Bilde

PLAGSOMME NABOER: Støy, lukt eller andre irritasjonsmomenter kan ha mye å si for trivselen i hverdagen.

Klage på nabo i borettslag: Alt du trenger å vite (bevisførsel m.m.)

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Når man bor i et borettslag bor man tett på naboer som kanskje er i annen livssituasjon enn deg selv, og det ikke uvanlig at konflikter oppstår. Det er allikevel ingen tvil om at når man selv har valgt å bo såpass tett på andre, må man akseptere en del mer, og tålegrensen er ofte satt en god del høyere enn om du bor i et hus (boligstrøk).

De vanligste grunnene til konflikt er støy og luktproblemer. Som oftest reguleres dette av borettslagets vedtekter, og man er i utgangspunktet pliktig til å vise et visst skjønn når det gjelder hva man må akseptere.

Det oppstår likevel tilfeller der den såkalte tålegrensen, eller borettslagets vedtekter blir brutt, og det er grunn til å klage på naboens oppførsel. 

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du bør gå frem om du ønsker å klage på naboen i borettslaget.

Kortversjonen

  • Det er ikke alltid like enkelt å klage på en nabo i borettslaget. En god start er å ta opp problemet direkte med den det gjelder.
  • Om samtale ikke hjelper, er det lurt å skrive en skriftlig klage der du beskriver problemet grundig. Dette brevet kan senere brukes som dokumentasjon i saken.
  • Alle borettslag har et styre, og her kan man levere klager. Det er likevel ikke alltid styret tar ordentlig tak i saken, og det er ikke sikkert at naboen din endrer atferden sin.
  • Hvis du ikke kommer videre i saken, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på området. Advokaten kan gi deg veiledning tilpasset saken, og noen ganger dekker forsikringen din utgifter til advokat.

Ta det opp med den/de det gjelder

Det første man bør gjøre om man irriterer seg over naboens oppførsel er å legge frem dette på en ordentlig og høflig måte overfor den det gjelder. Det kan hende at naboen ikke var klar over at han var til sjenanse, og således endrer oppførsel. Da er problemet ute av verden for begge parter.

Om det er slik at naboen det gjelder har brutt ordensbestemmelsene, eller andre vedtekter dere har i borettslaget bør du henvise til disse og vise i detalj hva du fant støtende. Det kan være smart å prøve å sette seg inn i naboens situasjon.

Om det var en enkel hendelse som var bakgrunnen til sjenanse, bør du vise mer skjønn, enn om det er et gjentagende problem.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Skriftlig klage til den/de det gjelder

Om den muntlige klagen ikke hjalp, kan den andre henvendelsen være skriftlig og bør være mer formell enn den muntlige henvendelsen. I denne klagen er det essensielt at du er konkret, og at du tydelig får frem hva du klager på.

Det er en del ting det kan være smart å inkludere i denne klagen, det er blant annet;

  • Det bør komme klart frem hvem mottaker av klagebrevet er.
  • Få klart frem hva det er du klager på.
  • Få frem tidspunktet på det du klager på. Dette er spesielt viktig om det er et støyproblem som byter borettslagets vedtekter, for eksempel festbråk midt på natten.
  • Få klart frem hvem du er, og hvor du bor i forhold til den du klager på.
  • Få frem at du har tatt opp problemstillingen med naboen tidligere (muntlig) uten å ha sett noen tegn til bedring.
  • Få frem spesielle ting som gjør at overtredelsen er ekstra belastende for deg. Det kan være at du har en sykdom som krever mer ro enn andre, eller at du akkurat har fått barn, osv.

Skriftlig klage til styret i borettslaget

Om heller ikke den skriftlige klagen hjalp er neste steg å ta kontakt med styret i borettslaget.

I et borettslag er det styret som har ansvaret for å melde fra til de beboerne som bryter reglene, og det er styret som til syvende og sist kan følge opp med et salgspålegg i henhold til Burettslagslova § 5-22. 

Ved en skriftlig klage til styret er det viktig å være saklig og korrekt (ikke la følelsene ta overhånd) og få tydelig frem ditt standpunkt. Du kan bruke den samme malen som du brukte når du skrev klage til naboen, men i tillegg til de punktene kan det være lurt å inkludere;

Få frem at du har tatt opp problemstillingen med naboen tidligere både muntlig, men også skriftlig, uten å ha sett noen tegn til bedring. Legg gjerne ved dette brevet som et eget vedlegg.

Om naboen fortsetter og styret tar deg på alvor?

Om naboen fortsetter i det samme sporet selv etter at styret har gitt han en skriftlig advarsel er det  bestemmelser både i burettslagslova, og eiersekssjonsloven som gir styret i et borettslag eller sameie muligheter for å fjerne en beboer som det er spesielt store problemer med.

Det er viktig å merke seg at det er svært strenge krav til bevis hva gjelder både overtredelsen, men også saksgangen til styret, for at en beboer kan bli tvunget til å selge.

Som klager er det viktig med bevisførsel, det mer og grundigere, det bedre. Om det for eksempel er bråk som er grunnen til sjenanse bør borettslaget/styret ta opp hendelsene, i tillegg kan det være smart å bruke en desibelmåler til å vise hvor høyt bråket var. Loggfør i detalj hver gang det er overenstemmelser med gjendende vedtekter.

Det er også smart å sende en skriftlig klage til både styret, og den beboeren det gjelder hver gang det er en gjentagende hendelser. Styret bør også gjøre dette til beboeren det gjelder.

Grunnen er at, for at en beboer kan pålegges å selge seksjonen sin stilles det krav til at det er gjentatte hendelser, og at det forekommer flere skriftlige klager fra andre beboere (som ikke kan være anonyme), samt flere skriftlige varsler i fra styret.

Vi hjelper deg å finne advokat innen eiendomsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen eiendomsrett. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Om støyen fortsetter og styret ikke tar deg på alvor?

Det er dessverre ikke uvanlig at styret ikke finner dine problemer like store som det du gjør, og at ting ofte tar mye lengre tid enn det du som skadelidende hadde sett for deg. Det er også en del borettslagsstyrer som er sammensatt av folk som ikke innehar den kompetansen som kreves for at du skal komme videre som skadelidende nabo.

Du bør som skadelidende uansett prøve å bygge sak med å føre den samme bevisførselen som i avsnittet over, i tillegg til at du bør sende skriftlig klage til både styret og beboeren det gjelder hver gang det er en overensstemmelse med gjeldende vedtekter.

Om styret ikke tar deg på alvor bør du oppsøke advokat som kan geleide deg gjennom hele prosessen. Så fremt du har innboforsikring, vil den også vanligvis dekke 80% av advokatkostnadene i slike saker. Det finnes advokater som spesialiserer seg på nabotvister, og de har ofte lang erfaring i å løse nettopp slike saker. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om klage på nabo i borettslag

frase

Hva er styrets rolle i en nabokonflikt i et borettslag?

Styret i borettslaget har ansvar for å håndtere klager og konflikter mellom beboerne. De skal sørge for at regler og vedtekter i borettslaget overholdes og forsøke å løse konflikter på en konstruktiv måte.

frase

Hva kan jeg gjøre hvis styret i borettslaget ikke tar tak i klagen min på naboen?

Hvis styret i borettslaget ikke tar tak i klagen din på naboen, kan du vurdere å ta saken videre til Forliksrådet, som er en instans for mekling og konfliktløsning i sivile tvister. Du kan også søke juridisk hjelp fra en advokat som kan bistå med rådgivning og eventuell rettslig behandling av saken.

frase

Hvilke regler og plikter gjelder for beboere i et borettslag?

Beboere i et borettslag må følge borettslagets vedtekter og husordensregler, samt eventuelle andre regler som gjelder for borettslaget. Dette kan omfatte regler om ro og orden, bruk av fellesarealer, dyrehold og parkering.

frase

Hva kan skje dersom en nabo i et borettslag ikke retter seg etter klagen og fortsetter med uakseptabel oppførsel?

Dersom en nabo i et borettslag ikke retter seg etter klagen og fortsetter med uakseptabel oppførsel, kan styret i borettslaget vurdere ulike tiltak, som advarsler, bøter eller andre sanksjoner. I ytterste konsekvens kan en beboer risikere å miste retten til å bo i borettslaget dersom vedkommende ikke følger reglene og vedtektene.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454