Advokatfirmaet Algerøy

Advokatfirmaet Algerøy er et lite advokatfirma med et kontor i Oslo. De har både kunder som er privatpersoner og næringsdrivende. Selskapet dekker flere rettsområder som arbeidsrett, kontraktsrett, selskapsrett og så videre. 

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2019
  • Checkmark
    1 ansatte
  • Checkmark
    Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Les mindre

Advokatfirmaet Algerøy holder til i Oslo og er et lite advokatfirma. De dekker hovedsakelig oppdrag under det forretningsjuridiske området, men har også privatpersoner som kunder. Firmaet dekker flere rettsområder som arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

Advokatfirmaet Algerøy

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Advokatfirmaet Algerøy 

Advokatfirmaet Algerøy finner du på Solli Plass i Oslo. Firmaet kan som få andre bistå klienter som ønsker å drive eller allerede driver næringsvirksomhet i Afrika. Selskapet har sterke bånd til Øst-Afrika og et stort nettverk av samarbeidspartnere. Slike kontakter og kunnskap er svært viktig dersom man er interessert i å starte virksomhet i Afrika. Dette er fordi det finnes en rekke utfordringer rundt det å drive virksomhet på kontinentet. 

Rettsområder 

Selskapet tar hovedsakelig oppdrag som går under det forretningsjuridiske området. Når det er sagt betyr ikke dette at firmaet ikke bistår privatpersoner. De dekker flere forskjellige juridiske rettsområder, men fokuserer på fire hovedområder. 

Det første rettsområdet de fokuserer på er arbeidsrett. Arbeidsrett handler om lover som er knyttet til arbeidslivet, mer spesifikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Saker knyttet til arbeidsrett kan for eksempel omhandle arbeidskontrakt, diskriminering på arbeidsplassen og så videre. 

Algerøy har også høy kompetanse innenfor skatter og avgifter, eller skatterett. Dette rettsområdet er sterkt knyttet til selskapsrett i tillegg til at det er internasjonalt orientert. Relevante lover er blant annet skatteloven, merverdiavgiftsloven og tolloven.

Kontraktsrett handler om avtaler mellom to eller flere parter. Kontraktsrett er alltid knyttet til et annet rettsområde som for eksempel forbrukerkjøpsloven eller markedsføringsloven. Det er ofte lurt å bruke en advokat dersom man skal skrive en kontrakt. Videre er advokat som regel nødvendig når det kommer til kontraktsbrudd og lignende. 

Selskapsrett er alle lover og regler som gjelder for bedrifter, virksomheter og selskaper. Selskapsrett omhandler blant annet oppretting av firma, aksjonæravtaler og så videre. 

Priser 

Slik som bransjenormen tilsier vil timeprisen variere basert på hvilket type oppdrag det gjelder. Algerøy sin sats ligger på 1250,- til 2500,- per time inklusiv mva. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454