Advokatfirmaet Egeland

Advokatfirmaet Egeland er et kontorlandskap med spesialister innen utlendingsrett, trygderett og barnevern. Kontoret ligger sentralt i Brugata i Oslo, og flere av de fem advokatene har dommerkompetanse.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2007
  • Checkmark
    4 ansatte
  • Checkmark
    Brugata 1, 0186 Oslo

Les mindre

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap som holder til i Oslo sentrum. De har fem ansatte som har spesialisert seg innenfor barnevern, trygderett og utlendingsrett. Du kan få bistand fra Egeland uavhengig hvor i landet du bor.

Advokatfirmaet Egeland

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatfirmaet Egeland

I 2007 stiftet Karstein Egeland advokatfirmaet etter nesten syv år som nemndleder i utlendingsnemnda (UNE). Firmaet består nå av fem dyktige advokater med ulike kompetanser og erfaringer, og har kontor i Brugata 1 i Oslo. Flere av advokatene har både mange års erfaring fra Trygderetten og innehar dommerkompetanse. Advokatfirmaet tar saker fra hele landet og kan kommunisere via e-post eller telefon.

Rettsområder

Advokatene tilbyr uforpliktende og gratis vurdering av din sak og har høy kompetanse innen tre rettsområder.

Det første området er barnevern. Advokatene har god erfaring og høy kompetanse innen barnevern og barnevernssaker. Slike saker kan være veldig vanskelig og belastende for de pårørende og det er derfor viktig å føle seg sikker på at man mottar best mulig faglig støtte. Barnevernet vinner i snitt ni av ti slike saker, men advokatfirmaet Egeland kan vise til hele 58% seire i saker av denne typen.

Trygderett og NAV-saker er det andre området de spesialiserer seg på, der NAV-saker er selve grunnsteinen for bedriften. Her kan de vise til flere hundre saker de har fått omgjort vedtakene ved for sine klienter. Det er svært få advokater i landet som kan måle seg med kompetansen til Advokatfirmaet Egeland når det kommer til trygderett og flere av advokatene har arbeidet som trygderettsdommere.

Det siste området med spesialkompetanse er utlendingsrett. Asyladvokatene har stor kunnskap om asylrett, familieinnvandring og andre saker som arbeidstillatelse og utvisning. De tar også prosedyreoppdrag for disse områdene og bistår ofte med statsborgerskap og vedtak fattet av UDI eller UNE.

Priser

Prisene varierer fra type oppdrag, men barnevernssaker blir som regel dekket av det offentlige.

For trygd- og NAV-saker kan man også få utgiftene dekket dersom man oppfyller kravene til NAV, mens utover det er timesatsen mellom NOK 1040,- og NOK 1800,-. En vanlig totalpris på slike saker for en selvbetalende klient ligger vanligvis mellom NOK 8000,- og NOK 16000,-.

I innvandringssaker gjelder normalt prisene NOK 1500,- for private klienter mens satsen er noe høyere for bedrifter eller det offentlige. Det er også her mulig å søke om fri rettshjelp for å få utgiftene dekket.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454