Klage på nabo i borettslag: Alt du trenger å vite (bevisførsel m.m.)

Når man bosetter seg i et borettslag, har man valgt å være tett på naboer som kan stå i en annen livssituasjon enn seg selv. Hvis dere har forskjellig syn på hvordan ting bør gjøres, hva som er akseptabel oppførsel, og hvem som har ansvaret for hvilke oppgaver, er det ikke uvanlig at konflikter oppstår. 

Det er viktig å huske at ved å bosette deg i et borettslag har du akseptert mer støy og kontakt med naboen enn hvis du hadde bosatt deg mer landlig der boligene er spredt. De vanligste kildene til konflikt er støy og luktproblemer, men også andre irritasjonsmomenter kan forekomme. 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kan ta opp problemer du opplever i borettslaget. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Ta opp problemet direkte

Det er mange som irriterer seg over naboens oppførsel over lengre tid, uten å ta opp problemet med noen. Bakgrunnen for at det har gått lang tid, er i de fleste tilfeller at man er usikker på hvordan man skal legge det frem, og hvordan naboen vil reagere. 

Før du tar opp problemet med naboen din, kan det være lurt å tenke gjennom hvor ofte problemet oppstår, hvor lenge det varer, og hvor intenst det er. Hvis du kommer frem til at problemet bare skjer et par ganger i året, og at det kun varer en kveld, er det kanskje ikke nødvendig å surne naboforholdet. Om du derimot kommer frem til at problemet skjer på ukentlig basis, varer lenge, og er slitsomt, vil det være det beste for begge parter at du tar opp saken før den vokser seg større. 

Det er viktig at du tar opp problemet på en høflig og ordentlig måte med personen det gjelder. Gjerne forbered noen løsninger du tenker at kan fungere for begge parter, og hør hva naboen syntes. I mange tilfeller er ikke naboen klar over at du kan høre bråket, eller at lukten fra boligen hans eller hennes sprer seg i hele borettslaget. De aller fleste ønsker en god tone med naboene sine, og problemet løses ofte her. 

Hvis naboen din ikke endrer oppførsel etter at han eller henne har fått beskjed, er det lurt å sette seg inn i ordensbestemmelsene til borettslaget. Det neste steget vil være å sende en skriftlig klage. 

Skriftlig klage til naboen

Hvis den muntlige beskjeden ikke hjalp, er det naturlig at den neste henvendelsen til naboen er skriftlig. Denne kan med fordel være mer formell, og det er viktig at du er tydelig på hva du faktisk klager på.  

Det er en del ting det kan være smart å inkludere i denne klagen: 

Klart komme frem at du klager på naboen (ved navn), og hvem du er

  • Det burde klart komme frem at du klager på naboen (gjerne ta med navnet hans/hennes) og hvem det er som klager. 
  • Hva du klager på. Er det lukt, støy, eller noe annet? 
  • Gjerne skriv noe om omfanget av problemet, både tidspunkter, hvor ofte, og hvor intenst problemet er gir et godt utgangspunkt til senere klage til borettslaget. 
  • Hvis oppførselen strider mot ordensreglene kan du med fordel sitere disse, og vise nøyaktig hva du mener at naboen din har brutt
  • Få frem at du har tatt opp problemet med naboen tidligere (muntlig) uten at dette har medført noen forbedring
  • Gi konkrete eksempler på hvorfor oppførselen er et problem, Det kan være at du ikke får sove om natten, at lukten gir deg migrene, eller noe annet. 

Skriftlig klage til styret i borettslaget

Hvis ikke den skriftlige klagen førte til noen endring i oppførselen til naboen din, vil du måtte ta kontakt med styret i borettslaget. 

Styret har ansvar for å melde fra til beboerne som bryter reglene, og det er styret som eventuelt kan komme med konsekvenser i henhold til loven. I alvorlige tilfeller kan dette medføre et salgspålegg. 

I den skriftlige klagen til styret vil mange av de samme punktene som klagen til naboen være aktuelle. Det er viktig at du er saklig, og at du tydelig får frem at dette problemet er mer enn bare en bagatell. 

Få gjerne frem at du har tatt opp problemet med naboen både muntlig og skriftlig tidligere, men at dette ikke ga noe resultat. Legg gjerne ved klagen du sendte til naboen som vedlegg til klagen som sendes til styret. 

Hva hvis klagen ikke hjelper?

Hvis naboen fortsetter med oppførselen sin etter at styret har gitt han en skriftlig advarsel, finnes det egne bestemmelser i loven som gir styret mulighet til å fjerne en beboer som ikke retter seg etter reglene. Dette er imidlertid et veldig stort inngrep i naboens liv, og krever mer enn at vedkommende har hatt en høylytt fest i ny og ne. 

Det er også veldig strenge krav til bevis på at det faktisk har skjedd en overtredelse av reglene, og det er derfor viktig at du tar vare på alle klagene og dokumentasjonen du har underveis. For å dokumentere støy kan du gjerne filme, eller bruke en desibelmåler som kan si noe om hvor høyt bråket er. Gjerne skriv en logg over alle gangene hendelsene skjer, slik at du kan vise at det ikke bar er en engangshendelse. 

Du kan også sende en ny klage til styret og naboen din hver gang problemet oppstår. På denne måten viser du at problemet fortsatt foregår, og at du gjør ditt beste for å få slutt på det. Hvis det er flere naboer som plages, kan dere gjerne gå sammen for å rette en samlet klage. 

Veien videre

I noen tilfeller kan det hende at styret ikke anser problemet som like alvorlig som du gjør, eller at løsningen tar så lang tid at det ikke er til å holde ut. Mange borettslagstyrer består av vanlige beboere, og i flere tilfeller har de ikke noen større kunnskap enn deg.

Hvis du opplever at styret ikke tar deg på alvor, eller ikke klarer å løse problemet på en tilfredsstillende måte, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat som kan hjelpe deg videre i prosessen. Hvis du har innboforsikring, kan det hende at denne dekker store deler av advokatutgiftene dine. 

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende