Advokatfirmaet Casus AS

Advokatfirmaet Casus AS bistår privatpersoner og selskaper med rådgivning og prosedyreoppdrag innen de fleste sentrale rettsområder, som blant annet eiendomsrett, arbeidsrett og familie- og arverett. Advokatfirmaet påtar seg oppdrag over hele landet, og er selvfølgelig medlem av Advokatforeningen.

Bilde

Advokatfirmaet Casus AS

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatfirmaet Casus AS

Advokatfirmaet Casus bistår med rådgivning og tvisteløsning for både privatpersoner og selskaper. Advokaten i firmaet heter Zartash Bashir, og er utdannet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han jobbet for en rekke andre advokatfirmaer, og har bred erfaring fra ulike saksområder. 

Du finner Advokatfirmaet Casus i Bogstadveien i Oslo. Med en så sentral beliggenhet, er det enkelt å komme seg hit med kollektive transportmuligheter. 

Rettsområder

Advokatfirmaet Casus har kompetanse innenfor en rekke ulike rettsområder. Blant annet kan du få bistand innen arbeidsrett, familierett, kjøpsrett, trygderett og spørsmål om fast eiendom. 

Arbeidsrett er et bredt saksområde som reiser konflikter fra både arbeidsgivers og arbeidstakers side. Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilke rettigheter man har, så her er det lurt å få bistand. Typiske saker innen arbeidsrett er spørsmål om ansettelse, oppsigelse, nedbemanning og lønn. Mange arbeidsrettslige tvister kan løses uten møte i domstolene, men det er viktig å være tidlig ute slik at tvisten ikke eskalerer. 

Familierettslige spørsmål kan oppstå i mange sammenhenger, men særlig arv, barnevernssaker og samlivsbrudd kan kreve advokatbistand. Om du for eksempel har behov for veiledning om fordeling av eiendeler ved samlivsbrudd, avtale om samvær og barnefordeling, eller arv, kan Advokatfirmaet Casus bistå. Mange har også behov for hjelp til utarbeidelse av juridiske dokumenter som testament, gavebrev, ektepakter, samboerkontrakter  og fremtidsfullmakter. 

Innen kjøpsretten har både kjøper og selger rettigheter ved avtalebrudd fra motparten. Kanskje du har funnet en feil eller mangel på tingen du kjøpte, eller ikke fått betaling for en ting du har solgt? Om du finner feil eller mangler, er det flere ulike krav du kan rette. Krav om reparasjon, omlevering, heving av kjøpet, prisavslag eller erstatning er blant mulighetene dine. I tillegg til kjøp og salg av ting, kan bistår Advokatfirmaet Casus i saker som gjelder fast eiendom. Her kan det også oppstå funn av feil og mangler. 

Du kan også få hjelp i straffesaker. Her kan det være viktig å få hjelp tidlig i saken, og gjennom lang erfaring kan du være sikker på at dine interesser ivaretas på best mulig måte. Straffesaker er ofte svært omfattende, og belastende for både den siktede/tiltalte og offeret. 

Trygderett er et område der det er mye usikkerhet, og det kan være avgjørende med en god advokat. Hvis du har spørsmål om Folketrygden, en konflikt med NAV, eller lignende, kan Advokatfirmaet Casus bistå i saken. På denne måten kan du være sikker på at du får de ytelsene du har krav på.

Priser

Timeprisen varierer ut ifra sakens art og kompleksitet, men veiledende timepris ligger mellom 1600 og 2600 kroner eksklusiv merverdiavgift. Etter en vurdering av saken kan timeprisen bli både lavere og høyere enn den veiledende timeprisen. 

For noen sakstyper vil staten dekke deler eller hele advokatutgiften din. Du kan ta kontakt med advokatfirmaet for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp. 

Det er mange som får advokatutgiftene sine dekket av ulike forsikringer. For eksempel kan hus og innboforsikringen din ha en egen rettshjelpsdekning. Advokatfirmaet Casus kan hjelpe deg med å finne ut om forsikringen dekker utgiftene i saken, og se til at saken meldes inn til forsikringsselskapet. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454