Advokatfirma Høyer

Om Adokatfirma Høyer Advokatfirma Høyer holder til i Randaberg sentrum, og arbeider for at din skal skal føres på best mulig måte. Advokaten Tore H. Høyer er født i 1973, og har sin utdanning fra Universitetet i Bergen. Gjennom sin karriere har han arbeidet med flere ulike rettsområder, og i mange ulike bransjer. Variert erfaring […]

Bilde

Advokatfirma Høyer

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Adokatfirma Høyer

Advokatfirma Høyer holder til i Randaberg sentrum, og arbeider for at din skal skal føres på best mulig måte. Advokaten Tore H. Høyer er født i 1973, og har sin utdanning fra Universitetet i Bergen. Gjennom sin karriere har han arbeidet med flere ulike rettsområder, og i mange ulike bransjer. Variert erfaring gir en unik innsikt i komplekse saker.

Rettsområder

Advokatfirma Høyer tilbyr juridisk bistand innenfor flere ulike saksområder, men har sitt hovedfokus på saker der offentlige myndigheter griper inn i rettighetene dine. Det kan for eksempel være snakk om saker som gjelder menneskerettigheter, strafferett, eller barnevern og andre forvaltningssaker. Høyer har erfaring med å føre saker for alle domstolsnivåene vi har i Norge, og med denne bakgrunnen kan du være sikker på at du får solid hjelp.

I saker som gjelder straff, kan Høyer bistå uavhengig av om du er mistenkt, siktet, tiltalt eller et offer for straffbare handlinger. Gjennom lang erfaring med strafferetten, har advokaten god kjennskap til hvilke regler som gjelder på dette området. Her vil du blant anne få rådgivning og veiledning tilpasset din konkrete sak, og god oppfølging basert på sakens fremgang. Om du er offer for en straffbar handling, kan du få hjelp til å rette eventuelle erstatningskrav,.

I tillegg til å bistå i saker som gjelder inngrep fra offentlige myndigheter, har Høyer erfaring med saker som gjelder arbeidsrett. Arbeidsrett er et omfattende rettsområde, og det er mange ulike tvister som kan oppstå her. Blant annet kan det være snakk om konkurranseklausuler, oppsigelser, nedbemanning og kontrakter med samarbeidspartnere og leverandører. Her vil både arbeidsgiver og arbeidstaker få hjelp.

Saker som gjelder barn og familie er ofte preget av store følelser, og det er mange ulike spørsmål som kan oppstå. Advokatfirma Høyer kan hjelpe deg dersom du står overfor en barnevernssak, eller om du står overfor en konflikt om barnefordeling.

Fast eiendom er et rettsområde som blant annet innebærer kjøp og salg av eiendom. Her kan du få bistand ved funn av feil og mangler ved eiendommen, og hvilke krav som kan gjøres gjeldende i saken. Det er viktig å huske at en slik sak har to sider, og Advokatfirma Høyer kan gi veiledning for begge sider. Videre omfatter konflikter om fast eiendom også uenigheter med naboen, for eksempel om trær, gjerder og støy.

Hvis du trenger hjelp til å utarbeide en avtale, eller et juridisk dokument, kan du få god hjelp til dette. Typiske eksempler på slike dokumenter kan være avtaler om ektepakt, testamenter, fremtidsfullmakter, samboerkontrakter, avtaler om kjøp og salg eller leieforhold, lån, eller lignende.

Med sin allsidige bakgrunn har Advokatfirma Høyer lang erfaring med tvisteløsning of forhandling. De aller fleste ønsker å unngå domstolene, og hvis dere sliter med å bli enige kan det være en fordel å ta kontakt med Advokatfirma Høyer.

Sist arbeider Advokatfirma Høyer også med spørsmål om psykisk helsevern. Om du er underlagt tvungen psykisk helsevern, har du muligheten til å klage. I tillegg vil det offentlige ofte dekke advokatutgiftene, og advokatfirmaet har god kompetanse på området.

Priser

Prisen på advokattjenestene vil variere ut ifra tidsbruken i saken. Totalsummen vil derfor avhenge av hvor lang tid saken tar, og hvor omfattende den er. 

Advokatfirma Høyer tilbyr fri rettshjelp i flere av sakene som håndteres. Om saken din ikke dekkes av fri rettshjelp-ordningen, vil veiledende timepris være mellom 2000 og 3750 kroner der merverdiavgiften er inkludert. Hva som blir endelig timepris i saken din, avhenger av hva slags sak det er snakk om. I noen tilfeller kan timeprisen bli lavere og høyere enn den veiledende prisen. 

Timeprisen for saken din blir bestemt når avtale om oppdraget gjøres. Husk at andre utgifter i forbindelse med saken kan komme i tillegg til timeprisen. 

Drop-in time

Det er ikke alltid man har behov for et helt advokatoppdrag for å få svar i saken sin. Om du har et kort spørsmål du vil ha svar på, tilbyr Advokatfirma Høyer en drop-in time. Her vil du få en halvtimes konsultasjon der du får svar på spørsmålet ditt. Dette er et lavterskeltilbud, og koster 500 kroner der merverdiavgiften er inkludert. 
Husk at dette gjelder enkle spørsmål, og kompliserte utredinger i saken kan ikke forventes på kort tid. Om du lurer på om saken din kan vurderes på en drop-in time, kan du ta kontakt på 920 47 654 eller e-post tore@advokatfirmahoyer.no

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454