Advokatfirmaet Carlberg

Advokatfirmaet Carlberg har holdt til på Kløfta siden åpningen av Romerikssenteret 1. september 1987. Her kan både privatpersoner og bedrifter få juridisk bistand innenfor en lang rekke rettsområder, som familierett, ekspropriasjon, barnevern, arbeidsrett, arv og testament.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 1995
  • Checkmark
    2 ansatte
  • Checkmark
    Trondheimsvegen 72, 2040 Kløfta

Les mindre

Firmaet, som i dag består av 2 advokater, 1 advokatfullmektig og 1 advokatsekretær / eiendomsmedhjelper, holder nå til i Trondheimsveien 72, 2040 Kløfta. Det har ekspertise innen flere rettsområder, som blant annet eiendomsrett.

Advokatfirmaet Carlberg

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatfirmaet Carlberg

Advokatfirmaet har holdt til å Kløfte helt siden åpningen av Romerikssenteret den 1. september 1987. Firmaet har to advokater og en advokatsekretær, og kontoret i Nannestad sentrum er lett å nå med så vel offentlig som privat kommunikasjon.

Rettsområder

Advokatene i Advokatfirmaet Carlberg tilbyr privatpersoner juridisk bistand innen de fleste viktige rettsområder. Det betyr også at det er mulig å få hjelp til å bringe saken din inn for rettssystemet.

Arbeidsrett er et stort område, og advokatfirmaet bidrar med rådgivning innen konkurranseklausuler, fratredelsesavtaler, nedbemanning, oppsigelse og avskjed og overdragelse av virksomheter. I tillegg kan de selvfølgelig også bidra til utarbeidelse av ansettelseskontrakt. Advokatfirmaet Carlberg bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Trenger du hjelp til å håndtere en arvesak eller skrive et testament, kan selskapet hjelpe deg med dette. Arv er et følsomt tema, og det å få hjelp av en objektiv tredjepart kan være det som hindrer problemene i å eskalere. Mange trenger også hjelp ved et dødsboskifte, og også her har advokatene hos Carlberg ekspertisen som skal til for å gi riktig veiledning i hvert enkelt tilfelle.

Barnevernsrett, ekspropriasjon og erstatningsrett er andre områder der du som privatperson kan trenge hjelp fra dyktige og erfarne advokater.

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. 

Advokatfirma Carlberg dekker også alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, som jordskifte saker, erstatningssaker ved kjøp og salg av fast eiendom, nabotvister, vegrett og konsesjon.

Andre rettsområder advokatfirmaet har ekspertise på er kontraktshåndtering for både private og bedrifter og rettsforhold for samboere. I tillegg tar de også på seg oppdrag fra personer som har blitt tvangsinnlagt i psykisk helsevern.

Priser

Slik som bransjenormen tilsier, vil timeprisen variere basert på hvilken type oppdrag det gjelder. Advokatfirmaet Carlbergs timepriser starter på 1250 kr. Enkelte oppdrag har også faste priser.

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454