Skjerpen Bugge Advokat

Skjerpen Bugge Advokatfirma holder til på Solli Plass i Oslo og er et lite advokatfirma. Firmaet baserer sine tjenester på høy kompetanse, lang erfaring og tilgjengelighet for kunden. De tar oppdrag over hele landet til tross for at de kun har et kontor. Det blir også vektlagt at alle kunder skal få like god service uavhengig av hvor i landet de befinner seg. 

Firmaet beskriver også seg selv som et uformelt firma. Dette vil si at dersom du lurer på noe kan du ta kontakt for en hyggelig prat. En slik tilnærming er for å gjøre klienter mer komfortable. Selskapet bistår både enkeltpersoner og næringsdrivende.

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2019
  • Checkmark
    2 ansatte
  • Checkmark
    Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Les mindre

Skjerpen Bugge er et lite advokatfirma med et kontor sentralt i Oslo. De dekker en rekke forskjellige rettsområder for både privatpersoner og næringsdrivende. Selskapet tar saker fra over alt i landet.

Skjerpen Bugge Advokat

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Rettslige områder 

Arbeidsrett

Arbeidsrett er et svært viktig rettsområde i norsk jus. Her er arbeidsmiljøloven er sentral og det er mange saker som kan oppstå i forbindelse med denne. De vanligste sakene innenfor arbeidsrett handler om oppsigelse uten ordentlig grunnlag. 

Avtale- og kontraktsrett 

Skjerpen Bugge kan bistå med blant annet å tolke, lage eller løse tvister knyttet til avtaler og/eller kontrakter. Det er sjeldent en god ide å skrive kontrakter uten hjelp fra en advokat da det ofte kan oppstå tvister i ettertid. Dette er spesielt dersom det er uenigheter rundt hva avtalen sier. 

Erstatning- og forsikringsrett 

Dette er et stort rettsområde som kan dekke flere forskjellig type saker. Generelt handler det om kompensering for økonomiske tap. Erstatning kan også være i form av oppreisning. Det kan være flere situasjoner der du kan ha krav på erstatning uten å vite det. 

Kjøpsrett 

Dette rettsområdet har advokatene i Skjerpen Bugge spesialisert seg på, spesielt under bil, båt og bobil. Saker innen kjøpsrett som gjelder mangler eller andre feil er blant de mest vanlige sakene i Norge. Sakene kan både være mellom to privatpersoner eller en privatperson og næringsdrivende. Hvilken lov som blir benyttet vil variere basert på denne faktoren. 

  • I tillegg til de nevnte dekker de også en rekke ytterligere rettsområder for både privatpersoner og næringsdrivende. 

Priser 

Prisene til Skjerpen Bugge vil på lik linje med alle advokatfirmaer variere noe basert på saken og dens omfang. Dersom du har noen spørsmål knyttet til et oppdrag kan du uansett få en gratis førstevurdering. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454