Kjærevik & Co

I sentrum rett ved Bergen tingrett holder advokatfirmaet Kjærevik & Co til. Herfra har de syv advokatene siden 2009 utviklet en sterk kompetanse innen et bredt spekter av rettsområder. 

Bilde
  • Checkmark
    Stiftet i 2009
  • Checkmark
    7 ansatte
  • Checkmark
    Christian Michelsens gate 4, 5012 Bergen

Les mindre

Kjærevik & Co finner du i Bergen sentrum like ved Bergen tingrett. Dette er et lite selskap, men tilbyr rettshjelp innenfor en rekke forskjellige rettsområder. Disse inkluderer blant annet arbeidsrett, arv og skifte, barnerett, erstatningsrett, strafferett, kontraktsrett og så videre.

Kjærevik & Co

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Om Kjærevik & Co

I 2009 startet Laila Kjærevik opp sin advokatpraksis Kjærevik & Co med mål om å skape en bred kompetanse innen et bredt spekter av fagområder. I dag holder de syv advokatene til i sine kontorer rett ved Bergen tingrett, der de jobber for at du som klient skal føle deg trygg og sikker på at du får den hjelpen du trenger. Firmaet ønsker å bruke sine erfaringer og kompetanse til å hjelpe deg frem i din sak. 

Rettsområder

Kjærevik & Co er gode på en rekke rettsområder og kan også bistå med advokatmekling for å unngå vanlig tvisteløsning og dyre saksomkostninger, samt være din bistandsadvokat i en straffesak. 

Kjærevik & Co jobber mye med arbeidsrett, selskapsrett og kontraktsrett. Her kan de bistå med saker som angår både arbeidsgivere og arbeidstakere, de kan gi juridisk rådgiving til små- og mellomstore bedrifter og de kan bistå både forretningsklienter og privatpersoner ved utforming av kontrakter og kontraktsrettslige spørsmål. 

Videre har vi fagområdene arv og skifte, barnerett og barnevern. Førstnevnte tar for seg saker omhandlende familie- og arve-relaterte saker, mens barnerett går mer inn på foreldreansvar, fast bosted og andre barnerettslige problemer. Under barnevern kan advokatene representere foreldre eller barnet selv ved ulike tiltak fra barnevernet i tillegg til representasjon i domstolene. 

Helse og sosialrett, psykisk helsevern og trygderett er også tre omfattende områder. Kjærevik & Co er spesialisert innen helserettslige problemer, og har bred erfaring med saker innen psykisk helsevern. Saker omhandlende psykisk helsevern kan gi deg fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Innen trygderett kan du få hjelp med trygderettslige spørsmål av alle slag. 

Til slutt har vi områdene bolig- og husleierett, erstatningsrett og fiskeri. Kjærevik & Co kan bistå deg både som selger eller kjøper, enten du er privatperson, fra næringslivet eller offentlige myndigheter. Under erstatningsretten vil du få hjelp til alle de erstatningsrettslige spørsmål du måtte ha, enten det omhandler trafikkskader, yrkesskader eller voldsoffererstatning, mens du under fiskeri kan få hjelp til fiskerirettslige problemstillinger som klagesaker eller utredninger. 

Advokatmatch er en tjeneste levert av Lead Service AS

Org. nr. 922 997 454