Borgen Advokat

Borgen advokat drives av advokat Dag Christian Borgen. Kontoret ligger i Drammen, men advokat Borgen tar på seg oppdrag landet over. Advokaten tilbyr hovedsakelig strategisk rådgivning, men kan også bistå ved tvisteløsning, forhandling og rettsprosesser. 

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2019
  • Checkmark
    23 ansatte
  • Checkmark
    Bragernes Torg 13, 3017 Drammen

Les mindre

Borgen advokat drives av advokat Dag Christian Borgen. Borgen har kontor i Børsgården på Bragernes Torg i Drammen, men han tar oppdrag over hele landet. Han har lang erfaring med saker knyttet til familiære relasjoner.

Borgen Advokat

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Borgen advokat

Du finner Borgen advokat i børsgården på Bragernes torg i Drammen i kontorfellesskap med Advokat Thorgeier Kjær. Kontoret er det eldste kontinuerlige advokatkontoret i byen. Borgen har bakgrunn fra et mellomstort advokatfirma med bred erfaring og høy kompetanse innen ulike rettsområder. Hans spesialkompetanse er imidlertid innen problemstillinger i familiære relasjoner.

Rettsområder

Advokat Dag Christian Borgen har lang og omfattende prosedyreerfaring for lagmannsrett, tingrett og fylkesnemnda. Han spesialiserer seg på tvister i familiære relasjoner, blant annet økonomisk oppgjør og barnefordeling mellom tidligere samboere eller ektefeller. Borgen har ofte saker som er relatert til barnefordeling, barnevern, skilsmisser og straffesaker.

Økonomisk oppgjør i forbindelse med samlivsbrudd kan ofte være krevende for partene som er involvert, særlig om paret har felles barn. Borgen har høy kompetanse innen fordeling av materielle og immaterielle verdier. Han har også god erfaring med å finne minnelige løsninger for barnefordeling. Borgen har en konfliktdempende fremgangsmåte og søker løsninger som er gunstige for begge foreldrene og barna.

Borgen advokat kan også bistå ved barnevernssaker ved å veilede foreldre. Det oppstår mange spørsmål i forbindelse med barnevernssaker, og barnevernet i Norge har fått har medfart internasjonalt. Hvilke hjelpetiltak er nødvendige? Hva er best for barna? Hvilke rettigheter har foreldrene? Det er viktig å avklare disse spørsmålene så tidlig som mulig i prosessen.

Priser

Prisen avhenger av en rekke kriterier og sakens omfang. Du vil få et prisanslag for totalkostnaden, samt løpende oppdatering om faktiske kostnader. I enkelte tilfeller kan du få fastprisavtale. Normalt sett ligger timeprisen på 1200-1800 kr per time, eks. moms.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454