan det også være underliggende skader eller sykdommer som har skylden, og ikke helsevesenet. Konflikten i mange saker vil handle om hvem som kan bebreides for skaden, og et bevis for en årsakssammenheng mellom skaden og behandlingen vil ofte være avgjørende for om du får godkjent erstatning, eller ikke. 

For vanlige personer kan det være vanskelig å vite hvordan man kan bevise at behandlingen var årsaken til den ytterligere skaden. Hvis du står i en situasjon der utbetalingen nektes på grunn av manglende årsakssammenheng, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for videre veiledning tilpasset din situasjon. 

Behandlingssvikten må føre til et økonomisk tap

Ved pasientskader er det bare det økonomiske tapet som gir grunnlag for erstatning. Hvis ikke behandlingssvikten medførte noen ekstra utgifter eller tap i form av eksempelvis medisiner, mer omfattende behandling, eller inntektstap på grunn av skaden, vil du heller ikke ha krav på en utbetaling. 

Utregningen av det økonomiske tapet er også avgjørende for hvem som skal betale erstatningssummen. For erstatningskrav på over 10 000 kroner, er det Nors Pasientskadeerstatning som betaler. I tilfeller der beløpet er under 10 000 kroner, er det stedet som har gjort behandlingsfeilen som betaler. 

  • Tips! Hvis du har vært til behandling for en skade, kan det være lurt å ta vare på kvitteringer og annen dokumentasjon på utgifter i en periode etter at behandlingen ble gjennomført. Det er ikke alle pasientskader som viser seg rett etter behandlingen. 

Du må kreve erstatning innen tidsfristen

For at du skal få innvilget kravet om pasientskadeerstatning, er det avgjørende at du søker om denne innen tidsfristen på 3 år etter at skaden ble oppdaget. Det er altså ikke behandlingsdagen som er sentral, men dagen da du oppdaget at behandlingen hadde medført ytterligere problemer. 

Det er også en absolutt foreldelsesfrist på 20 år, og du vil ikke kunne kreve erstatning etter at denne har utløpt. 

Hvor stor er utbetalingen?

Det finnes mange forskjellige former for pasientskader. Noen pasientskader er meget alvorlige, for eksempel feildiagnostisering av sykdom som medfører alvorlige konsekvenser på grunn av feil- eller manglende behandling. Andre pasientskader er mindre helseskadelige, for eksempel misfornøyde kunder etter plastisk kirurgi. 

Uavhengig av behandlingssvikten du har vært utsatt for, vil erstatningsbeløpet settes til det økonomiske tapet du har hatt som følge av merskaden. Tort og svie vil ikke bli erstattet, og du får ikke pasientskadeerstatning for dårlige opplevelser. Det vil i mange tilfeller være nødvendig å undersøke hvilke skader du uansett hadde opplevd på grunn av din egen helsesituasjon, og hvilke eventuelle skader helsevesenet er ansvarlige for.  

Hvis du har fått en utregning på erstatningsbeløp, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan se over saken. I noen tilfeller kan det hende at du har glemt å dokumentere utgifter du har hatt, eller at erstatningssummen er for lav. 

Hvor lang tid tar søknadsprosessen?

Mange lurer på hvor lang tid en søknadsprosess for pasientskadeerstatning tar. Selv om de fleste har behov for pengene raskest mulig, tar det i mange tilfeller en god stund før utbetalingen skjer. Prosesstiden vil variere fra sak til sak, og avhenger også av hvor mange saker som skal behandles samtidig. 

Det er vanlig at behandlingen av saken tar rundt 8 måneder, avhengig av hva slags sak det er snakk om. Dessuten tar det også tid fra saken er ferdig behandlet, til beløpet utbetales. Dette kan ta opptil 3 måneder. Samlet sett kan du forberede deg på at søknadsprosessen sammenlagt tar rundt ett år. 

I tilfeller der du får avslag på søknaden, må ettersende dokumentasjon, eller det oppstår andre hindringer underveis, vil saksbehandlingstiden være lenger. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat i forkant av søknaden, slik at den er så fullstendig som mulig før den sendes inn. På denne måten har du gjort alt du kan for at prosessen skal gå fortest mulig, og med størst sjanse for godkjenning av erstatningskravet.  

  • Tips! Ved å regelmessig oppsøke lege eller spesialist (både før, under og etter at skaden skjedde) har du et godt utgangspunkt for å dokumentere endringer i helsetilstanden din gjennom journalen. 

Advokat ved søknad om pasientskadeerstatning

Pasientskadeerstatning er et komplisert område, og det er mange gråsoner som det kan være vanskelig å forstå. Ved å ta kontakt med en advokat, kan du få god veiledning og hjelp underveis i søknadsprosessen. Advokaten kan bidra med å samle inn- og organisere informasjonen i saken på en måte som gjør det enkelt og oversiktlig for saksbehandleren å forstå hva som har skjedd. En god presentasjon av saken øker sannsynligheten for at den blir godkjent. I noen tilfeller dekker Norsk Pasientskadeerstatning utgiftene til advokat, så dette kan det være lurt å undersøke nærmere. 

En advokat vil også være et godt verktøy i situasjoner der du ikke har ressurser eller overskudd til å ta saken i egne hender. Noen pasientskader er så alvorlige at offeret ikke kan føre saken selv.  

Hvis du har vært utsatt for en pasientskade, kan det være lurt å sette i gang søknadsprosessen allerede i dag. Selv om du har en frist på 3 år, vil det som nevnt kunne ta opptil 12 måneder å få utbetalt pengene. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende