Bilde

SKJULTE FEIL OG MANGLER: Et typisk mangelskrav skjer i eldre boliger der det er skjulte feil og mangler.

Hvordan unngå at boligsalget ender i retten

Sist oppdatert: 17. august 2023

Det siste du vil er at boligsalget skal ende opp i retten. Vi ser nærmere på hva du som selger kan gjøre for å unngå boligtvist og konflikter.

Det å selge bolig er en stor avgjørelse og kan være en kompleks prosess. Du må gjøre mer enn bare å bestemme en pris og sette ut et “til salgs”-skilt. Konflikter og tvister kan oppstå på grunn av uenigheter om boligens tilstand, misforståelser rundt kontrakten eller uoppdagede feil og mangler som kommer til syne etter salget.

Nøye planlegging, forberedelse og kunnskap er helt nødvendig for at prosessen skal være trygg for både selger og kjøper. Her tar vi en nærmere titt på hva du kan gjøre for å forhindre kostbare og tidkrevende konflikter og reklamasjonssaker.

Dokumenter boligens tilstand nøye for å unngå boligtvist

En av de vanligste årsakene til konflikt ved boligsalg er uenighet om boligens tilstand. Avhendingsloven regulerer salg av fast eiendom i Norge, og 1. januar 2022 trådte det i kraft betydelige endringer i denne loven. Målet var å skape en tryggere og mer forutsigbar bolighandel.

Det er nå forbudt å selge boligen “som den er” under norsk lov. Det betyr at selger må dokumentere boligens tilstand på en grundigere måte enn tidligere. Kjøper forplikter seg til å lese gjennom all denne dokumentasjonen. Han eller hun kan heller ikke kreve reklamasjon for noe som er opplyst om i forkant av salget.

Hvis du vil unngå at boligsalget havner i retten, bør du legge frem følgende dokumentasjon:

 • Boligsalgsrapport fra takstmann som redegjør for boligens tilstand
 • Egenerklæringsskjema der du skriver ned alle feil og mangler du kommer på
 • Egenerklæringsskjema fra eiendomsmegler
 • Dokumentasjon fra fagfolk hvis du har pusset opp huset

Vi anbefaler de fleste å bruke eiendomsmegler for å sikre at de har all dokumentasjon på det rene. Da kan du unngå konflikter i etterkant av boligsalget. Samtidig kan både kjøper og selger føle seg trygg og ivaretatt under salgsprosessen når en godkjent megler tar ansvar for bolighandelen.

Tydelig og åpen kommunikasjon mellom selger, kjøper og eiendomsmegler er avgjørende for et vellykket boligsalg. Alle parter bør ha en god forståelse av hva som forventes av dem. Eventuelle spørsmål eller bekymringer bør håndteres umiddelbart. God kommunikasjon kan på den måten bidra til å bygge tillit og forhindre misforståelser som kan føre til konflikter senere.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Unngå at boligsalget havner i retten med boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er en forsikring som dekker selgerens ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen i fem år etter salget. Forsikringen kan være svært praktisk for selgere som frykter at boligsalget skal ende opp i retten. Forsikringsselskapet håndterer saken, vurderer krav fra kjøper, forhandler om løsning og utbetaler reklamasjon om nødvendig.

Det kan dessuten være betryggende for kjøper å vite at eventuelle problemer vil bli håndtert av forsikringsselskapet. Forsikringen dekker krav og mangler som kan dukke opp i etterkant av boligsalget, så lenge det samsvarer med avhendingsloven. For eksempel, kjøper kan ikke klage på noe som koster mindre enn 10 000 kr å utbedre. 

Det er heller ikke mulig å klage på feil og mangler som er opplyst om i boligsalgsrapporten eller egenerklæringsskjemaet fra selgeren. Forsikringen dekker altså selgers ansvar i henhold til norsk lov, men ikke noe mer enn det.

Slik håndterer du konflikter og tvister ved boligsalg

Har det allerede oppstått boligtvist eller konflikt i etterkant av boligsalget, uten at du har boligselgerforsikring? Det kan være en stressende situasjon, men det er viktig å håndtere det rolig og profesjonelt. Her er noen forslag til hvordan du kan løse konflikten på en effektiv måte, uten at det ender i retten.

 • Undersøk problemet: Hvis kjøperen hevder at det er skjulte feil eller mangler ved boligen, bør du ta disse påstandene alvorlig og undersøke dem grundig.
 • Kommuniser med kjøperen: Kommunikasjon er nøkkelen til å løse enhver konflikt. Snakk med kjøperen for å forstå deres bekymringer og diskutere mulige løsninger. Det kan være nyttig å få hjelp av en nøytral tredjepart som en eiendomsmegler eller advokat.
 • Få hjelp av en advokat: Hvis konflikten fortsetter, kan det være lurt å konsultere en advokat som spesialiserer seg på eiendomsrett. De kan veilede deg i henhold til dine rettigheter og plikter som boligselger. Advokaten kan også hjelpe deg med å forhandle frem en løsning.

Vi hjelper deg å finne den perfekte advokaten

Få tilbud fra 3 forskjellige advokater. Helt gratis og uforpliktende

Konklusjon: Hvordan unngå at boligsalget ender i retten

Boligsalg kan være en komplisert prosess. Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter mellom selger og kjøper. Men med nøye planlegging, god kommunikasjon og profesjonell veiledning, er det mulig å redusere risikoen for at disse konfliktene ender i retten. 

Kort oppsummert, så bør du gjøre følgende for å unngå boligtvist:

 • Be om boligsalgsrapport fra takstmann og vær grundig når du fyller ut egenerklæringsskjemaet.
 • Vær åpen og ærlig om alt, inkludert eventuelle problemer med boligen.
 • Bruk en profesjonell eiendomsmegler for å sikre at du har all dokumentasjon på det rene.
 • Tegn boligselgerforsikring for å beskytte deg mot krav i etterkant av boligsalget.
 • Hvis det oppstår en alvorlig konflikt, kan det være lurt å søke råd fra en advokat med erfaring innen eiendomsrett.

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med boligsalget!

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454