Bilde

FÅ BETALT PÅ FORHÅND: Det er lurt å ikke gi fra seg tingen før betalingen er gjort. På denne måten unngår du problemer.

Hva gjør jeg når kjøper ikke betaler? 

Sist oppdatert: 19. mai 2023

De fleste har solgt ting via Finn.no eller Facebook Marketplace. Som regel går disse handlene smertefritt, men noen ganger står du overfor en kjøper som ikke betaler for seg. 

Det er ofte stort fokus på kunder som betaler for varer som de aldri mottar, men som selger er du også i en sårbar posisjon. Mange selgere opplever å selge varer de aldri får betalt for. 

Hvis du og kjøperen har inngått en avtale om handel, er begge bundet av denne. Likevel er ikke alltid handelen like lett å gjennomføre, spesielt når den ene parten slutter å svare.  

I denne artikkelen kan du lese mer om hva du kan gjøre hvis kjøperen ikke betaler. 

Kortversjonen

  • Utgangspunktet er at man er bundet til avtaler man inngår, og kjøperen skal betale for varen vedkommende har fått. Du kan heve kjøpet hvis kjøperen ikke betaler.
  • Konflikter oppstår som regel hvis kjøperen ikke henter en pakke du har sendt, eller ikke betaler for en pakke vedkommende har mottatt.
  • Ved sending med postoppkrav skal kjøperen betale når pakken hentes på postkontoret. Om kjøperen velger å ikke hente varen, vil du tape penger på utgiftene til frakten. For å unngå dette problemet, anbefaler vi at kjøperen betaler for frakten på forhånd, og for tingen på postkontoret.
  • Noen ganger gir man fra seg en ting før kjøperen har betalt. Her vil som regel kjøperen slutte å svare på henvendelser. Vi anbefaler at du ikke gir fra deg våren før betalingen er gjort.
  • Om du har opplevd at kjøperen ikke betaler, er det lurt å anmelde saken til politiet.

Hva sier loven?   

Hovedregelen i loven er at avtaler skal holdes. Du og kjøperen er bundet til avtalen om handelen, og denne skal holdes. 

Dersom du vil kreve erstatning for økonomisk tap, eller fullbyrdelse av handelen i etterkant, er det viktig at du kan bevise at dere har en avtale om handelen. Selv om muntlige avtaler er like bindende som skriftlige, er det vanskelig å bevise en muntlig avtale. Som hovedregel er det derfor lurt at dere inngår en avtale skriftlig, slik at du kan bevise avtalen i etterkant. 

I Kjøpsloven § 54 står det at du kan heve kjøpet hvis personen ikke betaler for varen. Selv om dette i mange tilfeller er en kjip løsning for selgeren, er det likevel en mulighet du har. På denne måten kan du trekke deg fra avtalen, og selge varen til noen andre. 

Du kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke henter varen på postkontoret. 

Du kan kreve erstatning for økonomisk tap som skyldes forsinkelser av betalingen fra kjøperen, så lenge forsinkelsen ikke skyldes hindringer han eller henne ikke kan kontrollere. Dette kan for eksempel være tekniske problemer i bankens systemer. Dette vil i mange tilfeller også gjelde for økonomisk tap som følger av at du må selge tingen billigere til noen andre. Merk! Du har en plikt til å begrense tapet, så du kan ikke selge varen til 1kr til noen andre, for deretter å kreve mellomlegget erstattet. 

Videre i artikkelen tar vi for oss 2 av de vanligste situasjonene der kjøper ikke betaler. 

  1. Kjøperen henter ikke pakken du har sendt
  2. Kjøperen betaler ikke for pakken han eller henne har mottatt

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

1. Kjøperen henter ikke pakken du har sendt

De fleste er kjent med at det ikke er lurt å sende en pakke før kjøperen har betalt for varen. Derfor sender mange pakkene i postoppkrav, der kjøperen må betale for varen for å få pakken utlevert på postkontoret. 

  • Postoppkrav er en dyrere måte å sende pakker på. Dette er fordi at posten tar på seg ansvaret for å ta betalt for varen, og deretter å overføre pengene til deg. Per dags dato (25. august 2021) koster det 225 kr å sende en pakke i postoppkrav dersom den er opptil 10 kg og betales på forhånd. Hvis du betaler på Posten, koster det 297 kr.

Som regel er det selgeren som legger ut for fraktkostnadene, og selger betaler dette beløpet i tillegg til varens pris når pakken hentes på postkontoret. 

Dessverre er det mange selgere som opplever at kjøperen aldri henter pakken. I så fall sendes den i retur til deg. Siden du har lagt ut for fraktkostnadene, vil dette medføre et økonomisk tap på 225 kr eller 297 kr per gang dette skjer. 

  • Tips: Dersom du skal sende en pakke i postoppkrav, anbefales det at kjøperen betaler for frakten på forhånd, og for pakken når den hentes på postkontoret. På denne måten vil det ikke medføre ekstra kostnader for deg hvis de lar være å hente den. 

Selv om du ikke taper penger på denne måten, vil det koste deg tid og innsats. Det er anbefalt at du får hele, eller store deler av betalingen på forhånd, sånn at kjøper betaler ut pakken på posten. 

2. Kjøperen har mottatt varen, men ikke betalt

Selv om man ikke skal gi fra seg varen før man har fått betalt, vil dette i mange tilfeller skje. 

Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri gir fra deg varen før kjøperen har betalt. 

Hvis dette likevel har skjedd, har du fremdeles adgang til å heve kjøpet på bakgrunn av manglende betaling. At betaling ikke har skjedd, vil være et vesentlig kontraktsbrudd, og en heving av kjøpet innebærer at du får tilbake varen slik at dere er likestilt med om handelen ikke hadde skjedd. 

Det største problemet i denne situasjonen, er at kjøperen ikke lenger svarer på meldinger eller telefonsamtaler fra deg. Det er vanskelig å få tilbake varen hvis du ikke får kontakt med kjøperen, og enda vanskeligere hvis kjøperen bor langt unna deg. 

  • Tips: Hvis du overleverer varen før du har fått betalt, er det lurt å be om å få se legitimasjon før du overleverer den. Dersom du ikke får se legitimasjonen, er det stor sannsynlighet for at kjøperen ikke har tenkt å betale for seg. 

Anmeld forholdet til politiet

I noen tilfeller kommer man ingen vei med kjøperen, og du får heller ikke svar fra han eller henne. 

Noen mennesker bruker denne typen handel som inntektskilde, der de senere selger varen de har mottatt og får penger for den. Ofte har denne personen gjort dette flere ganger, og en anmeldelse kan være på sin plass. 

For å anmelde forholdet må du ta kontakt med din lokale politistasjon og forklare hva som har skjedd. Du kan enten kontakte dem på telefon for å avtale et tidspunkt, eller så kan du møte direkte for å anmelde forholdet. 

Dersom du vil anmelde, er det viktig at du har alle de relevante dokumentene og opplysningene med deg. Det kan være lurt å ta kopier av samtaler dersom de har foregått på meldinger på f.eks. Finn.no eller Facebook, og annen relevant informasjon om personen du har hatt kontakt med. 

Skriv også et sammendrag av hva som har skjedd på forhånd, sånn at du ikke glemmer noe viktig. 

Mange tenker at politiet ikke prioriterer denne typen saker. Selv om dette skulle være tilfellet, vil flere anmeldelser av den samme personen kunne føre til at de blir holdt ansvarlig for sine handlinger. En anmeldelse er enkel å gjennomføre, og vil kunne føre til at andre ikke blir lurt senere. 

Vi hjelper deg å finne advokat innen kontraktsrett

Få tilbud fra 3 advokater innen kontraktsrett. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvordan kan jeg unngå problemer? 

Hovedregelen burde alltid være at du får betalt før du gir fra deg varen. På denne måten utelukkes problemet fullstendig. 

I tillegg er det lurt å skrive en kontrakt, slik at du kan bevise at en avtale om handelen har skjedd. Kontrakten vil også kunne hjelpe i ettertid hvis kjøperen er misfornøyd med varen, eller andre problemer oppstår. 

Forbrukerrådet har utarbeidet flere kontrakter på sine nettsider, der kjøper og selger signerer digitalt. På denne måten kan du sikre deg en kontrakt som er gyldig. Signaturene på kontrakten koster 20 kr, og betales via Vipps av personen som oppretter kontrakten. Dette er en liten sum, sammenlignet med eventuelle problemer som kan skje i etterkant. 

For å sikre bevis til senere kan det være lurt å ta skjermbilde av personens profil (f.eks. Facebook eller Finn-bruker) før handelen er gjennomført. På denne måten har du informasjonen, selv om personen blokkerer deg i etterkant. Dette kan være veldig nyttig informasjon hvis du velger å anmelde forholdet. 

Få svar på ofte stilte spørsmål om kjøpere som ikke betaler

frase

Hvilke rettigheter har jeg som selger hvis kjøper ikke betaler?

Som selger har man rett til å kreve betaling for varen eller tjenesten som er levert. Hvis kjøper ikke betaler, kan man kreve renter og gebyrer, og man kan eventuelt ta rettslige skritt for å få gjennomført betalingen.

frase

Hvor lang tid har kjøper på seg til å betale etter at faktura er sendt?

Betalingsfristen vil avhenge av avtalen mellom selger og kjøper, og hva som er avtalt i fakturaen eller salgsbetingelsene. Vanligvis vil betalingsfristen være 14 dager, men det kan være kortere eller lengre frist avhengig av hva som er avtalt.

frase

Kan jeg stoppe levering av varer eller tjenester hvis kjøper ikke betaler?

Som hovedregel skal man levere varen eller tjenesten som avtalt, selv om kjøper ikke har betalt. Dersom det er avtalt at betaling skal skje på forhånd, kan man stoppe levering dersom betalingen ikke er mottatt.

frase

Kan jeg kreve erstatning hvis kjøper ikke betaler?

Hvis kjøper ikke betaler, kan man kreve erstatning for det tapet man har lidt som følge av manglende betaling. Dette kan for eksempel være tap av inntekt eller utgifter til inkasso eller rettslige skritt. Erstatningen vil avhenge av omfanget av tapet og om det er mulig å få innbetalt beløpet fra kjøperen.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454