Kvale Advokatfirma

Kvale er et anerkjent advokatfirma som tilbyr profesjonell bistand til nasjonale og internasjonale selskaper, offentlige myndigheter og privatpersoner. Selskapet spesialiserer seg innen mange felter og har svært god kompetanse innen forretningsjuridiske områder.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 1988
  • Checkmark
    90 ansatte
  • Checkmark
    Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Les mindre

Kvale Advokatfirma er et av Norges største advokatfirmaer. De har et kontor i Oslo og et Kontor i Ålesund, men bistår klienter over hele Norge og internasjonalt. Selskapet bistår klienter innenfor alle de sentrale rettsområdene.

Kvale Advokatfirma

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Kvale

Allerede siden 1988 har Kvale operert som et forretningsjuridisk advokatfirma og har nå hele 42 partnere og 48 advokater. Siden oppstart har de utviklet en svært god kompetanse og har bistått både norske og internasjonale privatkunder og bedrifter. Kvale kan vise til topplasseringer på anerkjente lister over de beste advokatene innen olje og gass, restruktureringer/insolvens, tvisteløsning og IP/TMT.

Kontorene finner man på Vika i Oslo sentrum og i Borgundveien i Ålesund sentrum.

Rettslige områder

Hos Kvale kan man få spesialisert bistand innen alle de sentrale forretningsjuridiske disipliner, og firmaet er et av landets ledende innen flere av disse.

En stor del av arbeidet er også internasjonalt der det bistås store multinasjonale selskaper eller andre foretak som har eller ønsker å opprette virksomhet i Norge. I tillegg til å ha etablerte forbindelser med anerkjente utenlandske advokatfirmaer er de også en del av internasjonale nettverk som TAGLaw, Employment Law Alliance, Food Lawyers Network og The Lawyer Network. Kvale har også en German desk som utelukkende kommuniserer med tysk-talende kunder.

I et så stort firma som Kvale er fagområdene mange. Med over 30 års erfaring og 90 advokater finnes det veldig sterk spisskompetanse for det meste.

Innen finans, industri og handel kan vi peke ut Arbeidsrett og pensjon, Corporate M&A, EU/EØS og konkurranserett som viktige områder, samt kapitalmarkeder, bank og finans og næringsmiddelrett. Her kan man også få hjelp til personvern samt restrukturering, insolvens og gransking i tillegg til selskapsrett og skatt.

Tett opptil dette har vi også olje og energi-bransjen. Kvale har siden 80-tallet vært ledende innen denne sektoren og har i mange år jobbet tett med Statoil, og vært involvert i de fleste utbygginger på norsk sokkel. Kompetansen er bemerkelsesverdig sterk innen olje og gass, sjørett og fornybar energi.

Avslutningsvis kan Kvale bistå med offentlig rett og anskaffelser i tillegg til prosedyre og tvisteløsninger samt immaterialrett og TMT. Immaterialrett har som formål å verne om kreativitet og innovasjon, mens TMT avdelingen jobber tett med mobiloperatører og bredbåndsleverandører.

Etikk, samfunnsansvar og filosofi

Virksomheten til Kvale er basert på «true partnership». Dette vil si at økonomisk framgang ikke bare gagner den enkelte partner, men hele firmaet. Dette er for å fremme et ekte samarbeid og kunnskapsdeling som igjen vil gi best mulig rådgivning og verdiskapning for kundene. Kvale baserer også sine etiske retningslinjer på RGA, som er reglene for god advokatskikk. I tillegg til å økonomisk støtte organisasjoner og saker de identifiserer seg med tar de også ansvar for etisk oppførsel utenfor daglig drift og donerer årlig penger til ulike formål.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454