NorJus Advokatfirma

På Ullevål stadion holder NorJus til i sine kontorer der de bistår klienter i Oslo og omegn, men også i resten av landet. Bedriften jobber for det meste med privatpersoner og bedrifter innen en rekke rettsområder.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 1998
  • Checkmark
    3 ansatte
  • Checkmark
    Sognsveien 75 C, 0855 Oslo

Les mindre

NorJus er et lite advokatfirma som ligger på Ullevål i Oslo. Selskapet har både privatpersoner og næringsdrivende som klienter. De spesialiserer seg innenfor følgende rettsområder; arverett, arbeidsrett, ektefelle- og samboerrett, selskapsrett, eiendomsrett, opphavsrett, inkasso og finansiering.

NorJus Advokatfirma

Sist oppdatert: 5. september 2022

Om NORJUS

Siden 1998 har NorJus praktisert jus i Oslo og omegn, med eier Eivind Bergh-Jacobsen i spissen. Firmaet holder til på Ullevål Stadion der de bistår privatpersoner og bedrifter i hele landet. Om du kontakter NorJus vil de fortløpende og kostnadsfritt vurdere og avgjøre om de kan ta på seg din sak.

Rettslige områder

NorJus sine tre advokater innehar sterk kompetanse innen forskjellige felt.

Om du er i en situasjon der du skal eller har arvet er det mange fallgruver å gå i. NorJus har bred kompetanse innen arverett og kan bistå deg og eventuelle medarvinger med spørsmål om arveforskudd, arveoppgjør og arvens innvirkning på skatt samt innvirkninger fra det offentlige.

De fleste er enten arbeidstaker eller arbeidsgiver og det er ikke uvanlig å trenge advokatbistand for begge parter. Her kan NorJus bistå med å opprette eller tolke arbeidsavtaler samt forhandle rundt de, avklare feriespørsmål- og permisjon eller i forbindelse med oppsigelse. Dette feltet kalles arbeidsrett.

Ektefelle-/samboerrett er et stort felt med mye å ta forbehold om. NorJus kan hjelpe deg om du og din samboer/ektefelle har formuer av ulik størrelse, om en av dere eller begge har barn fra før, eller oppretting av samboeravtale/ektepakt. Ved samlivsbrudd kan de også gi god advokatbistand.

Etablering, eierskap og drift av selskaper krever mye. Det er mange juridiske spørsmål som følger med og det er ikke alltid lett å finne ut av dette alene. NorJus bistår alt fra små enkeltmannsforetak til store firmaer med selskapsrett.

Enten ved kjøp/salg eller leie/utleie av eiendom vil du normalt trenge en advokat. Innen eiendomsrett kan NorJus bistå deg med alt av formaliteter. Dette kan innebære oppretting/tolking av leieavtale, eller bistand med å si opp leieforhold.

Kontraktsrett/ avtalerett og opphavsrett er også to områder det jobbes med. Disse feltene kan normalt innebære salg av eiendom uten megler, eller problemer ved salg eller kjøp. NorJus kan også hjelpe deg å tolke opphavsrettslige problemer.

Til slutt driver de innen finansiering og inkasso/gjeld, og NorJus har sine egne inkassosystemer. Ved større gjeld enn hva du kan håndtere kan de komme til en ordning med kreditorene dine. Finansiering går ut på å opprette eller vurdere låneavtaler samt forhandling om finansiering og lån.

Filosofi

NorJus sitt fokus er å være der for deg som klient. De ønsker å ivareta dine interesser og gi fullt innsyn i deres arbeid. Alle lovlige midler blir tatt i bruk, og salæret blir holdt innenfor anstendige rammer.

Priser

NorJus opererer med ulike priser innen ulike rettsområder, men det er også mulig å velge en timebasert pris på NOK 2500,-. Det er også tillegg på hjemmebesøk på NOK 2000,- i Oslo, NOK 3000,- inntil 30KM fra NorJus’ kontor og NOK 4000,- lenger unna enn 30KM.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454