Bilde

VIKTIG FOR TILKOMSTEN: En veirett er avgjørende for å komme helt frem til en rekke eiendommer, og har mye å si for verdien av eiendommen.

Når kan du kreve hevd på veirett?

Sist oppdatert: 13. desember 2023

Alle har behov for en vei for å komme seg frem til huset eller fritidseiendommen. Ofte er veien man bruker noen andres eiendom, og i flere tilfeller oppstår det uenighet. Hvem har rett til å bruke veien? 

I denne artikkelen kan du lese mer om veirett, og hvilke rettigheter du har. 

Veirett er retten til å bruke en vei som går over noen andres eiendom. Denne retten er nødvendig for at ferdselen over en vei du ikke eier skal skal være lovlig.

Kortversjonen

  • En veirett kan oppstå gjennom avtale eller hevd. Omfanget av rettigheten avhenger av stiftelsesgrunnlaget, og begrensningene i servituttloven.
  • Hvis en eiendom skal deles opp, vil i utgangspunktet den nye eiendommen ha samme veirett som den opprinnelige eiendommen med mindre man har avtalt noe annet.
  • Det er lurt å tinglyse veiretten for å sikre rettsvern for bruken. Gjennom tinglysning vil bruksrettigheten overføres til den neste eieren ved salg eller arv.

Hvordan oppstår veirett?

Du kan få rett til å bruke veien på to måter: 

  1. Avtale: Du kan få veirett gjennom en avtale med den som eier veien. 
  2. Hevd: Du kan få veirett gjennom langvarig bruk av veien, der du har vært i god tro om at du har veirett. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Avtale

I mange tilfeller får man veirett ved å inngå en avtale med eieren av veien du ønsker å bruke. Som oftest vil denne typen avtale bli tinglyst, og vil også fremgå i grunnboken. Hvis avtalen ikke er tinglyst, vil den fremdeles kunne være gyldig. Problemet her, vil være at man ikke kan bevise at man er enige om at du har veirett. 

Hevd

Hevd er en måte man kan få eiendomsrett eller bruksrett for noe man ikke eier. 

Både privatpersoner og det offentlige kan kreve hevd. 

For å kunne kreve hevd på veiretten, må to vilkår være oppfylt: 

  1. Du må ha vært i god tro om at du har veirett. God tro betyr at du ikke var kjent med at du ikke har veirett. Hvis du har fått aksept for bruken av veien, kan du ikke kreve hevd. Da har du veirett i kraft av avtalen mellom deg og eieren av veien. 
  2. Hvis veien til eiendommen er nødvendig, må du ha brukt den som om du var eier i 20 år sammenhengende. Hvis veien ikke er nødvendig for å komme seg til eiendommen, er tiden 50 år. 
MANGE KRAV: Det skal en del til for å hevde en veirett.

Vi skiller mellom eiendomshevd og brukshevd

Eiendomshevd er et krav om retten til en gjenstand. Eksempelvis kan dette være et areal.     

Brukshevd er et krav om bruksrett for noen andres eiendom, for eksempel noen andres vei eller brygge.

Hvem har rett til å bruke veien, og hva kan den brukes til?

Videre tar vi utgangspunkt i at du og eieren av veien er enige om at det foreligger en avtale om veirett. Hvis du er nektet veirett, kan du lese mer om det her

Det kan tenkes at det oppstår uenigheter om hvem som skal bruke veien, og hva den skal kunne brukes til. 

For å klargjøre hvilke rettigheter man har, må man se på hva som sies i stiftelsesgrunnlaget. Som oftest er stiftelsesgrunnlaget en avtale mellom deg og eieren av veien. I så fall må man se hva som står i avtalen mellom dere. 

Hvis veiretten skyldes hevd, må det vurderes hva slags bruk veien har tjent til i hevdstiden. 

Noen ganger kan man ha problemer med å finne et klart stiftelsesgrunnlag. I så fall må man gjøre en helhetsvurdering av som omfattes av bruksretten, der du og eieren av veiens oppfatning av enigheten vil være viktig.

Veirett når en eiendom deles opp

Hvis en eiendom deles i flere deler, kan det oppstå konflikt om de nye eiendommene vil ha den samme veiretten hovedeiendommen. 

Som regel vil de nye eiendommene ha den samme retten til veien som den opprinnelige eiendommen. I noen tilfeller vil det stå noe annet i stiftelsesgrunnlaget eller en annen avtale, og i så fall er det den avtalen som gjelder. 

Merk! Hvis det vil medføre en urimelig ulempe eller unødvendig skade for den opprinnelige eiendommen, vil det ikke alltid kunne gis veirett til de fradelte eiendommene (se servituttloven § 2). I så fall vil du måtte få veirett ved ekspropriasjon.

Tinglysning av veiretten

For å sikre rettsvern for avtalen, er det en fordel å tinglyse veiretten. I så fall vil rettighetene til bruken av veien tilfalle eiendommen, og ikke personen som bruker den. Ved et eventuelt salg eller overdragelse av eiendommen, vil veiretten overføres til den neste eieren.

Hvis avtalen om veirett er privat, og kun gjelder for gitte personer, vil den ikke kunne tinglyses.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat for å kreve hevd på veirett

Ingen tilfeller er like, og ofte er det vanskelig å vite om man har veirett, eller ikke. Det er alltid tilleggsvilkår, nyanser og unntak vi ikke kan presentere i en så generell fremstilling. 

For å få best mulig veiledning i din sak, er det anbefalt at du tar kontakt med en advokat. Du kan lese mer om hvordan våre tjenester fungerer her.

Få svar på ofte stilte spørsmål om veirett

frase

Hvor lenge må en vei være brukt for å kreve hevd på veirett?

Det er ikke fastsatt en konkret tidsperiode som må til for å kreve hevd på veirett. Retten til å kreve hevd på veirett vil bero på en konkret vurdering av bruken av veien, men det anbefales vanligvis at veien har blitt brukt i minst 20 år.

frase

Hvordan dokumenterer man hevd på veirett?

For å dokumentere hevd på veirett må man samle inn dokumentasjon som viser bruken av veien over tid, for eksempel ved å innhente vitneutsagn eller bilder som viser at veien har blitt brukt i en lengre periode. Det kan også være relevant å samle inn dokumentasjon som viser at eieren av den andre eiendommen ikke har protestert på bruken.

frase

Kan man kreve hevd på veirett dersom det allerede finnes en veirettavtale?

Nei, dersom det allerede finnes en gyldig veirettavtale mellom partene vil det ikke være mulig å kreve hevd på veirett.

frase

Kan man miste hevd på veirett dersom man slutter å bruke veien i en periode?

Ja, dersom man slutter å bruke veien over en lengre periode kan man miste hevd på veirett. Det er derfor viktig å fortsette å bruke veien jevnlig for å opprettholde hevd på veirett.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454