Klage på nabo i borettslag: Alt du trenger å vite (bevisførsel m.m.)

Sist oppdatert: 21. Sep, 2022

  Når man bor i et borettslag bor man tett på naboer som kanskje er i annen livssituasjon enn deg selv, og det ikke uvanlig at konflikter oppstår. Det er allikevel ingen tvil om at når man selv har valgt å bo såpass tett på andre, må man akseptere en del mer, og tålegrensen er ofte satt en god del høyere enn om du bor i et hus (boligstrøk).

  De vanligste grunnene til konflikt er støy og luktproblemer. Som oftest reguleres dette av borettslagets vedtekter, og man er i utgangspunktet pliktig til å vise et visst skjønn når det gjelder hva man må akseptere.

  Det oppstår likevel tilfeller der den såkalte tålegrensen, eller borettslagets vedtekter blir brutt, og det er grunn til å klage på naboens oppførsel. 

  I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du bør gå frem om du ønsker å klage på naboen i borettslaget.

  Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

  Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

  Ta det opp med den/de det gjelder

  Det første man bør gjøre om man irriterer seg over naboens oppførsel er å legge frem dette på en ordentlig og høflig måte overfor den det gjelder. Det kan hende at naboen ikke var klar over at han var til sjenanse, og således endrer oppførsel. Da er problemet ute av verden for begge parter.

  Om det er slik at naboen det gjelder har brutt ordensbestemmelsene, eller andre vedtekter dere har i borettslaget bør du henvise til disse og vise i detalj hva du fant støtende. Det kan være smart å prøve å sette seg inn i naboens situasjon.

  Om det var en enkel hendelse som var bakgrunnen til sjenanse, bør du vise mer skjønn, enn om det er et gjentagende problem.

  Skriftlig klage til den/de det gjelder

  Om den muntlige klagen ikke hjalp, kan den andre henvendelsen være skriftlig og bør være mer formell enn den muntlige henvendelsen. I denne klagen er det essensielt at du er konkret, og at du tydelig får frem hva du klager på.

  Det er en del ting det kan være smart å inkludere i denne klagen, det er blant annet;

  • Det bør komme klart frem hvem mottaker av klagebrevet er.
  • Få klart frem hva det er du klager på.
  • Få frem tidspunktet på det du klager på. Dette er spesielt viktig om det er et støyproblem som byter borettslagets vedtekter, for eksempel festbråk midt på natten.
  • Få klart frem hvem du er, og hvor du bor i forhold til den du klager på.
  • Få frem at du har tatt opp problemstillingen med naboen tidligere (muntlig) uten å ha sett noen tegn til bedring.
  • Få frem spesielle ting som gjør at overtredelsen er ekstra belastende for deg. Det kan være at du har en sykdom som krever mer ro enn andre, eller at du akkurat har fått barn, osv.

  Skriftlig klage til styret i borettslaget

  Om heller ikke den skriftlige klagen hjalp er neste steg å ta kontakt med styret i borettslaget.

  I et borettslag er det styret som har ansvaret for å melde fra til de beboerne som bryter reglene, og det er styret som til syvende og sist kan følge opp med et salgspålegg i henhold til Burettslagslova § 5-22. 

  Ved en skriftlig klage til styret er det viktig å være saklig og korrekt (ikke la følelsene ta overhånd) og få tydelig frem ditt standpunkt. Du kan bruke den samme malen som du brukte når du skrev klage til naboen, men i tillegg til de punktene kan det være lurt å inkludere;

  Få frem at du har tatt opp problemstillingen med naboen tidligere både muntlig, men også skriftlig, uten å ha sett noen tegn til bedring. Legg gjerne ved dette brevet som et eget vedlegg.

  Om naboen fortsetter og styret tar deg på alvor?

  Om naboen fortsetter i det samme sporet selv etter at styret har gitt han en skriftlig advarsel er det  bestemmelser både i burettslagslova, og eiersekssjonsloven som gir styret i et borettslag eller sameie muligheter for å fjerne en beboer som det er spesielt store problemer med.

  Det er viktig å merke seg at det er svært strenge krav til bevis hva gjelder både overtredelsen, men også saksgangen til styret, for at en beboer kan bli tvunget til å selge.

  Som klager er det viktig med bevisførsel, det mer og grundigere, det bedre. Om det for eksempel er bråk som er grunnen til sjenanse bør borettslaget/styret ta opp hendelsene, i tillegg kan det være smart å bruke en desibelmåler til å vise hvor høyt bråket var. Loggfør i detalj hver gang det er overenstemmelser med gjendende vedtekter.

  Det er også smart å sende en skriftlig klage til både styret, og den beboeren det gjelder hver gang det er en gjentagende hendelser. Styret bør også gjøre dette til beboeren det gjelder.

  Grunnen er at, for at en beboer kan pålegges å selge seksjonen sin stilles det krav til at det er gjentatte hendelser, og at det forekommer flere skriftlige klager fra andre beboere (som ikke kan være anonyme), samt flere skriftlige varsler i fra styret.

  Om støyen fortsetter og styret ikke tar deg på alvor?

  Det er dessverre ikke uvanlig at styret ikke finner dine problemer like store som det du gjør, og at ting ofte tar mye lengre tid enn det du som skadelidende hadde sett for deg. Det er også en del borettslagsstyrer som er sammensatt av folk som ikke innehar den kompetansen som kreves for at du skal komme videre som skadelidende nabo.

  Du bør som skadelidende uansett prøve å bygge sak med å føre den samme bevisførselen som i avsnittet over, i tillegg til at du bør sende skriftlig klage til både styret og beboeren det gjelder hver gang det er en overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

  Om styret ikke tar deg på alvor bør du oppsøke advokat som kan geleide deg gjennom hele prosessen. Så fremt du har innboforsikring, vil den også vanligvis dekke 80% av advokatkostnadene i slike saker. Det finnes advokater som spesialiserer seg på nabotvister, og de har ofte lang erfaring i å løse nettopp slike saker.