Codex Advokat

Som verdens første klimanøytrale advokatfirma bistår Codex klienter i hele landet, enten de er privatpersoner eller aktive i næringslivet. Codex har kontor i Oslo sentrum og kan hjelpe innen en rekke rettsområder.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2010
  • Checkmark
    98 ansatte
  • Checkmark
    Akersgata 51, 0180 Oslo

Les mindre

Codex Advokat er et av de største advokatfirmaene i Oslo. De leverer tjenester til både privatpersoner og næringsdrivende over hele landet. Rettsområdene de bistår klienter med er familierett, arbeidsrett, eiendomsrett, personskade, personskatt og klima- og miljørett.

Codex Advokat

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Codex

Codex er verdens første klimanøytrale advokatfirma med anerkjennelse av FN, og er et firma med stort mangfold av personligheter, erfaringer, tenkemåter og kompetanser. Kontoret ligger sentralt i Akersgata i Oslo og huser de 73 advokatene i firmaet. Uansett hvor du er, eller hvem du er, kan du få profesjonell og entusiastisk hjelp innen flere rettsområder.

Kompetanseområder

Familierett er et vanskelig område og mange kan oppleve ubehag når de blir opplyst om hvilke plikter og rettigheter man har ved for eksempel dødsfall eller samlivsbrudd. Selv om det er vanskelig når fornuft møter følelser kan man finne løsninger mellom mennesker, lover og regler. Advokatene er eksperter på privatrettslige områder som skifte, familierett og arv.

Å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø er lovpålagt. Arbeidsmiljøloven tilsier at du som arbeidstaker skal oppleve trygge og rettferdige arbeidsforhold. Codex er et av landets ledende innen arbeidsrett og kan bistå deg med juridiske utfordringer i arbeidslivet.

Veldig mange eier eller leier eiendom og er med det knyttet til juridiske forhold. Eiendomsrett kan dekke tilfeller som; plage av naboens høye hekk eller støy fra nabo, hva du har lov til å gjøre på en eiendom eller oppdeling av den samt problemer ved kjøp eller salg. Codex påtar seg oppdrag knyttet til de fleste juridiske problemstillinger knyttet til eiendom.

En personskadesak er dessverre noe mange møter på i løpet av livet. En personskade kan for eksempel være som følge av trafikkulykker, yrkesulykker eller pasientskader. Codex sine advokater har lang og omfattende kompetanse ved de juridiske sidene av dette, og hjelper deg med hva som kan gjøres dersom uhellet er ute.

Som verdens første klimanøytrale advokatfirma arbeider de naturligvis også med Klima- og miljørett. Advokatene jobber mye med miljørettslige spørsmål, da miljøkrav bare blir strengere og regelverket endres raskt. I tillegg til det overnevnte kan Codex også hjelpe deg med personskatt og skatterettslige spørsmål.

Priser

Honorarene varierer etter hvilke stilling den aktuelle advokaten har, og ligger mellom NOK 1300,- og NOK 4344,-.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454