Bilde

DOBBEL STRAFF: I prøvetiden får du dobbelt så mange prikker for brudd på trafikkreglene.

Miste lappen i prøvetiden: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 19. mai 2023

Det er mange som har hørt om prøvetiden, men hva er det egentlig? Prøvetiden er en periode på 2 år etter at du har tatt førerkortet for første gang. Det er også andre som kan ha prøvetid, men dette kommer vi tilbake til. 

Hvis det er under to år siden du tok førerkortet, er det fort gjort å gå på en smell hvis du ikke er klar over reglene som gjelder. Det er nemlig sånn at du får dobbelt så stor prikkbelastning hvis du bryter trafikkreglene i denne perioden. 

Dette betyr at en fartsovertredelse som normalt gir deg 2 prikker, vil gi 4 prikker i prøveperioden. Hvis du bryter fartsgrensen to ganger, vil du miste førerkortet og måtte ta lappen på nytt. 

I denne artikkelen kan du lese mer om å miste lappen i prøvetiden.

Kortversjonen

 • Hvis det er mindre enn 2 år siden du tok lappen for første gang, har du prøvetid. Andre kan også ha prøvetid, for eksempel om du har vært uten lappen over lengre tid.
 • Under prøvetiden vil du få dobbelt så mange prikker på førerkortet for overtredelser enn sjåfører som ikke har prøvetid.
 • Du kan få prikker for fartsovertredelse, manglende sikring av passasjerer under 15 år, ulovlige forbikjøringer, brudd på vikeplikten, bruk av mobiltelefon, osv.
 • Prikker gis som regel ved politikontroll, eller hvis du blir tatt i fotoboks.
 • Du kan klage på prikker på førerkortet, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat dersom du står i fare for å miste lappen.

Hvem har prøvetid? 

Når det er under 2 år siden du tok lappen første gang, har du automatisk en prøvetid på to år. 

Du kan også få prøvetid hvis du har vært uten førerkort en lang periode. I så fall vil prøvetiden være pålagt av myndighetene. 

Bakgrunnen for prøveperioden er at de som er ferske, eller har vært lenge ute av trafikkbildet, skal ferdes hensynsfullt i trafikken

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvor mange prikker kan jeg få før førerkortet fratas? 

Alle som har førerkort og oppholder seg i Norge er en del av prikkbelastningssystemet. Her registreres regelbruddene du gjør i trafikken i form av «prikker» på førerkortet ditt. 

Når du er innenfor prøvetiden vil du få dobbelt så mange prikker som sjåfører som ikke er innenfor prøvetiden. I praksis betyr dette at du vil bli dobbelt så hardt straffet som de andre bilistene for den samme handlingen. 

Hvis du får 8 prikker eller mer i løpet av 3 år, vil du miste lappen i 6 måneder. For de som ikke har prøveperiode vil som regel førerkortet automatisk gis til dem når perioden er ferdig. Hvis du er innenfor prøvetiden, må du ta lappen på nytt for å få førerkortet tilbake. At du må ta lappen på nytt, innebærer at du må ta den teoretiske og den praktiske førerprøven. Du trenger ikke å ta de andre obligatoriske kjøretimene på nytt (glattkjøring, mørkekjøring, langkjøring, osv.). 

Når du har fått 4 prikker vil du motta varsel om dette fra politiet. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for at du mister førerkortet overraskende. Om en overtredelse er veldig grov, eller du gjør flere relebrudd samtidig, vil du kunne miste lappen på stedet.  

Hva kan du få prikker for? 

Det er mange forhold du kan få prikkbelastning på førerkortet for. Her er en liste over hva som gir det to og tre prikker. Hvis et regelbrudd ikke er nevnt her, er det sannsynligvis fordi det er så grovt at prikker ikke er en kraftig nok reaksjon. 

Du får to prikker på førerkortet ved: 

 • Fartsovertredelse 11-15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
 • Fartsovertredelse 16-20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år

Du får tre prikker på førerkortet ved: 

 • Fartsovertredelse f.o.m. 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
 • Fartsovertredelse f-o-m- 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere
 • Kjøre på rødt lys
 • Ulovlig forbikjøring
 • Brudd på vikeplikt
 • Kjøring i sperreområde
 • For kort avstand til kjøretøyet foran
 • Kjøring med trimmet motorsykkel eller moped
 • Brudd på mobilbruksforbudet

Som du kan se, vil 2 regelbrudd i prøvetiden gjøre at du fratas lappen. Dette er fordi at to regelbrudd vil medføre minimum 8 prikker på førerkortet. 

Selv om prikker er det vanligste man hører om, kan du også straffes på andre måter i tillegg. Du kan motta et forenklet forelegg (bøter) som gis sammen med prikkene. For mer alvorlige trafikkovertredelser kan du risikere forelegg, fengsel eller samfunnsstraff. 

Et forenklet forelegg er en bot du betaler, og overtredelsen registreres ikke i strafferegisteret. 

Hvis du får et forelegg, vil dette registreres i strafferegisteret. Dette er fordi at et forelegg er et alternativ til tiltale og eventuelle domfellelser. 

Hvordan får du prikker?

Det er to måter å få prikker på førerkortet: 

 1. Du blir stanset av politiet for et regelbrudd som gir deg prikk på førerkortet
 2. Du blir tatt i en automatisk trafikkontroll (fotoboks eller fotoboks med distansemåler) 

Hvis du får prikker på førerkortet ditt, registreres disse i et samlet register som du kan få innsyn i ved å møte opp hos politiet. Vegvesenet gir deg bare generell informasjon om prikkeordningen, men kan ikke fortelle deg om du har prikker, og eventuelt hvor mange. 

For å få vite hvor mange prikker du har, må du møte opp på politistasjonen med gyldig legitimasjon. 

Kan du klage på prikker? 

Når du blir tatt for en overtredelse i trafikken, vil du kunne velge med å godta eller ikke godta et forelegg eller et forenklet forelegg. Hvis du godtar, kan du ikke klage i etterkant. 

Hvis du derimot velger å ikke godta, vil saken gå videre til domstolene og avgjøres der. Om du ikke er enig i resultatet, må du anke dommen etter vanlige regler i domstolene. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen strafferett

Få tilbud fra 3 advokater innen strafferett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Bruk av advokat ved når førerkortet fratas

Hvis du motsier deg et forelegg eller et forenklet forelegg, vil domstolene avgjøre resultatet av saken. Her har du mulighet til å gi ditt syn på saken, og det kan være lurt å ta kontakt med en advokat i forkant så du har all dokumentasjon og forberedelse på plass før du skal forklare seg. 

For mange vil tap av førerkortet være en stor belastning, spesielt hvis man er avhengig av kjøretøyet i hverdagen, eller er yrkessjåfør. 

En advokat vil kunne hjelpe deg med å forberede saken din best mulig, sånn at sjansene er størst for at du får beholde førerkortet. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om å miste lappen i prøvetiden

frase

Hvilke regler gjelder for tap av førerretten i prøvetiden?

I prøvetiden er det strengere regler for tap av førerretten. Dersom du som ny sjåfør begår en trafikkforseelse som medfører tap av førerretten, vil du miste førerkortet for en lengre periode enn en erfaren sjåfør ville gjort i samme situasjon. Hvis du mister førerretten i prøvetiden, må du også gjennomføre trafikalt grunnkurs og bestå en ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

frase

Hvilke forseelser kan føre til tap av førerretten i prøvetiden?

Forseelser som kan føre til tap av førerretten i prøvetiden inkluderer blant annet promillekjøring, kjøring uten gyldig førerkort, å forårsake en trafikkulykke med alvorlige skader eller død, og å kjøre for fort. Også mindre forseelser kan føre til tap av førerretten dersom de skjer flere ganger i prøvetiden.

frase

Hva skjer hvis man mister førerretten i prøvetiden og ønsker å få den tilbake?

Hvis du mister førerretten i prøvetiden og ønsker å få den tilbake, må du gjennomføre trafikalt grunnkurs og bestå en ny førerprøve. Dette innebærer teoriundervisning, praktisk opplæring og en avsluttende prøve som må bestås for at førerretten skal gjenopprettes.

frase

Er det noen forskjell i reglene for tap av førerretten for ulike førerkortklasser i prøvetiden?

Reglene for tap av førerretten i prøvetiden er de samme for alle førerkortklasser. Det betyr at uavhengig av hvilken førerkortklasse du har, vil du møte de samme konsekvensene dersom du begår en trafikkforseelse som medfører tap av førerretten i prøvetiden.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454